Aurelia Rînjea recenzie Galaxy vol 3-O SIMFONIE A LUMINII CU SPECIFIC ROMÂNESC

302064586_421909213258249_181367579793594936_n

O SIMFONIE A LUMINII CU SPECIFIC ROMÂNESC

 recenzie de Aurelia Rînjea

 

GALAXY, AUTORI ROMÂNI CONTEMPORANI,

ANTOLOGIE DE ECOURI LITERARE,

Editura Globart Universum, MONTRÉAL • CANADA • 2022

VOLUMUL 3

Ne întâmpină și de astă dată, distinsul Senior editor și coordonator, JOHNNY CIATLOȘ DEAK, în acest minunat periplu spiritual, subliniind că prin Cuvânt, „scriitorul trăieşte, respiră, se exprimă şi se adresează lumii, el creează pentru că aşa crede şi simte, sau aşa i-a fost hărăzit de Dumnezeu”.

VIOLETA BOBOCEA – România, se vede un „trecător grăbit”, dar noi îi suntem alături. Vede în singurătate un  „un interlocutor interesant”, Eu – o binecuvântare! Dumnezeu i-a fost alături și „trebuie să crezi în lumină!” Cu emoția vie, ne prezintă povestea familiei sale, un basm în care ne regăsim și noi. De asemenea vine cu argumente puternice: „doar prin scris viaţa triumfă”, … „Scrisul este şi rămâne o carte de vizită pentru viitor”, e propria respirație, „o mângâiere a sufletului”, prin care „comunicăm cu semenii și cu divinitatea”.

CRISTIAN BODNĂRESCU – România, ne aduce „șoapta unui dor”, vise pe cerul de poveste. Visele îl poartă în noapte sau pe câmp, printre neuitări și îngeri, cu tăcere de floare și pași limpezi, scriind Iubirea.

VICTOR MANOLE – România, vine cu o cinstire a Limbii Române, cu speranța în Pace și cu un popas „La căsuţa mea cu poveşti, / Unde mă întâmpina odată /  Graiurile dulci părinteşti”. Ne aduce un imn închinat atât Femeii, cât și Copilului său. Ne avertizează despre pericolul care pândește Omenirea și spune tranșant: TREZIŢI-VĂ, ROMÂNI!, fiind mândru că este român.

DELIA COPÂNDEAN – România, ne mărturisește prin mottoul său: „Sunt doar o șoaptă!” Ne spune că: „Dacă am iubi nu ar fi nevoie de vindecare” și ne invită la reflecții adânci: „Încă îl mai caut pe Dumnezeu” sau Mamele care așează stele pe sufletul copiilor. Pentru ea  cuvintele sunt  Îmbrăţişări gratis…  „ Şi nu se opreşte nimeni să le citească…”

ALICE PUIU – România, alături de care jucăm „șotronul  verii”, aude ticăitul „verbului”,  pe „câmpiile latente ale eului”, unde „nimeni nu aude greieri… Peisaje citadine, de vorbă cu bunicul, printre culori îngândurate, insomnii și sensuri ambigue, o lume în care vede „copilul fără bilet de primăvară”.

GABRIELA RAUCĂ – Austria, cu prețuire pentru prietenii adevărați, merge pe urmele lăsate în timp,  pentru un credit la fericire. Ne poartă în lumea miraculoasă a Poeziei,  pe care o vede „ mângâiere, / Vraja valului de mare, / O suavă adiere, / Pasiune şi culoare”.

NICOLAE PETRESCU REDI – România, vine cu ecouri eminesciene, rememorări autentic românești: Cprian Porumbescu, Aurel Vlaicu, Nicolae Bălcescu, Ecaterina Teodoroiu, fluturând un steag de cuvânt … „Avem acelaşi dor, cărăm aceeaşi cruce”, pentru libertatea acestui popor.

AURELIA RÎNJEA – România, vă dăruiesc poeme care să confirme, acest adevăr: „Îngerii sunt printre noi”, dovadă sunt Îngerii albaștri, Medicii din Spitalul Colentina Bucureşti, care mi-au fost alături în mai, 2021, în plină pandemie. Îngerii sunt Mama și Tata și Bunicii pentru care țin „un felinar aprins  / La coviltirul cerului”. Îngerii sunt copiii cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat viața, într-o „mărturisire a zilei de mâine”.

DIANA ION – România, ne poartă prin diminețile „Cu păsări infinite, lungi, cuminţi”, prin primăvara plină de „De corcoduşi în floare, de mălini”. Scrie scrisori către cei dragi și către noi, cititorii, care îi savurăm scrierile.

CONSTANTIN ANTON – România, e cuprins de dorul de Mamă: Sărut mâna, Mama mea! Umbre de noapte și de singurătate, printre care stă de vorbă cu  Toamna ascunsă-n scrisori, cu Viața:  „Ce departe eşti tu, Viaţă… / Nici visele nu se mai întorc”.

AURELIA OANCĂ – România. Pentru ea viața e o simfonie, în care ne poartă feeric prin câmpuri de lavandă, prin galaxii unde povestea nopții o citește în stele. Iubirea e pentru ea, cel mai minunat lucru de pe pământ, pe care o invocă, privind răsăritul, de la care „să iei esența de-a trăi”.

MARA POPESCU-VASILCA – Canada, ne oferă de astă dată un fragment din volumul Ursula, o mamă judecată de copii. O impresionantă poveste de viață, frumos și delicat prezentată din punct de vedere literar, cu introspecții și confesiuni, cu dialoguri dense în conținut, cu personaje frumos creionate, cu esențe și construcții stilistice, care te ajută să fii în miezul acțiunii și să empatizezi cu personajele.

GELU DRAGOŞ – România, stă e vorbă cu noi, cu timpul: „Mai lasă-mă un timp, dă-mi-l cu împrumut!….  Iubeşte-mă!” …  „Suntem născuţi să ne iubim unul pe altul! / Destinul meu a fost, este şi rămâne în mâinile tale!”, dar și cu Dumnezeu: „Doar Dumnezeu ştie cine sunt eu”. Și doar poetic putem auzi „vâslașii prin timp, cum dorm în flăcări / şi se trezesc, în cânt de flaut”.

ANGELA DUMBRAVĂ – România, își face un Autoportret literar, alături de amintirile din anii de școală sau despre Darul primit de la Barza de pe cuibul casei noastre – Surioara ei. Emoționantă poveste, despre cel mai minunat dar primit în copilărie!

LUCI TRUŞCĂ – România, ne scrie despre Iubiri, Povești în cartea vieții, în care Poezia e un veritabil „giuvaer”. Vede cum stolurile „de versuri se-ntâlnesc în eter”, în viața ca un carusel. Ne poartă prin povești de  Mai, urcăm cu ea Copacul vieții, care este chiar ea însăși,  măsurând timpul și continuând povestea.

EUGEN ONISCU – România, vine cu un motto convingător: „Întotdeauna lumina biruie întunericul” În Mai presus de dezamăgirile vieții,  ne prezintă un fragment din viața lui Paul Ignat, o viață plină de zbucium. Trăiri, introspecții și invitație la reflecție.

 NINA LAVRIC – Elveția, se adresează răspicat soldatului rus din Ucraina: Jos arma! sau Sunt femeie şi războiul urăsc. Își găsește liniștea în cuvânt, aude „pitpalacii” printre oameni și îngeri. Cucul cântă pentru ea cu „dor de a noastră țărișoară”. Un cântec și un descântec în codrul cel verde pe care îl poartă în sufletul ei.

SANDU CHIVA – România, se vede „un actor pe scena vieții”, spune „Noapte bună” Iubitei, scrie poezii într-un joc minunat cu hârtie și creion. Rememorează amintiri, despre căutarea sufletului pereche.

MARIA PICA BOSTINĂ – România, își poartă dorul ascuns în gând pe Cercul vieții. E o căutătoare a Păcii, cu dragoste de limbă, de țară și de libertate. Adresează cerului o rugăciune ce îi „este cuvânt”, iar Soarele îi dă speranță și o umple cu lumină.

MIHAELA PODUȚ – IENUȚAŞ – România, ne oferă un univers oniric cu „brândușe” și nerostiri, cu îngeri și jocuri „de-a v-ați ascunselea”, rune de poveste cu „Fata Morgana”.  Printre frig și îngeri, răzbate un cântec de chitară, „într-o seară de mai”.

OLIMPIA SAVA – România. Între Apus de soare și Înserare, poeta s-ar vrea un „nor zglobiu”, într-o împăcare cu vântul, cu toamna, într-un dans aducător de ploaie, semn al belșugului spiritual de data aceasta.

TUDOSIA LAZĂR – România, ne prezintă o poveste de viață: Cu destinul nu-i de glumă!, scrisă frumos, care te acaparează, cu emoții și trăiri, care te fac să iei parte și tu la narațiune.

LĂCRIMIOARA IVA – Italia. Lunecăm împreună pe spirala energiei universale, cu o busolă al cărui ac e chiar inima ei. Atingeri astrale, introspecții, așteptări în timpul care se măsoară prin sentimentele trăite. Candele aprinse și reamintiri: „eu rămân liniştită / în lumea mea, / bunica pleacă liniştită / în lumea ei”.

TRANDAFIR SÎMPETRU – România, pentru care „Poezia e un dar unic şi universal. E singura replică pe care omul o poate da morţii”, ni se prezintă flămând de iubire, flămând de poezie. poetul ne încântă cu iubirea  descătușată prin cuvinte, în care țărmurile violete, vânturile și tăcerile vorbesc, … „lângă pescăruşii rătăciţi prin visul ce doare”. Un necuprins de trăiri care pare greu să încapă în cuvânt, dar doar Trandafir Sîmpetru reușește acest lucru.

LUCIAN DUMBRAVĂ – România, ne invită într-un periplu spiritual, el – Un personaj al lui Dante, până la Marea Poartă, unde ni se confesează: „N-am înşelat pe nimeni niciodată” … „Crezui în adevărul cel mai mare”. Un dialog fabulos cu trimitere la adevăruri fundamentale, care ne invită la o autoanaliză a propriei existențe, adresându-se:Tu, cititor întâmplător al celor scrise, / Să crezi ce-am spus şi să mai iei aminte / Că multe adevăruri despre viaţă, / Sunt dincolo de marea de cuvinte”.

CRISTIAN PAVEL – Canada, ne încântă un un motto înțelept: „Când cineva îţi cere ceva, de fapt îţi oferă o şansă!” Ultima zi, o lecție de viață, cu întrebări existențiale, de vorbă cu trecutul prezentul și viitorul, iar „Iubirea nu înseamnă suferinţă. Ceea ce te face să suferi e instinctul  de proprietate”… „Necunoscute sunt căile iubirii… Le străbatem fără să ştim ce ne aşteaptă la capătul drumului, oferindu-ne sufletul unor ecuaţii necunoscute” … „avem nevoie de o hartă a trecutului” … „cred că iubirea unui om este unică, indiferent de finalul ei”.

KESSY ELLYS NYCOLLAS – România, vine cu căutări, cu regăsiri, Trenul vieții e plin de neprevăzut și ne îndeamnă „Închide ochii şi priveşte-te în suflet” … „Acolo îţi vei regăsi iubirea” … „În depărtare dorul se-nmulţeşte”, Un dor definitoriu pentru noi pământenii, și un panaceu: „Mai scrie-o filă într-o carte”.

AURELIA CODESCU – România,  vine cu un anotimp nostalgic Iubirea mea, mi-e toamnă-n suflet… cu corăbii de gânduri, cu lacrimile mamei, cu amintiri, „cu aura iubirii” care o însoțește.

GHEORGHE AVRAM – România, ne mărturisește o minunată dorință, să scrie  „cea mai frumoasă poezie”. Prin Amintiri, ne poartă în „raiul Terrei”, în „Poieniţa Sânzienelor,” în „ograda noastră, a copilăriei”, … „Cu rămurelele de busuioc uscate în cuiul din grindă şi lângă icoană”, dar și pe Nistru unde „încă adie a praf de puşcă, a tămâie şi a ceară”, cu Adorația infinită pentru ființa divină.

AUREL ROŞCA – România, ne vorbește despre Poeții care adesea „coboară pe pământ” … „Uneori, ei devin îngeri rebeli – /  Uneori, ei îşi ard aripile albe… /  Uneori, ei nu mai urcă la cer!” și despre Întoarcerea în cuvinte. Un univers oniric, cu fluctuații între vis și reverie sau Elegie… cu reverberații celeste.

ÁRPÁD TÓTH – România, un mare iubitor de natură, de Creația lui Dumnezeu. Ne-o prezintă pe Crăiasa naturii şi copiii ei, scriere cu profunde învățăminte și încheie arătând că e în puterea noastră să optăm pentru ce ne dorim: „Există liberul arbitru care ne stă la dispoziţie să ne facem viaţa cât mai frumoasă, astfel încât rolul nostru să fie unul benefic pentru noi şi omenire”.

ANA DRĂGHICI MUNTEANU – Statele Unite ale Americii, ne vorbește despre Arta cuvântului și Măiestria gândului,  în timpul ca o lance ne aduce amintiri, un „Auriu amurg de Sighişoară…” Aude „Cântecul frunzei”, crede în veșnicia neamului românesc, regăsindu-se în cântecul strămoșesc. În Basmul vremii, parcurge distanța dintre America și satul natal, „îmbrăţişată de dealuri… / Casa părintească din zare / Clipire din lumea abisului…”, amintiri care învie în ea și în noi, copilul lăuntric, înfruntând depărtarea.

IOAN ROMEO ROŞIIANU – România, stă de vorbă cu Dumnezeu, în căutarea Îngerului copilăriei, în poeme despre viața care se scurge prea repede, despre vremea în care întunericul se stinge „în frunze vântul îndemnuri de vară târzie”… „când vântul străin năpădeşte tăcerea”.  Privește dimineața „cu ochiul sufletului” …  „Aerul dimineţii de joi miroase a Golgota”. Incursiuni în viața Mântuitorului retrăind clipele trădării și ale jertfei.

GRIGORE CURCANU – România, cu superba atmosferă a înserării, cu greieri și licurici, cu sărutul ademenitor și viorile de brad ce-i rezonează în suflet. O frumoasă prezentare a Mamei care mă poartă și pe mine în copilărie, când mama țesea covoare, percepând  „Cum viaţa arde-n lumânări de ceară / Şi îngerii frumoşi în necuvinte”, iar Sfânta Liturghie îi curge prin vene.

IRINA VERA TEREBEŞI – România, ne însoțește cu momentele ei de liniște, de contemplare asupra naturii, asupra iubirii, gânduri precum norii, într-o regăsire de sine, cu ecouri marine, care vine cu imbold: „înconjuraţi-vă de oameni frumoşi la suflet ca să deveniţi şi voi ca ei!”

SIMONA MIHUȚIU – România, deschide o poartă spre Univers, în care sufletul îi este ghid, deschide o Fereastră spre mâine, un fragment reprezentativ al unui roman, ca și Destinul, o jucărie stricată, tot fragment, care ne deschide curiozitatea de a citi întreg romanul.

MIHAELA CD – Canada, ne prezintă un grupaj de poezii prezentând o realitate crudă, o radiografie făcută până la os de autoare, aflată în mijlocul unui război al manipulării și al disperării, care își exprimă revolta într-un strigăt acut, în Pe altarul durerii.

Un teatru cu Bieți arlechini și minți bolnave, totul desfășurându-se într-un ritm alert, în care totul se măsoară în bani, nu în vieți. O societate virusată la propriu, pandemică în tot ce este rău, în care minciuna este liberă, injectând ură și incitând la dezbinare. Oameni lepădați de Dumnezeu, pentru care poeta cere iertare că nu știu ce fac: Iartă-i Tu, Doamne! … și cât de frumos constată și ne spune: În lume s-a făcut târziu…

Ecouri romantice, iubirea care o definește, care își găsește un loc special în sufletul autoarei, în Seri tomnatice de dor sau Iubind pe-un fir de poveste.

Forța poeziei distinsei doamne MIHAELA CD, generează bucurie, speranță, mișcă sufletele. O efervescență inedită și inefabilă, acaparatoare, care ne confirmă încă o dată ceea ce de fapt știam și anume faptul că doamna MIHAELA CD este o scriitoare complexă și completă, care își asumă cu demnitate identitatea sa literară, promovând valorile umane românești, la nivel planetar.

M-am referit în cuvintele de mai sus la aspectele cu care eu am rezonat, care mi-au atras atenție, spre a vă prezenta unele aspecte relevante și a vă invita la lectură.

Am remarcat în această Antologie, la colegii scriitori, virtuți umane de nădejde, iubind ceea ce fac acest domeniu la literaturii, tot mai zdruncinat și dăruind din ceea ce Dumnezeu i-a binecuvântat din plin.

Această minunată selecție de texte literare, prin latura lor axiologică, dovedește frumusețea sufletului românesc, manifestat în diverse moduri, prin diferite genuri literare. Un templu al culturii care, un edificiu al spiritualității românești, care se opune celor care vor să distrugă umanul și contribuie  la evoluția acestei lumi. Prin crezul nostru literar, depunând mărturie despre oameni și adevăr, tradiții și aspirații, ne conturăm drumul nostru al românilor, spre Lumină. Dumnezeu să ne ajute!

Acest frumos și generos proiect literar, există grație unor români de excepție, care își onorează menirea și își respectă misiunea care o au față de țara lor, MIHAELA CD și  JOHNNY CIATLOȘ DEAK. Le mulțumim și-i asigurăm de colaborarea noastră! Dumnezeu să binecuvânteze pe toți românii, indiferent unde sunt ei!

AURELIA RINJEA

AURELIA RÎNJEA

Membru al U.S.L.R.

Membru al World Poetry Association, România.

Mai citește: 

GALA ARTELOR  ediția a 3-a Montreal 27 august 2022*Diplome de Excelenta -antologia GALAXY

Antologiile GALAXY 2022 in 4 volume un proiect de ecouri literare prezentat de UNIVERSUM VIP STUDIOS

Comanda antologiile GALAXY

GALAXY vol. 1* Aurelia Rinjea*O CONSTELAȚIE A POEZIEI

Al Florin Tene -Ecouri literare românești venite din Canada

Ce cumpăram, cărți tipărite sau eBooks ?

GALAXY -VOLUMUL 2-antologie de ecouri literare -autori români contemporani FORMAT ELECTRONIC (EBOOK)

GALAXY -VOLUMUL 2-antologie de ecouri literare -autori români contemporani, este un dans al constelaţiilor cuvântului, plămădit din lutul iubirii eterne, într-o coregrafie unică cu tematica universală. In cele 380 PAGINI cuprinde 34 de scriitori contemporani. Comanda acest volum în format ELECTRONIC si vei primi in mai putin de 48 de ore în email cartea în format pdf. Comanda acum! MAI IEFTIN MAI RAPID, MAI ECOLOGIC!

20,00 EUR

PACHET 4 VOLUME GALAXY TIPĂRITE. Stoc limitat!

Comanda toate cele 4 volume ale antologiei GALAXY 2022 pentru a avea intreaga colectie de peste 1500 de pagini la un pret promotional de numai 125 euro (pret intreg 140 euro) Economisesti 15 euro si transportul este inclus in orice colt al lumii! Oferta valabila in limita stocului disponibil! Timp limitat!

125,00 EUR

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.