Referinte critice:Tóth Árpád

arpád_tóth_1618301438

Referinte critice:Tóth Árpád

gold1

Membru al Clubului Gold al colaboratorilor revistei ”Poezii pentru sufletul meu” din Canada

toth arpad-4

Însemnări fără însemnătate despre o carte însemnată

“Când Divinul îmi grăiește” – de Toth Arpad
 
 
Poetul meu preferat din Liga Scriitorilor – Brașov datorită atașamentului constant pentru limba română, loialității pentru valorile poetice românești și credinței de un ecletism luminat de tip bahai radiind totuși în mod clar din creștinism este Toth Arpad.
Să nu uit valorile familiale de care poetul a fost în bună (mai degrabă rea) măsură frustrate și din care face acum un cult recuperator.
Ca poet, dar și ca om, fiindcă Arpad este departe de categoria cinicilor perfizi care mimează inocența, îmi amintește de un personaj jucat de Morgan Freeman într-un film destul de recent: omul, aproape mutilat de un urs, continuă să-i dorească animalului libertatea și binele. Spun asta nu în sens anecdotic, slavă Domnului, autorul nu a pățit nimic în urma întâlnirilor lui cu animalele dragi; mă refer nu doar la atitudinea lui față de urși – aici întâlnim noi, lectorii, o metonimie – ci față de real în general și de om în special:
“Dacă ești la drumul mare
Și ți-a ieșit ursu-n cale,
Dacă-ți este dragă viața,
Du-te și ascunde-ți fața!”
Sprijin aceste afirmații pe întreaga carte “Când Divinul îmi grăiește” (Editura Creator, Brașov, 2021), dar mai ales pe o poezie ca “O inimă curată” (p.27) un credo autodefinitoriu și o artă în același timp:
“Ai încredere în alții,
De ce să te îndoiești?
Doar dacă trăim ca frații,
Va fi viața ca-n povești!
Nu te îndoi de tine!
De alții te îndoiești?
După rău vine doar bine
Și spiritual tu crești!
Dacă ai inima curată
Pe oricine-l vezi mai clar,
Inocența e o artă…
Vei primi puteri în dar!
C-o privire ucizi răul,
Nimeni nu-ți va lua nimic,
Răutatea și desfrâul
Te transformă-n slab și mic.
Fii drăguț cu toată lumea…
O inimă impură-i rea,
Vorbește și tu ca lumea…
Că și așa viața e grea!”
În “Fecioarei Maria” (p. 46), sub forme apropiate de rugăciune, poetul găsește o comunicare intrinsecă, nemediată și figurativă cu Fecioara Maria, dar și cu întruchiparea ei rafaelitică:
“Tu știi că inima mi-e mare
Și un loc etern în ea găsești,
Ești roua dimineții pe o floare,
Când ținându-mă de mână, mă iubești!
Mi-ai deschis în viață o cale,
Prin graiu-ți dulce mi-ai expus ce-i rău,
În lumea cu capriciile sale,
Prin compasiunea zâmbetului tău!”
De fapt Mamei Mântuitorului îi sunt dedicate mai multe poezii disipate în volum.
Un colind de o naivitate (așa cum se cuvine) superbă este “Crăciunul pentru copii”. Încă nu am întâlnit / citit vreun colind cult. În ce privește accesul la poezia cultă, la p. 70 găsim în “Mi-e frică” romantismul în cheie tipic eminesciană precum o fațetă neobișnuită a scrisului acestui autor:
“Mi-e frică să-ți ating pleoapa cu un sărut,
Să nu-ți strivesc visele clădite cu atâta trudă,
Mi-e frică să te privesc în ochi,
Să nu-ți tulbur limpezimea ce inundă
Oceanul cristalinului și să te-ajut,
Ca nu cumva să mă deochi.”
Puritatea rămâne chiar și în suferință cuvântul cheie pentru acest autor, precum și o generozitate sufletească și a comunicării nemaiîntâlnite.
 
Mircea Doreanu
scriitor

Regăsirea Spiritualității Prin Natură

cronica  de Georgiana-Laura Gheorghe

„Când Divinul Îmi Grăiește”,Editura Creator, Brașov, 2021 este o carte scrisă de către Toth Arpád numit „Douanier Rousseau al României” și „Artangel” de către Mircea Doreanu, membru USR, Filiala Brașov.

 
Primul pas către regăsirea spiritualității este întoarcerea la “Ființa Primordială” (pp. 15 – 16) care ne supraveghează prin ochii Mamei Natură.
 
Natura este asemeni unui refugiu, cât și un templu unde ne putem apropia mai mult de divinitate și medita în liniște. Prin ea, poetul simte că întinerește și își încântă simțurile, așa cum se poate observa în poezia „Pădurea E în Mii de Culori” (p. 67):
 
„Frunzele veștede de toamnă
Să merg în pădure mă-ndeamnă,
Ascult a naturii chemare….
Inima-mi devine o floare!
Soarele apare dintre nori,
Pădurea e în mii de culori,
Izvoarele reci curg la vale…
Mereu le întâlnesc în cale!
Cu a lor apă cristalină,
Ca niște raze de lumină,
Istovitul corp se hrănește…
Și parcă mi-l întinerește!
Natura tablouri pictează
Și în timp altele urmează,
A Divinului măiestrie…
E unică și El știe!”
Deși lumea este plină de ură, nepăsare și răutate, iar oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, poetul încă mai speră că binele va triumfa prin iubire, credință și înțelepciune, trei lucruri care luminează sufletul întunecat și vindecă mintea otrăvită. Asemeni unei mame, natura ne iubește ca pe proprii copii având grijă să avem tot ce ne trebuie, dar ne poate pedepsi aspru atunci când nu îi acordăm respectul cuvenit („Când Natura Ne Iubește”, p. 34).
Prin opera lui, Toth Arpád ne atrage atenția că suntem adesea testați de Dumnezeu („Jocul Divinului”, p. 79), iar el ne poate decide soarta în funcție de faptele săvârșite:
„…Curajul este o virtute, orice om trebuie să se controleze în situații critice și să găsească soluția ideală, dacă mai are timp.
Prin fugă se scapă de urs, doar dacă așa vrea ursul și Dumnezeu.”
(„Întâlnirile Omului cu Ursul Brun”, p. 130)
Bucuria, respectarea legilor naturii și a celor divine, trecerea timpului, frumusețea naturii, autocontrolul, autodisciplina, adevărul, minciuna, vremurile bune, melancolia, bunătatea, anotimpurile, amintirile, familia sunt câteva din temele discutate în paginile acestei cărți.
Cititorii vor învăța să aprecieze viața cu suișurile și coborâșurile ei. Autorul face referire la religia hindusă: Sadashiva, Shiva și floarea de lotus, planta sfântă care reprezintă calea spre trezirea și iluminarea spirituală. “Bunul Dumnezeu, indiferent cum este numit în diferite religii, este aceeași divinitate” (“Bunul Dumnezeu (Din Învățăturile Mamei Divine)”, pp. 127 – 129).
Totodată, natura este imaginea perfecțiunii și a inocenței în ochii poetului rătăcit care reușește să regăsească spiritualitatea prin aceasta.
Alături de Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Mircea Cărtărescu, Ion Creangă, Nichita Stănescu, George Topîrceanu, George Călinescu, George Bacovia, Charles Baudelaire, Victor Hugo, William Wordsworth, John Keats, Petre Stoica, George Tei, Trandafir Sîmpetru, Ligya Diaconescu, Valer Popean, Marilena Răghinaru, Florentina Danu, Gordana Saric, Bijoy Bhakat, Ahmed Chahdi, Daniela Konovala, Violeta Bobocea, Teodorescu Lăcrămioara, Joana Svensson și mulți alții, Toth Arpád ne arată că spiritualitatea, sentimentele și trăirile sunt ingredientele importante pentru a scrie poezie și proză.
Recomand această carte cititorilor 12+ pentru că sunt scene pe care cititorii mai mici nu le pot înțelege.
 
Gheorghe Georgiana-Laura
Poet și Traducător
România
 

Regaining Spirituality Through Nature

“When God Is Speaking to Me”, Creator Publishing House, Brașov, 2021 is a book written by Toth Arpád, who was called „Rousseau Le Douanier of Romania” and the „Artangel” by Mircea Doreanu, member of the Writers’ Union of Romania, the Brașov office. The first step of regaining spirituality is returning to „The Primordial Being” that is watching us through Mother Nature’s eyes.
Nature is like a haven and also a temple where we can come closer to God and meditate in peace. Through her, the poet feels that he’s growing younger and he pleases his senses as seen in “The Forest Is in Thousands of Colors”:
“The withered autumn leaves
Are urging me to go into the forest,
I’m listening to nature’s call…
My heart is turning into a flower!
The sun broke through the clouds,
The forest is in thousands of colors,
The cold springs are streaming through the valley…
I see them often in my way!
Their crystal-clear waters
Like the rays of light
Are feeding my tired body…
It’s making it grow younger!
Nature is painting pictures
And others will follow in time,
God’s skill
Is unique and only He knows it!”
Although the world is full of hate, apathy and evil, and men are distancing themselves from God, the poet still hopes that good will prevail through love, faith and wisdom, three things that light up the dark soul and heal the poisoned mind. Like a mother, nature loves us like her own children making sure that we have everything we need, but she could punish us severely when we don’t pay her the respect that she deserves (“When Nature Loves us”).
Through his work, Toth Arpád attracts our attention on the fact that we’re often tested by the Lord („God’s Game”) and that He can decide our fate depending on the deeds that we’ve done:
„…Courage is a virtue, every man has to control himself in critical situations and find the ideal solution, if he has time.
You can escape a bear by running from him only if he and God want that to happen.”
(„MAN’S CLOSE ENCOUNTERS WITH THE BROWN BEAR”, P. 136)
Joy, obeying the laws of nature and God, the passage of time, the beauty of nature, self-control, self-discipline, the truth, the lie, the good times, melancholy, kindness, the seasons, memories, family are some of the themes that are discussed through the pages of this book.
The readers will learn to appreciate life with its ups and downs. The author makes references to Hinduism: Sadashiva, Shiva and the lotus flower, the holy plant that represents the path to spiritual awakening and enlightenment. „The Almighty God is the same deity no matter how He is called in different religions” („The Almighty God (From the Mother Goddess’ Teachings)”).
Nature is also the image of perfection and innocence in the eyes of the lost poet that manages to regain spirituality through her.
Together with Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Mircea Cărtărescu, Ion Creangă, Nichita Stănescu, George Topîrceanu, George Călinescu, George Bacovia, Charles Baudelaire, Victor Hugo, William Wordsworth, John Keats, Petre Stoica, George Tei, Trandafir Sîmpetru, Ligya Diaconescu, Valer Popean, Marilena Răghinaru, Florentina Danu, Gordana Saric, Bijoy Bhakat, Ahmed Chahdi, Daniela Konovala, Violeta Bobocea, Teodorescu Lăcrămioara, Joana Svensson and many others, Toth Arpád shows us that spirituality, feelings and experience are the most important ingredients in writing poetry and prose.
I recommend this book to readers 12+ because there are scenes that younger readers can’t understand.
 
Georgiana-Laura Gheorghe
Poet and Translator
Romania
 
 

Va invitam  sa il descoperiti pe autorul Tóth Árpád in paginile urmatoare:

Profil GOLD:Tóth Árpád

Creatii literare:Tóth Árpád

Date biografice:Tóth Árpád

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.