Regăsirea Spiritualității Prin Natură-CRONICA

217391462_4104339002969079_8777288756007064791_n

Regăsirea Spiritualității Prin Natură

 
georgiana l ghe
 
 

cronica  de Georgiana-Laura Gheorghe

„Când Divinul Îmi Grăiește”,

Editura Creator, Brașov, 2021 este o carte scrisă de către Toth Arpád numit „Douanier Rousseau al României” și „Artangel” de către Mircea Doreanu, membru USR, Filiala Brașov.
 
Primul pas către regăsirea spiritualității este întoarcerea la “Ființa Primordială” (pp. 15 – 16) care ne supraveghează prin ochii Mamei Natură.
 
Natura este asemeni unui refugiu, cât și un templu unde ne putem apropia mai mult de divinitate și medita în liniște. Prin ea, poetul simte că întinerește și își încântă simțurile, așa cum se poate observa în poezia „Pădurea E în Mii de Culori” (p. 67):
 
„Frunzele veștede de toamnă
Să merg în pădure mă-ndeamnă,
Ascult a naturii chemare….
Inima-mi devine o floare!
Soarele apare dintre nori,
Pădurea e în mii de culori,
Izvoarele reci curg la vale…
Mereu le întâlnesc în cale!
Cu a lor apă cristalină,
Ca niște raze de lumină,
Istovitul corp se hrănește…
Și parcă mi-l întinerește!
Natura tablouri pictează
Și în timp altele urmează,
A Divinului măiestrie…
E unică și El știe!”
Deși lumea este plină de ură, nepăsare și răutate, iar oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, poetul încă mai speră că binele va triumfa prin iubire, credință și înțelepciune, trei lucruri care luminează sufletul întunecat și vindecă mintea otrăvită. Asemeni unei mame, natura ne iubește ca pe proprii copii având grijă să avem tot ce ne trebuie, dar ne poate pedepsi aspru atunci când nu îi acordăm respectul cuvenit („Când Natura Ne Iubește”, p. 34).
Prin opera lui, Toth Arpád ne atrage atenția că suntem adesea testați de Dumnezeu („Jocul Divinului”, p. 79), iar el ne poate decide soarta în funcție de faptele săvârșite:
„…Curajul este o virtute, orice om trebuie să se controleze în situații critice și să găsească soluția ideală, dacă mai are timp.
Prin fugă se scapă de urs, doar dacă așa vrea ursul și Dumnezeu.”
(„Întâlnirile Omului cu Ursul Brun”, p. 130)
Bucuria, respectarea legilor naturii și a celor divine, trecerea timpului, frumusețea naturii, autocontrolul, autodisciplina, adevărul, minciuna, vremurile bune, melancolia, bunătatea, anotimpurile, amintirile, familia sunt câteva din temele discutate în paginile acestei cărți.
Cititorii vor învăța să aprecieze viața cu suișurile și coborâșurile ei. Autorul face referire la religia hindusă: Sadashiva, Shiva și floarea de lotus, planta sfântă care reprezintă calea spre trezirea și iluminarea spirituală. “Bunul Dumnezeu, indiferent cum este numit în diferite religii, este aceeași divinitate” (“Bunul Dumnezeu (Din Învățăturile Mamei Divine)”, pp. 127 – 129).
Totodată, natura este imaginea perfecțiunii și a inocenței în ochii poetului rătăcit care reușește să regăsească spiritualitatea prin aceasta.
Alături de Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Mircea Cărtărescu, Ion Creangă, Nichita Stănescu, George Topîrceanu, George Călinescu, George Bacovia, Charles Baudelaire, Victor Hugo, William Wordsworth, John Keats, Petre Stoica, George Tei, Trandafir Sîmpetru, Ligya Diaconescu, Valer Popean, Marilena Răghinaru, Florentina Danu, Gordana Saric, Bijoy Bhakat, Ahmed Chahdi, Daniela Konovala, Violeta Bobocea, Teodorescu Lăcrămioara, Joana Svensson și mulți alții, Toth Arpád ne arată că spiritualitatea, sentimentele și trăirile sunt ingredientele importante pentru a scrie poezie și proză.
Recomand această carte cititorilor 12+ pentru că sunt scene pe care cititorii mai mici nu le pot înțelege.
Gheorghe Georgiana-Laura
Poet și Traducător
România
 

Regaining Spirituality Through Nature

“When God Is Speaking to Me”, Creator Publishing House, Brașov, 2021 is a book written by Toth Arpád, who was called „Rousseau Le Douanier of Romania” and the „Artangel” by Mircea Doreanu, member of the Writers’ Union of Romania, the Brașov office. The first step of regaining spirituality is returning to „The Primordial Being” that is watching us through Mother Nature’s eyes.
Nature is like a haven and also a temple where we can come closer to God and meditate in peace. Through her, the poet feels that he’s growing younger and he pleases his senses as seen in “The Forest Is in Thousands of Colors”:
“The withered autumn leaves
Are urging me to go into the forest,
I’m listening to nature’s call…
My heart is turning into a flower!
The sun broke through the clouds,
The forest is in thousands of colors,
The cold springs are streaming through the valley…
I see them often in my way!
Their crystal-clear waters
Like the rays of light
Are feeding my tired body…
It’s making it grow younger!
Nature is painting pictures
And others will follow in time,
God’s skill
Is unique and only He knows it!”
Although the world is full of hate, apathy and evil, and men are distancing themselves from God, the poet still hopes that good will prevail through love, faith and wisdom, three things that light up the dark soul and heal the poisoned mind. Like a mother, nature loves us like her own children making sure that we have everything we need, but she could punish us severely when we don’t pay her the respect that she deserves (“When Nature Loves us”).
Through his work, Toth Arpád attracts our attention on the fact that we’re often tested by the Lord („God’s Game”) and that He can decide our fate depending on the deeds that we’ve done:
„…Courage is a virtue, every man has to control himself in critical situations and find the ideal solution, if he has time.
You can escape a bear by running from him only if he and God want that to happen.”
(„MAN’S CLOSE ENCOUNTERS WITH THE BROWN BEAR”, P. 136)
Joy, obeying the laws of nature and God, the passage of time, the beauty of nature, self-control, self-discipline, the truth, the lie, the good times, melancholy, kindness, the seasons, memories, family are some of the themes that are discussed through the pages of this book.
The readers will learn to appreciate life with its ups and downs. The author makes references to Hinduism: Sadashiva, Shiva and the lotus flower, the holy plant that represents the path to spiritual awakening and enlightenment. „The Almighty God is the same deity no matter how He is called in different religions” („The Almighty God (From the Mother Goddess’ Teachings)”).
Nature is also the image of perfection and innocence in the eyes of the lost poet that manages to regain spirituality through her.
Together with Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Mircea Cărtărescu, Ion Creangă, Nichita Stănescu, George Topîrceanu, George Călinescu, George Bacovia, Charles Baudelaire, Victor Hugo, William Wordsworth, John Keats, Petre Stoica, George Tei, Trandafir Sîmpetru, Ligya Diaconescu, Valer Popean, Marilena Răghinaru, Florentina Danu, Gordana Saric, Bijoy Bhakat, Ahmed Chahdi, Daniela Konovala, Violeta Bobocea, Teodorescu Lăcrămioara, Joana Svensson and many others, Toth Arpád shows us that spirituality, feelings and experience are the most important ingredients in writing poetry and prose.
I recommend this book to readers 12+ because there are scenes that younger readers can’t understand.
Georgiana-Laura Gheorghe
Poet and Translator
Romania
 

Abonament PENTRU CITITORI revista TIPARITA

Abonament 4 numere/an. Revista de colectie de o calitate exceptionala, integral color, care cuprinde literatura, arta, interviuri, articole si evenimente culturale. Aboneaza-te si colectioneaza fiecare număr al revistei tiparite timp de un an pentru numai 75 dolari canadieni.

75,00 CAD

Doneaza din suflet pentru sufletul tau!

Vino alături de noi! Arata ca iti pasa! Sustine munca si seriozitatea de 4 ani a revistei noastre prin donația ta de azi! Nicio suma nu este prea mica sau prea mare! Prin donatia ta de azi ne vei ajuta sa continuam sa oferim bucurii pentru suflet romanilor din lumea intreaga! Sterge cifra 1 si scrie in locul ei suma pe care doresti sa o donezi! Iti multumim anticipat!

1,00 EUR

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.