Amintiri din prima viata

dc37d8da771fb1f5ac4040d71bcd4e54

AMINTIRI DIN PRIMA VIAȚĂ

Autor: Maria Defrancz

Dacă vrei să ştii pe o rază mai mare ce se întâmplă , ce trece pe acolo , de trece vulpea , mistrețul sau omul , să asculți şi să iei seama la strigătul păsărilor , ele îți dezvăluie sigur locul unde anume se întâmplă ceva.
Am intrat pe cărarea care urcă dealul prin pădurea de foioase , era toamnă , frunzele colorate au ocupat aproape tot drumul , mai stăteau spânzurate câteva prin pomi , aşteptau să planeze la sol.
Am fost întâmpinată de țipătul răguşit al unei păsări care m – a zărit şi se vedea clar că mă certa , îi călcasem teritoriul ei. A şi fost motivată de bobițele roşii care erau peste tot prin tufe , de păstăi care trebuiau păzite , porumbe care nu erau încă brumate , era cămara lor a sutelor de păsări din pădure.
Țipătul acelei păsări se auzea în răsunetul pădurii părăsite de frunze. Se auzea mai în vale şi lătratul unui câine în ecou. La scurt timp zeci de păsări pe o rază destul de mare s – au ridicat revoltate deasupra locului unde eram şi mă urmăreau. Mi – am dat seama că acea gaiță , gaiță cred că era , era paznicul intrării în pădure.
Mergeam în sus pe panta nu prea abruptă a dealului deasupra sătucului , de acolo am admirat împrejurimile arămii , frumusețea satului meu cu cele două lăcaşuri de cult . Nu am putut să zăbovesc prea mult pe acel drum , aveam un plan care avea să – mi umple toate cămările sufletului meu cu mirare , bucurie şi apoi extaz aveam o sete să mă adap din acest spectacol al cerului , starea mea interioară se lumină de o lumină extraordinară , apoi cele două evenimente pentru mine erau copleşitoare , era întâlnirea mea cu Dumnezeu în acel loc. Este vorba de poenița în care am putut vedea Soarele care era de jar cum trecea tărâmul roşietic , lăsând cealaltă parte a cerului Lunii care mare cât o roată de căruță împodobea Cerul şi sufletul meu cu o stare divină , nu mai puteam să mă dezlipesc de acel loc , eram atrasă ca de un magnet. Odată acolo era o căsuță țărănească , cu prispă , se văd încă formele încăperilor. Iar în fața acelui loc un bolovan imposibil de mişcat care mi – a folosit ca și bancă. Vizita mea în poeniță nu a fost de durată .
Era răcoare , am început să cobor , am auzit iarăşi glasuri răguşite , eram din nou urmărită , am păşit încet la vale spre casă şi cum în celebra poezie Seara pe deal de Mihail Eminescu , se auzeau tălăngile , coborau pe înserat oile şi caprele cu câinii care mă simțiseră.
Coborând iarăşi am avut senzația că am pierdut ceva , că Dumnezeu era acolo , voiam să mă întorc din nou acolo sus și să rămân ca să privesc până dimineața mişcarea întreagă a cerului , acolo eram una cu El şi El era în mine.
Vântul nu bătea se auzea doar foşnetul frunzelor de porumb care mai rămăsese pe câmp. Eram eu cu vocea mea interioară care din când mă certa. Se făcuse întuneric , eram doar cu umbrele şi Luna ce se ridicase albă pe cer. Picături de sudoare se prelinseră şi încetinii pasul. Apoi am auzit strigăte de păsări din toate direcțiile .Două rațe inspectară cerul deasupra mea , se retraseră ca să apară apoi trei , se auzeau sub coasta dealului strigăte de păsări din toate părțile cârduri întregi soseau deasupra capului meu grupate . Am căutat cu mâna după telefon în buzunar , parcă ştiuseră din timp , s – au îndepărtat erau mai rapide ca mine şi am reuşit să fotografiez doar colțuri din cârd.
Serile treceau la fel de liniştite şi frumoase , din când în când vedeam între ochi şi minte poenița din deal înconjurată de ape apoi nişte păsări gigantice țipând . Erau câteva flashuri nimic mai mult , Soarele se pierdea în ape roşietice , iar Luna ieşea tot din ape pe partea opusă Soarelui.
Am început a mă ruga ca şi în fiecare dată înainte de culcare , apoi un somn dulce , molatec mi – a cuprins trupul şi starea aceia de distanță și levitație interioară venise din nou .- plecam.
Am văzut mai clar întinderea de ape , eram într – o arcă cu un copilaș în brațe alături bărbatul care vâslea . Avea o înfățişare şi îmbrăcăminte diferită , bucăți din blană subțire îi acopereau părțile corpului să nu fie goale . Fața tânără era acoperită de o barbă neagră , deasă iar părul cârlionțat prea răvăşit era strâns cu o curea tot din piele de animal. Alături ( eu) , ea îmbrăcată tot în fâşii de piele ce îi ajungeau până la genunchi. Ținea în brațe un copilaș , mai degrabă la sân. Era tânără şi foarte frumoasă.
În arca cioplită în lemn , pe fundul ei se afla o bărdacă din piele cu apă , două topoare și două sulițe dn piatră ascuțite. El vâslea spre o țintă precisă , spre tărâmul care se ridicase deasupra apelor.
Era tot încercuit de ape şi acea ridicătură de pământ era încărcată cu verdeață .
Ieşiră încet din arcă , bărbatul o trase pe uscat trase aerul proaspăt în piept , în mâna lui dreaptă ținea sulița din piatră apoi ridică ochii spre cer .Pe femeia lui ce era cu pruncul în brațe o cuprinse cu cealaltă mână cu dragoste de o făcu una cu el.
Privesc amândoi de acolo din poeniță mişcarea cerului , a Soarelui ce scăpăta zarea innecându – se în apele roşietice , iar Luna mare cât o roată era în urma lui venea de pe celalalt tărâm tot din ape. Bărbatul făcu o plecăciune nu ştiu Lunii , sau Soarelui care erau totodata acolo , sau poate tărâmului ce îl simțea sub picioare.
Se auzea scâncetul copilașului din brațe și foşnetele ce veneau din pădure. Păsări gigantice se auzeau și se vedeau in depărtare.
Ea se aşeză jos în mijlocul platoului să alăpteze liniştită , bărbatul luă sulița în mână şi se afundă în pădurea întunecoasă. După ceva timp se întoarse la ea cu un animal cu păr aspru , îl trânti jos şi ciocni două pietre de scoase scânteie pe o scoarță uscata de lemn. Suflă uşor , ieşi o dâră de fum iar mai târziu mirosea a carne prăjită.
Stelele sclipeau pe cerul vast iar scânteile se ridicau în sus însoțite de fum.
El atinse uşor femeia lui apoi o mângîe cu mâna , îi ridică părul răvăşit de pe umeri și față şi o privii în bătaia focului . Începu să o sărute pe frunte şi umerii dezveliți , pe față , iar ea îl lăsă nu se opuse…..Se lăsă răcoarea ațipise , copilaşul sătul supsese la sân dormea alături. El mai puse vreascuri pe foc şi o acoperi cu brațul lui robust , dormiră toți trei sub cerul înstelat . Se auzea murmurul mării.
Simțeam că era alt anotimp , undeva într – o groapă din apropiere ieșea fum , ardea un foc care nu se stingea nici zi nici noapte , era întreținut , alături erau strânse grămezi de vreascuri şi frunze uscate. Încăperea de sub pământ era tixită cu piei de animale iar în câteva oale din pământ se vedea laptele alb gălbui de căprioară.
Mai înspre padure ridicaseră un cort unde stăteau şi era acoperit de crengi .
Trecură multe nopți numărate după mișcarea cerului , pe o tăblie din pământ însemnate de ea. Îl aştepta pe el bărbatul ei şi copil plecat în larg .Vântul se înteți , venea miros neplăcut de pucioasă şi arsură. Ea aștepta pe țărm şi privea depărtările , se zăreau şi alte ridicături de rocă . În direcția opusă uscatul arunca cu bolovani foc și jar dar la mare depărtare .
Marea începu să se agite în valuri uriașe , se auzi o bubuitură puternică prelungă apoi ecouri prelungi , un tremurat prelung al solului , apoi liniște. Bărbatul plecat în larg nu se zări nici în seara aceasta . În departere se auzeau păsările uriașe țipând într – un anume loc , apoi marea roșietică se tulbură așa de tare de se înnegri și se trase destul de mult. Se vedeau bine mai multe locuri ce nu văzuseră lumina Soarelui niciodată până atunci de culoare vineție verzui cu scoici şi peşti uriaşi şi mai mici.
De câte ori se înnoptase , de câte ori se ridicase soarele deasupra lumii nu a mai numărat , se ridică de jos şi privii în larg , apele erau trase se vedea fundul mării , ea stătea şi privea uimită depărtările care încă scoteau fum . O căprioară neclintită lângă ea o privea. Făcu câțiva paşi privind în față , întinse mâna pentru a atinge ceva , poate infinitul , dar se opri ce vedea era în ea , doar în ea între ochi şi minte , vedea mai clar masa la care luau cina cele 12 persoane , văzu bărbatul acoperit de barbă şi părul creț , se uimi atât de tare , era bărbatul ei , din mijlocul lor de la masă venea o Lumină care îi alimenta toată ființa ei . Se lăsă în genunchi se simțea una cu aceasta , ştia fără ai spune cineva că acest lucru se va întâmpla , văzu chipul ce semănă izbitor cu fiul ei , era Stefan care zăcea într – o baltă de sânge. Dar El era Lumina , el era Isus de acolo se hrănea ,nu mai avea nevoie de nimic şi hrana venea tot mai multă până ce singură îşi văzu mâinile înconjurate de Lumină.
Păsărele se aranjaseră în stoluri deasupra ei umplând văzduhul de cântece vesele . Găsise câteva fructe prin pădure ce le împărți cu ele. Se odihnea pe un bolovan mare privind iarăşi în depărtare unde se mai vedea fumegând.
Din când în când zărea acea Lumină ce o hrănea din nou cu putere interioară şi fizică , începu bine să înțeleagă nu în limbaj , fără de cuvinte , un limbaj al simțurilor dintr – o sursă vie îi turna în minte înțelepciunea și atunci înțelegea.
Se văzu între zidurile unei clădiri , bărbatul ei o zidea cu cărămizi simții pe trup greutatea lor , auzii cuvântul Ana , apoi ea răspunse cu glas : – Manole! Se tot scurseră lacrimi din ochii ei şi lapte de la sâni un izvor .
Mi s – a confirmat că stăm pe fundul unei mări de fapt când nu se cunoştea decât piatra din care își confecționau unelte , s – a confirmat şi faptul că s – au găsit şi mai sunt scoici şi corali prin pământul albastru al dealului .
Suntem un miracol nedesluşit pe acest pământ , ne perindăm din epocă în epocă mereu şi mereu în trup prin nenumărate reâncarnări.Sufletele nu mor , nu pot să moară odată cu trupul sunt scânteie din Duh care este permanent viu.
Am crezut că au trecut câteva ore , dar puteau să fie minute de când toate mi s – au descifrat în mintea mea şi au luat sfârşit .
Levitația interioară o simțeam încă , veneam fără nici o grabă din depărtări .

NOU***PROMOTIE ***FOCUL DIN NOI (softcover)

In volumul Focul din Noi al autoarei Mihaela CD, descoperim armonia dintre vers si pictura, 240 de pagini pline de vibratie si culoare. Picturile sunt realizate de artistul Mircea Rustiuc. O carte de exceptie, bogata in continut care nu trebuie sa lipseasca din biblioteca dumneavoastra! Comandati acum la numai 25$, pret promotional 30% off inainte de lansare! Pretul intreg 35$. Livrare gratuita oriunde in lume! Comanda acum!

C$25,00

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.