Baki Ymeri-Postfața cărții Furnici în marș nupțial a Lăcrimioarei Iva

Furnicii in mars nuptial

Postfața  cărții „Furnici în marș nupțial”-autor: Lăcrimioara Iva

LĂCRIMIOARA IVA ESTE POETA INSPIRAȚIILOR DIVINE

de  Baki Ymeri

 
Unicul mesaj care ajunge până la urechile Domnului, este poezia. Poezia este balsamul sufletului, testamentul vieții,
lumina cuvintelor, regina artelor, tezaurul sentimentelor și un izvor de inspirații divine. Poezia Lăcrimioarei Iva
este cheia universului, expresia frumosului, a libertății și a miracolului. Poezia ei este harul dat de Dumnezeu.
Femeia este buricul universului, iar poetul este mână a Domnului care scrie pe pământ. Poezia este un templu
nemuritor. Poetul este profetul care deschide porțile cerului. Mirajul poeziei dă o viață și o putere, un drept al
cetății, oricărui gen de artă. Iubire, energie spirituală, credință, sinceritate și tandrețe.
Lăcrimioara Iva are o bogată activitate literară, publicând câteva cărți originale și poezii în antologii și
volume colective, colaborând cu reviste literare, din țară și străinătate. Numele ei este menționat în volume
bibliografice, cât și în volume de critică literară. A fost tradusă în câteva limbi și a obținut numeroase diplome și
premii, fiind apreciată de cititori și admiratori. Poezia ei este ceea ce iubim și căutăm la oameni: ceva luminos
care o simțim și respirăm, ceva ce ne liniștește, ne armonizează, ne inspiră. Despre valoarea poemelor sale
au scris câțiva poeți și critici literari, printe care Marius Chelaru, Lucian Gruia, Daniel Marian, subsemnatul, etc.
Ingenioasă și insolită, lirica Lăcrimioarei își are origine în compoziția ei inedită, în filozofia pigmentată
cu noțiuni împrumutate din mai toate domeniile științei, cărora le dă valori stilistice rar întâlnite. Doar Ion Barbu
a mai recurs la asemenea ”năvăliri” în creația sa.
Poemele Doamnei Iva sunt rezultatul unei meditații asupra frumosului natural, sunt reflecții existențiale și
evocări arhitecturale ale mesajului estetic. Chiar și titlurile volumelor sale sunt o metaforă care ne amintește
de vestitele construcții ale Egiptului antic. În concepția noastră, piramida are drept scop descoperirea misterului
lumii noastre, pe care nu-l înțelegem îndeajuns și nu-i folosim întreaga putere. Valoarea lirică a poemelor
Lăcrimiaorei este atributul care sugerează tăcerea din noi, care cuprinde sfera marilor întrebări rămase încă neexplorate.
Poezia ei este cea mai intimă confesiune aleasă a sufletului. Este sufletul care se odihnește în poala iubirii.
Poezia este dimensiunea cea mai curată pe care orice fiinţă umană o are: Bunica m-a sfătuit: Niciodată să nu
refuzi/ pe cine-ți cere/ găzduire,/ poate fi un înger! (Care înger este bunica?). Din punct de vedere poetic,
Lăcrimioara Iva este Poeta Inspirațiilor Divine. Poemele sale sunt înfășurate în voalul miresei. Poezia sa este praf
de stele și un izvor de inspirații care provin dintr-o imaginație puternică. Dânsa se bucură de CV literar
impresionant. Unele din cărțile domniei sale sunt bilingve, româno-engleză, româno-albaneză, etc. Poezia
este arta supremă care depășește și conține toate artele. Poeții sunt niște visători romantici care măsoară
adâncimea râului, construiesc pe el poduri, poduri durabile, pentru totdeauna. Și când nu există poduri,
poeții sunt căutătorii ce cu bărcile lor trec de pe un mal pe altul: Nu-mi pun prea multe/ întrebări despre vreme!/
Dacă va ploua/ îmi voi număra grijile,/ dacă va fi soare/ voi merge la coasă./ Oricum voi avea ceva de
făcut./ Nu-mi vor rugini/ încheieturile,/ nici gândurile. (Constatare).
Poezia este dimensiunea cea mai curată pe care orice fiinţă umană o are. Lăcrimioara desenează și scrie
despre viață, despre copilărie, despre luna solitară pe cer, despre nori învolburați, despre bunica, despre dorințe,
despre anatomia iubirii, visată sau reală, despre nostalgie, despre lumină, despre modul în care pătrunde în cursul
timpului care este încă viu, despre sufletul mistic când îngerii au apelat la pacea planetară, în căutarea unui mod
special de a trăi, de a înțelege singurătatea, pașii care vin fără să scoată un sunet, pentru inima care e însuflețită de
umbra și muntele speranțelor. Inspirația Lăcrimioarei este harul dat de Dumnezeu. Poezia este cheia sufletelor mari.
Cine stă în preajma ei, poate comunica și cu zeii. Poezia alesei noastre pentru o nouă carte, miroase a fân cosit, a
piatră de moară, a busuioc și a om îndrăgostit. Poetul reprezintă bunătatea sufletului celui care o creează, a
celor care o tipăresc, și a celor care o citesc: Viața mă rupe în mii de bucăți,/ apoi mă pune într-o cană/ pe
jumătate plină/ cu lacrimi fierbinți./ Sunt în faza de înfoiere./ Cine va presăra zahărul?/ Cine mă va sorbi?
(Sunt în faza de înfoiere)
Dacă vrei să intri în istorie, trebuie să te naști de două ori: odată pentru că așa e dat de Dumnezeu, și a
doua oară, pentru a demonstra vocația de poet! În versurile Lăcrimioarei Iva femeile împletesc și țes
trandafiri cerești în viața pământeană. Adevărata iubire sălăsluiește numai în inimile nobile. Iubirea este cel mai
bun medicament, iar poezia este un templu. Puterea gândurilor senine și puterea iubirii este ca un medicament
care îți dă putere, sănătate mintală și fizică. În versurile Lăcrimioarei se întâmplă multe și mari minunății,
imaginația autoarei părând a nu avea limite: Blocul copilăriei/ sfidează timpul,/ numai timpul./ E încă acolo,/
la reverul brazilor,/ la gulerul munților,/ la poalele norilor./ De la ferestre/ mamele aruncă pachete/ cu felii
de pâine/ unse cu marmeladă,/ margarină sau untură./ Din acestea fiecare copil/ ia o mușcătură. (O mușcătură)
Lăcrimioara Iva iubește familia și scrie pentru amintiri și eternitate, pentru ieșirea din labirint, pentru duminicile
promisiunilor, pentru vorbe necunoscute, pentru răni însângerate, pentru dansatoarele îmbătrânite prea
devreme, pentru tăcere și glasul tăcerii, pentru ramuri care fremătau tăcute, pentru prima frunză în calea uitării,
pentru pragul dezmierdării, pentru doruri și lumina dăruirii, pentru teiul cel bătrân cu plete, pentru lumea
viselor, pentru dimensiuni cosmice, pentru balsamul gândurilor, pentru cuvânt și suflet.
Discursul ei poetic se axează asupra unor zone situate în proximitatea existențială, de unde sunt extrase
toate datele necesare pentru o ideatică sinceră, veritabilă profesiune de credință. Pare că toate experiențele sunt
trecute prin filtrul accepțiunii lirice, pentru a fi reluate într-o formă substanțial îmbunătățită. Un ton
hipersensibil acompaniază versurile Doamnei Lăcrimioara Iva. Succesiunea anotimpurilor vieții este
resimțită cu deosebită acuitate emotivă. Trăirea existenței în clipă, este dictonul adecvat a multor texte ce
privilegiază o formă aparte de autenticism. Poeta noastră cu reședința în Italia, este
cunoscătoare a lecției magistrale de poezie românească interbelică, dar și a celei contemporane, scrie în numele
propriei conștiințe estetice, a originalității sale scripturale și psihice ce îngemănează fragilitatea cu o tărie
ancestrală, străbătând un labirint de stări sufletești ce-l zugrăvesc ca pe un învingător al unui tunel existențial ce
ne este dat tuturor să-l străbatem. Dar vai, câți dintre noi reușesc această performanță? Pereții tunelului sunt
trainici, iar deasupra fiecărui tunel e un altul. Lăcrimioara Iva este o ființa tânără, inteligentă și frumoasă, un suflet
nobil și generos, o ființă sensibilă și specială, care iubește, care suspină, care nu plânge, care râde, care se
bucură, care șoptește prin metafore. Oamenii obișnuiți nu iau în considerare sensul deplin al cuvintelor, chiar și
atunci când vrem să oferim o explicație a sensului lor. Cuvântul inspirat reprezintă tot ce s-a întâmplat în
mintea noastră. Mirajul poeziei Lăcrimioarei dă o viață și o putere, un drept al cetății, oricărui gen de artă. Iubire,
energie spirituală, credință, sinceritate și tandrețe. Poemele sale excelează prin sinceritatea discursului, prin
lirismul pe care îl conțin. Poezia este arta supremă care depășește și conține toate artele. Secretul este să pui
iubire în tot ceea ce faci, căci iubirea este cea care trezește toate energiile. Viața e scurtă, gustul e lung.
Viața trece, cărțile rămân. O casă fără cărți e ca o bancă fără bani, ca o librărie fără cărți, ca o alimentară fără
alimente, ca o vacă fără lapte, ca o femeie fără bărbat, ca un bărbat fără femeie, ca un cer fără stele, ca un munte
fără copaci, ca un copac fără frunze, ca o grădină fără flori.
Florile sunt zâmbetul Domnului pe pământ, iar viața pe care o ducem trebuie să fie romantică și poetică.
Pentru noi, artă înseamnă a învăța să creezi și să răspândești poezia în jurul tău, și să fii plin de căldură,
expresiv, luminos și viu. Lăcrimioara Iva este o mare conștiință poetică. Poeziile sale se remarcă prin reflecție
profundă, perpetuu polemică, de situare în lume, ca și în universul interior. Proprietarea lor ne oferă versuri de o
calitate excepțională. Poezia sa este deschidere către frumos, profunzime, noutate și divinitate. Poetul este cele
care ne trimite protecția binecuvântată din împărăția cerurilor! Lăcrimioara Iva nu este poeta uimirii sau a
tăcerii. Ea este Poeta Fericirii, a Optimismului și a Inspirațiilor Divine.
În lirica sa întâlnim patru elemente ale stilului clasic: emoția, care este inima poeziei, mesajul, sau
rațiunea acesteia, stilistica, considerată trupul creației și prozodia, adică, haina poeziei. Și toate împreună dau
farmec și strălucire versurilor sale. Volumele sale cuprind teme de un larg interes, între care, relația poetpoezie,
dimensiunea cosmică și iubirea ocupă un loc central. Poeta reușește să comunice perfect cu stările
sufletești pe care le zugrăvește, conferindu-le individualitate într-un registru în care predomină
atitudinea sa contemplativă în fața vieții. Citind cărțile sale, aflăm că iubirea față de Dumnezeu este un cadou suprem care reprezintă cea mai
mare putere din univers. Iubirea este un dar divin și cea mai pozitivă forță a vieții! Iubirea este cauza celor mai
frumoase lucruri bune din lume! Românca noastră a fost, este și va fi mereu frumoasă, deșteaptă, harnică și
darnică. Cinstiți femeile! Ele împletesc și țes trandafiri cerești în viața pământeană! Adevărata iubire sălăsluiește
numai în inimile nobile. Puterea iubirii este ca un medicament care îți dă putere, sănătate mintală și fizică,
iar poezia este cheia universului, expresia frumosului, a libertății și a miracolului.
Poezia este darul Domnului pentru minte, inimă și suflet.
Poetul este profetul care deschide porțile cerului. Poemele Lăcrimioarei Iva sunt un balsam al sensibilității,
o adiere a unui vânt călduț ce te mobilizeazã spre a cunoaște, spre a atinge taina minții și sufletul celui ce
pășește pe muchia inimii, aceea care își răsfiră parfumul iubirii din frumos. Poeziile sale ne surprind în modul cel
mai plăcut și elegant, prin capacitatea de creație a poetei care este uimitoare. Prin finețe și romantism, autoarea a
știut să creeze în toate poemele sale, un limbaj liric original, incontestabil, realizând în final unitatea poeziei,
dovedind a fi un mare creator liric. Melancolia și sentimentalismul îmbracă forma unei sensibilități reale și
profunde dând poemelor muzicalitate, lumină și candoare, care sunt pline de culoare, de iubire și credință.
Poemele Lăcrimioarei sunt filtrate printr-o experiență de viață și au ca nucleu trăirile personale ale
cărei forme le surprinde în stilul său inspirat, creativ, real, imaginar, chiar și strategic. Ele au gust de lacrimă
când îți jelesc plecarea! Ele îți aduc aminte bine de vremea cea dintâi. Ele sunt ochiul magic al stelei
tremurătoare, cea care priveşte rece prin prisma timpului trecut și prezent. Gândurile poetei au urcat pe calea
sufletului și a cuvântului scris pentru a ne împărtăși marea ei iubire: poezia. Sugestivitatea versurilor din
volumele inspirate din viața cotidiană, a frumuseții naturii: luna, stelele, copacii, atingerile, socoteala
clipelor, picăturile de ploaie, iarbă, florile, care sunt un balsam de iubire și înalte trăiri duhovnicești, fac poezia
autoarei să fie și mai frumoasă, și mai atrăgătoare. Toate cărțile Doamnei Iva cuprind un univers de iubire
față de copii și de oameni, de înțelepciune, de sentimente, de melancolie, de rațiune, de frumusețe, de fericire, de
prietenie, de amăgire, de tristețe, de dor, de speranță și vise. În toate cititorul se regăsește prin mesajul transmis,
de aceea poemele sale sunt plăcute și se bucură de mare succes. Iubirea este cel mai generos simțământ
caracteristic omului. Autoarea crede în miracolul poeziei, care elaborată în versuri pline de frumuseți, dă o stare de
liniște și confort spiritual cititorului, iar pentru noi reprezintă pace și liniște sufletească. Atunci când nu-ți
pierzi nădejdea și te ajută Dumnezeu toate ajung la liman. Au ajuns la liman toate volumele de versuri
extrem de plăcute și ingenioase în conținut, prin grija autoarei, cea care este dotată de Dumnezeu cu talent și
har, stăpânind arta scrisului, a poeziei și picturii. Arhitectura imaginii poetice apare ca o aură de înțelepciune și de înțelegere superioară a lumii.
Poeziile Lăcrimioarei Iva se caracterizează printro tehnică picturală specifică, folosind tonuri și culori din
cele mai nuanțate. Între figurile de stil care predomină în creațiile sale, se află metafora, comparația. Peisajul și
portretul sunt alte două virtuți, în care își pune tot meșteșugul artistic, explorând spații și anotimpuri.
Cuvintele au puterea să dea viață unui univers infinit. Ele pot aduce la existență un registru nesfârșit de idei și sentimente.
Lăcrimioara Iva este poeta care strălucește prin idei și cuvinte. Gândurile sale conturează un original
profil liric. Dânsa este un suflet deschis, ambițioas și deștept. Actul poetic este gândit ca deschidere de
orizonturi şi aventură spirituală. Autoarea aspiră să cuprindă sensul şi platonica umbră a dimensiunilor
naționale și universale. Ceea ce o preocupă pe acest suflet inspirat, este sinele dintr-un altcândva unde exista
gând de împlinire prin scriere.
Iubirea este cea care ţine acest pământ legat de cer. Poeziile sunt oglinda în care sufletul își reflectă
frumusețea. Lăcrimioara Iva este poeta care stă pe marea cuvintelor. Ea are noroc să fie onorată cu cărți care fac
istorie. Cartea recentă este împlinirea unui vis de a merge din lumină în lumină. Poezia alesei noastre din
meleagurile bănățene și transilavnene, înalță și sacralizează omul și iubirea. Este o privire magică spre
cer si pământ. Dânsa vine în fața noastră cu idei, cu sentimente, cu figuri de stil, cu formă și eleganță. Prima
impresie cu care rămâi după ce ai parcurs cărțile sale, este aceea a unei diversități si modernități surprinzătoare
si reconfortante. Poezia nu moare nicăieri si niciodată. Poeta vine în fața cititorilor ca un far divin care aduce
bucurie și frumusețe. Sensibilitatea poetei se simte în varii forme ale valurilor vieții, reflectând lumină și vise
ce ies din pânza gândurilor.
Poemele Lăcrimioarei Iva au un țel superior. Ele sunt vânt și adiere, șoaptă și tăcere, vis și praf de stele.
Autoarea vine în fața publicului cu poeme inspirate și luminoase. Sunt versuri care vin să completeze un adevăr
filozofic și artistic. Dânsa acordă o mare atenție cuvântului, pe care îl pune în retorta sa poetică. Glasul
poetei se decantează într-un lirism fin, inteligent și sensibil, cu rezonanțe lăuntrice, vibrând în inima
cititorului ca într-un univers al bucuriei. Merită subliniat faptul că dânsa scrie despre viață, despre suflet, despre
timp, despre copiii, despre Dumnezeu, despre covorul vieții, despre clipa fericirii, despre lumina caldă, despre
drum dăltuit etc.
Cărțile Lăcrimioarei sunt valurile vieții și o comoară din suflet. Ea este poeta eternității care a reuşit prin
poezia sa să ne bucure sufletul ca la o sărbătoare. Poeta scrie despre hibernare, despre iubire, despre remușcare,
despre oameni care privesc lumea. În versurile sale ne întâlnim cu lumea copiilor și lumina dăruirii. Cuvântul
este sacru. Prin el, Dumnezeu a fãcut lumea. Prin cuvânt, poetul exprimă tot ce are sufletul mai bun, după ani de
modelare, de strădanie de a vedea mãreția cuvântului, noblețea, veșnicia și dorința de a-l dărui cu grijă, cu
respect și socoteală. Cuvântul e sfințenie. Cuvântul Lăcrimioarei se adresează omului, spiritului său, ca parte
a creației divine căruia, noi, cei „ce-L vedem pe Dumnezeu”, hrănindu-ne din el, din Cuvânt, trebuie să-i
oferim respectul cuvenit, începând cu noi și apoi extinzându-ne percepția și dăruirea, fără a scădea energia
de propagare, la aproapele de departe sau departele de aproape.
Visătoare-i lumea poetei care vine în fața noastră prin calea magică a inspirației. Cuvântul inspirat
reprezintă tot ce s-a întâmplat în mintea noastră. Poetul este născut cu dependența de poezie și are potențialul de
a atrage cititori. Frumosul lui în poezie, trezește simțuri adormite. Mirajul poeziei dă o viață și o putere, un drept
al cetății, oricărui gen de artă. Poezia Lăcrimioarei este caracterizată încercarea ca prin limba figurativă să
exprime preocupările existenţiale. Autoarea se închină perspectivei cuvintelor în căutarea identităţii sale
creative. Demersurile sale imaginative în lumea noastră, cât şi în cotidianul existenţial, cu imagini şi topografia
autentică, atât urbană cât şi rurală, se termină în atelierul poetei, acolo unde ea recreează lumea ei prin artă.
Nu există artă fără (cu)tremur, fără durere, fără dor, fără tristeţe. În atelierul literar al Doamnei Iva,
subiectul liric este prezent în clipele fericirii și tristeții, al nostalgiei și eternității. În versurile sale se reflectă lumina
care arată trăirile interioare. Acolo sunt ploaia, oglinda, albul total. Precum Niobe din mitologia antică,
Lăcrimioara transformă așteptarea și iubirea în sculptură, în piatră. Femeile din România sunt fiinţe care îşi petrec
viaţa în aşteptare, care frământă pâine şi nasc copii. Ele sunt un fel de alter ego al poetului. Starea spirituală a
subiectului liric îţi aduce aminte de beţia aceluia care a gustat nectarul iubirii şi ambrozia magică, conform
legendei, privilegiu al zeităţilor Olimpului. Nu trebuie uitat faptul că există un sistem logic în versurile inspirate
ale Lăcrimioarei Iva. Acolo cuvintele sunt aruncate ca şi culorile pe pânză într-o combinaţie spontană, cu logica şi
frumuseţea proprie. În timp ce Orfeu, simbolizând frumuseţea şi iubirea pierdută, topită din priviri, este
personaj al mitologiei antice, reversul lui sunt ipostazele biblice ale Satanei, răutatea şi urâţenia, ce nu apar ca
fiinţe vii, ci ca statui. Aleasa noastră pentru această carte, caută să elimine răutatea și să creeze raporturi armonice cu lumea.
Lăcrimioara Iva scrie poezii pentru singurătate și eternitate, pentru gramatica întămplării, pentru fluturi și
flori, pentru semnele somnului și țipătul peșterii, pentru actul creaţiei, pe care o mitizează pe deplin. Întrucât,
créer, c’est tuer la mort! (a crea înseamnă a învinge moartea), după cum spunea Romain Rolland.
Lăcrimioara a venit în fața cititorilor cu numeroase cărți.
Lăcrimioara Iva știe să-i dea inimii dreptate. În versurile sale, autoarea știe să ierte și să țină minte. Știe să trăiască
doar prin învățăminte. Dânsa te iartă dacă ai greșit ieri, ca să te ridici din ce ai căzut, și să nu renunți la ceea ce te-a
durut! Poezia este leac pentru suflet și iubirea care curge din sufletul nostru ca o cascadă de sentimente așternute
pe pagini albe. Este dorul izvorât din adâncul inimii și focul care arde mocnit. Poezia Lăcrimioarei este ca o
flacără portocalie care dansează în sufletul fiecăruia. Dânsa este mereu inspirată și fericită. Fericirea este
plăcerea care nu se repetă. Un om fericit este prea satiscfăcut de prezent ca să acorde prea multa atenție
viitorului. Fericit este cel ce învață să accepte ce nu poate schimba. Fericirea este armonia dintre ceea ce
gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Niciodată nu este prea târziu să ai o copilărie fericită. Omul fericit este
acela care stăpânește viața, munca și dragostea.
Mereu talentată și inspirată, Lăcrimioara Iva ne oferă versuri sensibile și profunde, venind cu ele într-o
sărbătoare comună a miresmelor cuvintelor împletite cu dragoste și alte sentimente alese. Poemele sale sunt un
balsam al sensibilitãții, o adiere a unui vânt ce te mobilizeazã spre a cunoaște și atinge taina minții și
sufletul celui ce s-a născut pentru iubire și frumos. Un suflet curat, inspirat, sensibil și netimid, este Doamna
Iva, o ființă inspirată care știe să-și metamorfozeze și săși exploateze aceste date native în poezii, nu puține. O
lirică sentimental-confesivă, fluentă, meditativă și filozofică, în care miezul liric este tocmai o stare
perpetuă de vulnerabilitate interioară a autoarei. Poemele sale sunt un dar divin cu zâmbet de heruvim.
 Baki Ymeri
 

Mai citește: 

Despre  autoarea si artista  Lacrimioara Iva 

Lacrimioara Iva *A simți dincolo de distanțe și tăceri!*recenzie DIALOG PESTE OCEAN

Lacrimioara Iva laureata a Galei Artelor Editia a 2-a

Profil GOLD: Lăcrimioara Iva

Lacrimioara Iva -O carte presărată cu ” licurici de amor”!-Iubeste-ma in fiecare anotimp

Creatii literare: Lacrimioara Iva

Wow! Oferte promotionale!

Abonament PENTRU CITITORI revista TIPARITA

Abonament 4 numere/an. Revista de colectie de o calitate exceptionala, integral color, care cuprinde literatura, arta, interviuri, articole si evenimente culturale. Aboneaza-te si colectioneaza fiecare număr al revistei tiparite timp de un an pentru numai 75 dolari canadieni.

75,00 CAD

Doneaza din suflet pentru sufletul tau!

Vino alături de noi! Arata ca iti pasa! Sustine munca si seriozitatea de 4 ani a revistei noastre prin donația ta de azi! Nicio suma nu este prea mica sau prea mare! Prin donatia ta de azi ne vei ajuta sa continuam sa oferim bucurii pentru suflet romanilor din lumea intreaga! Sterge cifra 1 si scrie in locul ei suma pe care doresti sa o donezi! Iti multumim anticipat!

1,00 EUR

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.