Silvia Mihalachi ”FOCUL DIN  NOI,, – VĂPĂI  DE SIMȚIRI  LEGATE ÎN ȘOAPTE

silvia mihalachi

,, FOCUL DIN  NOI,, -,, VĂPĂI  DE SIMȚIRI  LEGATE  ÎN ȘOAPTE ,,DE  CĂTRE  POETA  MIIHAELA CD

cronica de Silvia Mihalachi

Cartea ,, FOCUL DIN NOI,,  este  o inimă plină de iubire ce luminează și încălzește pe cel ce este iubit sau iubește. Iubirea  este un dar în mâna ce o primește și tot un dar este în mâna ce dăruiește iubire. Dacă există și există  ,, arta conversației,,, tot așa o artă este să iubești și să fii iubit . Iubirea este cel mai frumos sentiment , cel mai complex , este liant și creator de valori umane și este unicat prin puterea de a ajunge, a locui în sufletul fiecărui om cu propria amprentă. Lipsa,, iubirii,,  are  diverse și grele consecințe.

Cartea ,, FOCUL DIN NOI,, o mărturie  de ,, puterea iubirii,,  care  a unit  cuvintele însuflețindu-le  în poezie și a unit culoarea culorile pe pânza  tablourilor ce-și conturează imaginea la fiecare atingere de vers,  când trebuie să  unească două suflete care sunt:  ,, Văpăi de simțiri legate în soartă/Dragoste,dor, regrete și împliniri,,. M-am așezat lângă sufletul poeziilor semnate Mihaela CD,  ca lângă un șemineu .Vroiam  să-mi încălzesc  înfriguratul meu suflet cu  flacăra ,, Focul(ui) din noi,, care m-a luminat, m-a  încălzi și a rămas aprinsă pe tot parcursul lecturii, ca o flacără olimpică . Nu este ușor să pătrunzi în sufletul nimănui, chiar și în sufletul unui cititor. Cu atât mai mult în sufletele artiștilor. O formă de manifestare a iubirii din partea acestei cărți  este că m-a primit în sufletul ei , prin a mă lăsa  să-i citesc poeziile,  să-i privesc  tablourile, simțind  muzicalitatea trăirilor prin ,, FOCUL DIN NOI,, . În această carte sunt  poezii care au urcat treptele din sufletul  autoarei  Mihaela CD și picturi  înălțate de pe șevaletul pictorului Mircea Ruștiuc  pentru a fi  inserate în pagini de carte, apoi să ajungă  la sufletul noastre  de cititor, privitor, iubitor.

O vioară(pag.10) în stare de incandescență  primește  arcușul  hiperbolizat ,  ,, PE CORZILE SUFLETULUI,,  alintând cu atingerea lui      ,, prețioase partituri,, cu ,, Dorurile ce ni-s adâncite-n amintiri,,  amintiri a inimii de poet  ce  ,,Rămân în strofe pentru eternitate,,. Oricât de bogată ar fi imaginația unei poete , nu ar putea să  prezinte cu atâta  trăire ,, clipurile,, unei iubiri dăruită și primită dacă, nu ar fi ea subiectul principal , cel cu care.. ,, ale noastre sfinte  legăminte/ Vor presăra iubirea fără de sfârșit,,. Iubirea, este și va dăinui  presărată  ,, Pe – ale inimilor partituri,,  ca în,, Vitrina sufletului meu,, nu altă vitrină de cât cea a sufletului aparținând poetei Mihaela CD pe care mereu o citim, auzind-o ,, Cântând iubirea/    Cu vorbe simple sau metafore,, . Nucleul iubirii din noi provine din sufletul fiecărei mame și ea ni-l dăruiește prin naștere. Recunoștința poetei față de mamă este și în versuri: ,, Gingășia florilor și-a razelor de lună/ Pictate ți-s , măicuță, tăcut în ochișori/ Privești senină poze, ca o zână bună/ Și resemnată cu-un zâmbet te-nfășori,,.

Când am șansa să mă întâlnesc cu un ,, duo,, poet și pictor mă  întreb cine dintre cei doi l-a chemat , l-a strigat alături pe celălalt. Capitolul  ,, PETALE  DE  IUBIRE  ȘI  DOR,, adună într-o vază  poeziile-flori din imensitatea câmpului de dragoste infinită a părinților pentru copii,dragoste indispensabilă de  fructul iubirii ,o dragoste perenă, frumoasă  în multitudinea ei de culori precum, florile de câmp (pag, 24). În acest tandem artistic nimeni nu a chemat pe nimeni  pentru că ecoul  izbucnit  din două suflete încărcate de simbolurile dragostei  au unit  fiecare vers cu fiecare floare. Memorabilă  filă …( pag.24 și pag 25),, Petale de iubire și dor,, alături de petalele  florilor aparținând distinsului  pictor Mircea Rustiuc  ,  florile lui  niciodată nu se ofilesc , chiar dacă uneori sunt udate cu ,, Lacrimă de dor,, . Când ,, Cerne cu doruri  prin noapte,,,. ,, VALURI DE AMINTIRI,, aduc și duc de la mal ( pag 36)   ,, Dorul  neînduplecat ,,.. pe o apă liniștită sub un cer senin și luminat , unde, un EL și EA  reconstituie perioada tinereții,  călătorind  printre  amintiri frumoase pe care,, Le-aș  retrăi iarăși până-n zori,, mărturisește ,, EA,,  partenera din,, Valsul Vieții,,. Trăinicia           sentimentului de iubire în timp este evidentă  :,, Mă ții de mână și acum,/La  fel cum mă țineai odinioară,, . Uneori, de multe ori,  când lectura poeziilor de dragoste mă rătăcește  pe tărâmul iubiri,  mă simt ca un intrus ,  rămân  la răscruci de gânduri. Recitesc versurile  întrebându-mă dacă sunt eu  îndreptățită să privesc dincolo de versuri și culoare, iubirea cu toate nuanțele ei ce aparține a celor ce au    clădit-o clipă cu clipă din dragoste, recunoștință și încredere.  Dar uneori  corabia cu amintiri,(pag 36) cu vâslașii ei,  îi sunt umbrite velele, albul lor este traversat de nori ușori , sau mai întunecați,dar  trecători și  aceasta îi întărește mai mult pe  enoriașii credincioși  în iubirii.  ,, DULCE ȘI AMAR,, sunt frumusețile iubirii ca niște ,, Cireșele ,, dar sunt și capriciile vieți , exprimate prin  ,, Regrete deșarte,,,  sau valurile, încercările vieții:.,, E-atâta dușmănie și minciună/ Că mi-e rușine să trăiesc în ea/O lume prea perfidă și nebună/,,.  Fațetele vieții   nu   ocolește nici pe cei ce ,, Nu merit să mă mai iubești  că-s lașă/Și iar te-am schimbat într-o secundă,,sunt declarații care printr-un  exemplu de rezistență în timp a iubirii  așează, sau reașează sentimentele în sufletele pereche :,, Și chiar de-oi mai cânta alt cântecel/ Cu vioara,  inima mea nu te-a  trădat!,, . O splendidă lucrare este poezia  ,, Violoncelul trădat,,. Prin simboluri edificatoare , violoncelul și vioara,la care le este martor  ,, blândul contrabas,,   participă , ca parți componente la  spectacolul măștilor pe  caracter și oameni. Cu rolul  de camerton, poezia ,, Glasul inimii și rațiunea,, caută să așeze în normalitatea firii evenimentele, să acordeze trăirile cu iubire și pentru iubire ,, Ascultă-ți  inima cu rele și bune/ Căci glasul ei șoptește o minune,, . Lectura  poeziilor  cu ,, FOCUL DIN INIMĂ,,  m-a adus   până la hotarul spre  ,, TOAMNA VIEȚII,,  unde un pâlc de mesteceni  cu coaja  haină albă de gală(pag62 ), parcă îmi spune prin vocea tulpinilor netede și-nalte : ,, bine ai venit,, te așteptam să faci un popas lângă noi, să privești ce decor mirific  a pregătit toamna vieții și pentru tine cititorule , unde poți să auzi ,, Glasul pădurii noastre,, în el  vei auzi  glasul poetei  Mihaela CD.  ,, Glasul pădurii noastre ne cheamă/Și freamătă că-i de dragoste topit,,  iar ecoul versurilor se rătăcește printre copaci și frunziș: ,,În depărtări  nori  greii se  destramă/Căci soarele, inimile ne-a contopit,,/. Mereu am admirat,  m-a fascinat acest talent poetic prin a folosi figura de stil, simboluri  prin care etapele de viață sunt subtil numite , asemănate cu anotimpurile naturii. ,, Și-a mai căzut o frunză ruginie, /Iar noi am mai îmbătrânit c-un an,,.Tabloul din ,,TOAMNA VIEȚII,, pictat în versurile poeziilor semnate Mihaela CD cuprind toate culorile toamnei ce sunt alcătuite din culorile anotimpurilor precedente, prin ,, Candoarea vieții,,/ Ne-am făurit frumoase amintiri,,/. Se invocă ,, M-ai stai o clipă, tinerețe,,/..dulce amăgire/Că te-am iubit fugar atâția ani/,, .,, Abia când au trecut anii-n grabă,, au   privit realitatea , viața ca pe  ,, o frunză trecătoare,,  și a spus ecoul, sau glasul poetei :,, Tinerețe, dezbrăcatu-ți-am  haina…,, dar,, Lasă-mi cristalinul vieții,,. Cerința este supremă. În ochi și mai localizat în cristalin, s-au depozitat segmente din anii trecuți:,,Lasă-mi roua din flori/Lasă-mi litoralul auriu/…Lasă-mi cristalinul vieții,, .Acest vers ,, Lasă-mi cristalinul vieții ,, am să-l includ in rugăciunea către Dumnezeu să putem păstra tot ce ochii noștri au văzut.. Mulțumesc naturii, mulțumesc poeziilor pentru timpul pe care mi l-au alocat să trăiesc un crâmpei din  ,, TOAMNA VIEȚII ,, atât de special prin,, FOCUL DIN NOI,,.  ,,PE CLAPELE IUBIRII,,  concertul este susținut de dragostea poetei nemărginită față de soțul ei  căruia  ,,Și-ți cânt pe clape de iubire o partitură/Mărturie a armoniei dulci ce-am trăit/ Un șlagăr de iubire-ți dăruiesc, iubite/Ca să-ți  încălzească a sufletului tău infinit,,. Pictura( pag 72)emană tinerețea pianistei care,  prin ținută, revărsarea pletelor și transpunerea gândurilor  peste  pleoapele fixate,, Pe clape de iubire,, / își mărturisește dragostea:  ,,Și-ți cânt pe clape de iubire o partitură/ Mărturie a armoniei dulci ce-am trăit,, . Prin pictură , maestru Mircea Rustiuc  a lăsat  ridicat capacul pianului să se audă versurile de iubire nemărginită față de soț și fiică.,, Apogeul iubirii , a  ,, FOCULUI DIN NOI,,  este incrustat pentru dăinuirea în ani pe  ,, Inelul din flori,, și o minune din iubire ,, fetița,, care ,, Ești a sufletului meu aleasă :,,Mă fâstâcesc când te privesc/Ești zână  cât ești de frumoasă!,,.   Viața are pentru autoarea cărții  în prim plan ,, iubirea nemărginită ,,față de soț și de ,, fetiță,, numită ,, a sufletului meu aleasă,, nume ce rezonează  in inima mamei , care  spune sunt ,, Foc de artificii de nestins/ D-atâta fericire greu de catalizat/ Am lăsat frâu liber inimii să cânte,, . Și a cântat inima și mai cântă în versurile poeziilor:,, Suflete pereche,,/Mai spune-mi,,/,, Buchetul de mireasă,, cu superbe versuri  ,,Tu ești a inimii mele împărăteasă/Și tu –mi aduci în viață strălucire,, la care se alătură  poezii ce au ,, Festivalul  turcoaz al iubirii,,: ,, Scăldați de razele ce mângâie în soare/ …am scris iubirii noastre o scrisoare,, și multe  alte poezii.  ,, FOCUL DIN NOI,, poate fi  asemănat cu o flacără olimpică care nu se stinge pe parcursul vieții. Capitolele ,, DORURI FERECATE,, ,,LABIRINRURI,,și ,, DESTINE,, toate trei formează un subcapitol (din punctul meu de vedere) al cărții  ,, FOCULUI DIN NOI,, în care flacăra are intensități  de căldură, de luminozitate și de dor, toate trei capitole fiind presărate cu  sesizabile versuri ce se oglindesc în  sufletul de poet ce aparține distinsei doamne  Mihaela CD. Dominanta  poeziilor semnate Mihaela CD și cu atât mai mult dintr-un ,, foc,, aprins de ,, doruri,, se remarcă prin prezentarea aspectelor umane, nu altele decât acele trăite de autoare,  care trasează nervuri pentru a crea starea de reflectare  a fiecărui cititor asupra propriei vieți cu dorurile ei. Uneori  autoarea simte nevoia  de o auto-izolare  în propria trăire  pentru a reflecta , a rechema  dorurile de cei dragi :,,Undeva în amintiri dansează/Imagini ce-s  a inimii poleială/Un infinit de lacrimi îmi curg/Doinind pe-a suferinței cale,, .Dincolo de  geamul sufletului  poetei, geam flancat de zidul dureri pentru cei plecați , se revarsă cu frumusețe trandafiri (89pag) care vor fi așezați pe mormintele celor    ,, ce dăinuie în dor,, ,, De ziua dragilor plecați,,,  tatăl poetei ,,Mi-e dor și-as vrea să te revăd/ Aievea să te strâng în brațe iar/Și-n inimă strigă dorul ferecat,, , Ți-aș spune tată…/ ți-aș spune o mie și una de cuvine/… Ți-aș  spune să fii mândru de mine,,. Apoi vin  ,,Amintirile răscolite,,  ,,în memoria iubitei noastre Anya ,, Din prețioase amintiri am adunat/Momente scumpe pline de iubire/ Cu dor arzând ne amintim de tine,, . Poezia ,, Învață-mă s-astâmpăr dorul,, din versurile ei izvorăsc  momente  emoționante ce fac să lăcrimeze  și toate poeziile scrise de autoare pentru ,, părintele drag,, . Această poezie atinge o coardă sensibilă prin faptul că arată  strânsa legătură dintre fiică și  tatăl care i-a fost îndrumător în viață .Dorul pe care îl are de când tatăl este plecat în dimensiunea cerului, este un obstacol pentru poetă, oprind-o de a se elibera de încătușarea durerii. Copilă , prin dragostea ei față de părinți și la maturitate,vede  dincolo de viață, că tatăl rămâne un sprijin, are imperios nevoie de sfatul lui ,, Învață-mă părinte drag s-astâmpăr dorul/Crezut-am că-l controlez,dar nu mă lasă,,. Viața parcursă de poeta Mihaela CD își etalează ,,LABIRINTURI,,  din care găsește mai greu, sau mai ușor ,,Gânduri așezate,, și dacă le-a găsit se lasă dusă  ,, cu infinită dragoste și dor,, spre,, Dorul suratelor,,, apoi regretul că ,, N-ai să mai vii, tinerețe ,, face parte din labirintul vieții :,, Tot ce a fost frumos repede s-a dus/Greu să-nvățăm cuvântul bătrânețe/Căci ne-ndreptăm desigur spre  apus!,, . La ieșirea din  gânduri, din trăiri, simte nevoia să  strige  ,,Hai,  vino!,,  nu lăsa secunda/Să treacă cu ce regretăm/Amintiri în doi să croșetăm/ Să ne-mbătăm de drag și bine/Să-nviem tânărul fior din noi,,. Eu, cititorul am perceput această chemare,, Hai, vino,, ca pe o revigorare  a,, FOCULUI DIN NOI,, .O pecete , peste toate ce formează itinerarul poetei prin viață poartă  numele de ,, DESTINE,,. ,,Acceptarea existenței ,, destinului,, își are un rol  din punct de vedere psihologic  și nu numai,   poate  fi  vinovatul  fără vină, binefăcător si blestem făcător de rele   ,, Să n-ai în veci păreri de rău/Pentru timpul care a trecu/Pentru greșeli din tinerețe/ Să nu regreți parcursul tău/ ..apreciază ce ai construit.”  Enigma destinului stă în puterea și darul venit de la DUMNEZEU. O poveste de viață printre  atâtea destine , este și povestea din poezia   ,, Destine norocoase,, ce face ca ,,  FOCUL DIN NOI,, să atingă  ,, Văpăi de simțiri legate în soartă,, . Frumoase  poezii, întruchipate în ,, Destine ,, (pag.116)  izvorăsc din ochii  unui portret de fată, ochi ce spun că au văzut multe destine  pe parcursul trăirii propriului destin. Dacă privești mai mult portretul, merită să – l privești, pentru că pictorul Mircea Rustiuc  a dat viață acestui chip încât o  vei, auzi întrebându-se  repetând : ,, Ce –aș fi fost eu…?,, / Dacă tu, în viața mea, nu ai fi existat/  Dacă nu ai fi existat tu, Soarele meu,/Să-mi fii aici, aproape, la bine și la rău ?/ Cum s-ar fi încâlcit a vieții mele ațe/ M-aș fi uscat,de-n viața mea n-ai fi existat!,,. O destăinuire în frumoase versuri, ca o declarație de dragoste peste timp, pentru cel care este  numit ,, Soarele meu,,.  Mă întrebam pe parcursul  lecturi care au fost circumstanțele în care ,, Prometeu al  iubirii,,  a coborât să pună  focul dragostei în sufletul poetei Mihaela CD, foc care niciodată nu se va stinge. Datorită  versurilor  poetei Mihaela CD se răspândește  ,, PARFUMUL DRAGOSTEI,, dintr-un  buchet de  frezii( așa le-am perceput mirosul, pag132) îmbrățișate  de panglica  jurământului etern făcut  ,, iubirii în doi,, :.,, Ploi de sentimente,,, de declarații de iubire,, Ti-am desenat în piept iubirea,, Ți-am spus și azi că te iubesc!,, arată cât de puternic este ,, Focul iubirii noastre,,/ Vibrații se acordă-n noapte/ Împerecheate într-un sărut/ Aprinzând jarul prin noapte/Iar focul iubirii a tot crescut,,.  Un nou capitol al ,, FOCULUI DIN NOI, ,este rezervat  poeziilor  ,, PE CĂRĂRI DE DOR,,. ce vorbesc de ,, Dor de draga Românie,,  de ,, O căsuță cu mulți frați/Undeva printre Carpați,, de unde cândva poeta a plecat peste ocean păstrând doruri multe:  ,,  dor de casă,dor de mamă și de tată/Dor de floarea timpurie/Dor de-a mea copilărie,,. Anii copilăriei sunt  o amprentă , având o valoare de hrană sufletească :,, Retrăind din amintiri,, este o frumoasă poezie în care poeta  povestește din tot ce a rămas  amintire vie,, De-a mea copilărie îmi aduc aminte/ De satul cel frumos și mic ce-l iubesc/ Că locul copilăriei ți-e crestat în tine,,. Dorul de casa părintească nu poate fi  separat de dorul față de țară,  de români , dor care este mărturisit în versurile: ,,Dragii mei români, la fel vă iubesc/Chiar dacă-s plecată-în lumea mare/..noi românii ce suntem  pe-afară/Strângem la piept același tricolor!,,.O poezie mărturisire ,,Același tricolor. Pictura (pag 144)o cărare cu urme bătătorite de atâtea reîntoarceri  în amintiri este străjuită de ,,iarba verde de a casă,, deasupra un cer senin și nori alb ce dau culoare florilor din iarbă.  Pădurea pictată(pag.158)  face  parte din pinacoteca silvică , ea este tabloul din natură unde  poeta simte,, Mirajul pădurii,,  și ,, În luminiș de jad plutind în amintiri/Ne îndrăgostim, a nu știu câta oară/ Și-n mirajul ei, pădurea   ne-nfășoară  !,,. ,, Cărarea de smaralde verzi ,, o invită pe poetă prin versurile poeziei, pe  un tărâm ,, DINCOLO DE NOI,, unde  visarea, rememorarea iubirii, dorința de a face mărturisiri din iubire  atrag  dorința  de .,, Fericire absolută,,  plăcerile iau valori supra realiste exprimate în dorința ,, Ne vom muta-ntr-o altă  galaxie / Să fim mai fericiți decât am fost/,,  versuri din poezia,, În altă galaxie,,.  Este fermecată de iubirea pe care a trăit-o încât se întreabă ,, Aievea ori vis?,,/ o fi,, ? ,, Și-n lumea noastră universală/ Visând ,devorăm trăirile în doi,,.  Capitolul de poezii  ,, DINCOLO DE NOI,, prin frumusețea sentimentului de iubire transpus în poezii, decodifică mesajul din titlul cărții ,, FOCUL DIN NOI,,.  Poeziile de o sensibilitate aparte și trăiri intense ale iubirii se scaldă între imaginație și real, abundența de comparații, de metafore,au rolul să prezinte  focul iubirii din sufletul , din inima poetei. În poezia,, Îngerul iubirii/ Sosit-ai să-mi aduci în dar iubire,,/ ,, Întâlnire cu fericire,,/ și toate aceste poezii sunt scrise pentru a nu uita iubirea :  ,, Să nu uiți iubire…nicicând/Și –n  momentele de-ntristare/ Amintește-ți cât ne-am iubit,,. Continuând  lectura  îmi apare , o față dominată de doi ochi albaștri ridicați în rugăciune către cer(pag170)   ,, CATRE TINE DOAMNE,,.Buzele ușor deschise îmi dă perceperea că se spune rugăciunea,, Privește Doamne,,. Recunosc vocea distinsei poete care se roagă: ,, Privește , Doamne, cerul se-ntristează/Spunând că-i vremea să schimbăm ceva/…,,Privește , Doamne, lacrima ce-mi cade/Și nu lăsa să vină necazuri în cascade,, . Lectura îmi dă acea stare aparte , este starea pe care o dă credința în Dumnezeu fiecăruia care se roagă la el. Continui  să aud  glasul poetei Mihaela CD și rugăciunile sunt nu  numai pentru cauza ei, ci pentru toată omenire ,,Că-n inimă purtăm cu toți, la fel  / Același Dumnezeu este-n fiecare,,. Aud îndemnul spre credință în poezia ,,Să-ntoarcem fața spre credință,, Și-eu și tu suntem pământeni  /Și păcătuim  cu a noastră ființă,,. În nume personal și cu povara celor ce se întâmplă  ,, în lumea asta strâmbă,, momente specială sunt sugerate de poeziile când ruga se transformă într-o discuție  cu Dumnezeu, discuții sub forma întrebărilor –dorințe :,,De ce-ai lăsat Doamne?/…infernul pământesc/ De ce-ai lăsat, Doamne, scrisă cartea/Să ne zbatem pe degeaba prin străini,, . Rugăciunea  din versurile ,,Și-n fața Ta când ne-om înfățișa/ Să ne fii, Doamne, cu îndurare,, este ca o spovedanie in numele omului care  păcătuiește  și credința acestuia în iertare.,. Amin.

 ,, FURTUNA TĂCERII,, este un capitol care se deschide printr-o pictură compoziție (pag 184)de elemente privite de cei ce-au înfruntat ,, furtuna tăcerii,,/,, Privim tăcuți spectacolul pe fereastră/ Doar cerul prin firave picături a grăit,,  detaliile  poartă  câte un vers în poezia  ,, Taina nopți,, .  Impresionantă,  frumoasă  este poezia  ,, Spectacolul toamnei,, când poeta dictează  pictorului, prin versuri,momentul toamnei pe care  și-l dorește  imortalizat ,, Calda boare tomnală  ne cuprinde/Și ne invită într-un feeric paradis/Spectacolul pădurii ne surprinde!,,.  Citind, în fiecare capitol mi-am tradus mesajul titlului ,, FOCUL DIN NOI,,. Fiecare   poezie din capitolul  ,, Furtuna tăcerii,, cu atât mai mult în poezia ,, Iubire mută,, este ceea ce sugerează titlul și anume iubirea  merită, cere să fie mărturisită, cere să fie aclamată,:  ,,Iubește,,/ Și dragostei fă-i cinste  nu ocară/Împărtășindu-ți ale tale  simțiri / Dă-i libertate să se simtă vrută/ Și lasă-ți inima o carte deschisă ,,Iubire mută,,. Numai o iubire adevărată poate să mențină  ,, FOCUL DIN NOI,, la intensitate maximă a iubirii care este  o ,, PUNTE PESTE  TIMP,,.Privesc  splendida imagine(196)  ajung cu privirea la primul pas pe punte si privirea cuprinde o parte din punte, cealaltă se continue  în ,, CETATEA VISELOR,, unde  pătrund doar  ,,Ei,, care  ,, Eram sătui de atâta alb afară/Că ne-nghețase și vise și nevoi,,. Visele sunt rememorarea clipelor trăite  într-o frumoasă, perenă  iubire. Perioada amintirilor  invocă dorința ,, S – aducem tinerețea înapoi,, / Și să savurăm momentele drumețe/Renăscând tinerețea clipei de amor,,/  . Visul și-a avut trăirea lui în timp prin poezia ,, Să-mi vii în fiecare seară,,/ Am să te –aștept mereu în gând/Să reanimăm clipe de odinioară/Prin minunate clipe alergând,,. Nici o flacără aprinsă de iubire  nu se va stinge cât timp dăinuiește  și va dăinui acest superb buchet cu poezii scrise dintr-o taină a focului din sufletul de poet plin de iubire, aparținând distinsei poete, doamna Mihaela CD.  Privesc imaginea(208)….un imens buchet de flori de câmp.  Ce coincidență de exprimare,, imens buchet de poezii,, primește un,, imens buchet de flori de câmp,,. Florile  sunt culese de pictorul Mircea Rustiuc și  au fost așezate într-un tradițional vas de lut  cu o gingășie aparte , să nu tulbure fragilitatea petalelor  a macilor roșii ,a margaretelor impozante și a plăpândelor albăstrele. Florile sunt frumoase,cum numai ele pot să fie, precum versurile de iubire scrise pentru iubire din iubire. Florile sunt alături de ,, BUNĂTATE,, pe care o întâlnim  relatată în versurile poeziilor din capitolul cu același nume care printr-o  ,, Invitație la bunătate,,: ,, Vă invit deci cu inima-mi senină/Să dăruim azi bunătatea cadou/Să o oferim din a noastră grădină/Și să-i facem generozității ecou!,,.  Numele capitolului se îmbracă cu poezii ce-i poartă numele ,,Bucurie  împărțită,, din inimă și bunătate prin versuri :,,Și celor ce sunteți în depărtare/Prin poștă rime de dor vă trimit/Și-n suflete, darul vă fie primit,,.  ,,Prietenia, piatră rară,, este,, Mai mult decât frăție  sau surori/Nelipsiți la bine și la rău, alături/ Vă iubesc și suntem asemănători/ În gând am ale voastre semnături..,,.Gândurilor nu le știm niciodată adresa la care le putem găsi.  Apelez la pictura (pag.218)  și încerc să identific de la ce geam vin  gândurile ,  ca o        ,,PLOAIE  DE GÂNDURI,,. Ele, gândurile  ne găsesc pe noi ori unde ne-am afla  și sunt porta – voce interioară,  a sufletului.  O liniște în care se aud stropi  de gânduri dintr-o pleiadă de poezii ce, una câte una formează postfața( cărții ) ,, FOCULUI DIN NOI,,.  ,,Slove trudite,,  vorbesc de menirea  de a lăsa scris din toate ce dorul  îi dictează peniței aparținând poetei , scriitoarei, ,, OMUL MIHAELA CD,,: ,, Eu scriu de plaiul cu iarbă verde/ De satul drag unde-am copilărit/De dragoste vie ce nu se pierde/ De tot ce am celorlalți de dăruit,, .Focul din sufletul poetei este menținut aprins prin necesități  vitale :  ,, Îmi poți lua orice,,/, dar ,, În veci n-ai să – mi poți tăia scrisul/nici când nu poți lua  speranța/nu-mi  poți lua averile cerești/… nu-mi poți frânge o credință/Ce-o voi păstra atâta cât trăiesc! . Poezia ,,Sticluța cu iubire,, este o destăinuire  a unui secret, dacă a fost secret, că focul din inima poetei este întreținut de ,,iubire,, o iubire cu tainele ei care a venit cu corabie de sticlă ,, Plutind pe-un val adus la mal/o sticluță mică cu iubire/Pare venită de pe alt continent/Și-o voi păstra mereu în îngrijire,,. Filele  cărții toate adunate de  ,,Jocul muzelor,, păstrează  scrisul ,, stiloului,, ce este  ,,  de-o vreme fidel ,, poetei și poeta îi dăruiește fidelitate .Citind din toate câte stiloul distinsei doamne i-a scris cu fidelitate și măiestrie, tot ce i-a dictat, am  avut posibilitatea,pe care o are fiecare cititor a cărților semnate Mihaela CD, să văd ,,Sticluța   cu iubire/, bijuteria mică și gingașă,, pe  care poeta declară ,,Și-o voi păstra mereu în îngrijire,, . În timp ce  silvia mihalachi - Copy,, Candela arde până-n ultimul ceas/   Nu-i încă târziu și nici  prea devreme,, ca  ,, FOCUL DIN NOI ,, să rămână nestins. Volumul  de poezii dedicate celui mai important simțământ  ,,iubirea,, este ca o montură  făcută de poeta –bijutier, Mihaela CD, într-un suflet giuvaer  menținând aprins, în sufletul poetei și a celor dragi ei, inclusiv cititorilor, ,,FOCUL DIN NOI,, ,, Fă-mă  un dulce fuior de simțăminte/ Ce-o să toarcă dragostea la nesfârșit,, … Mihaela CD

Stimată doamnă Mihaela CD sunteți ,, un dulce fuior de simțăminte,, și toarceți  ,,dragostea la nesfârșit,,!

Silvia Mihalachi

                        

 Mai citește: 

Silvia  Mihăilescu-,, POEZIA MIHAELA CD,,-ACROSTIH

Silvia Mihalachi -GENEZA ÎNTREBĂRILOR.Cronică la ”Născut pentru a fi(Alt)cineva”

Silvia Mihalachi -UN FULG

Silvia Mihalachi -POETULUI ( MIHAI EMINESCU)

Silvia Mihalachi -RĂBDAREA

Silvia Mihalachi-LA MOARTEA UNUI ARTIST

Silvia Mihalachi-Binecuvântare și chin o vitrină a poetei Mihaela CD

Invitație la concurs: Gala Artelor la ceas aniversar ediția a 4-a- cu participare în revista de colecție nr 12 tipărită

Invitație de participare la antologiile tematice ”ÎMPREUNĂ” editura GLOBART UNIVERSUM *Montreal 2023

 

  

TRIO! Cadoul tau de suflet! FORMAT TIPARIT (softcover)

Cumpara cele TREI ”bucatele de suflet”ale autoarei Mihaela CD volumele ”Uneori elefantii zboara”(250 pag) ”Focul din Noi” (240 pag) si ”Binecuvantare si chin”(250 pag) in format tiparit si ofera-ti un cadou de suflet tie, sau celor dragi tie! Comanda acum la pret promotional de 95$ (Pret intreg 115$) Pachetul TRIO contine 750 pagini color pentru sufletul tau!

95,00 CAD

Blessing and Torment -în limba engleză- FORMAT ELECTRONIC (ebook-pdf)

Blessing and Torment- este un volum de poezii din suflet si pentru suflet al autoarei Mihaela CD, care reprezinta o traducere din limba romana în limba engleza și o adaptare a cărții de poezii Binecuvântare și chin. Volumul conține 250 de pagini imprimate color. Comanda acum volumul Blessing and Torment în format electronic(ebook) și vei primi cartea ta în email în mai putin de 24 de ore. In plus vei primi gratuit din partea autoarei încă o carte în format electronic (pdf) pentru comanda ta făcuta înainte de 31 decembrie. Mai ieftin mai rapid, mai ecologic!

20,00 CAD

FOCUL DIN NOI (eBook}

In volumul Focul din Noi al autoarei Mihaela CD, descoperim armonia dintre vers si pictura nascute din focul creatiei artistice.O carte de exceptie, bogata in continut care va va incalzi sufletul!Picturile sunt realizate de artistul Mircea Rustiuc. Comanda acum cartea [240 pagini] in format pdf si o vei primi in emailul tau in mai putin de 48 de ore! Mai ieftin , mai rapid, mai ecologic!

20,00 CAD

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.