Ana Munteanu Drăghici o poetă a sufletului românesc-cronica de Mihaela CD

ana munteanu

Ana Munteanu Drăghici o poetă a sufletului românesc

Ana Munteanu Drăghici este o autoare româncă contemporană, binecunoscută  în mediile literare sub pseudonimul de Ana de Sighișoara,un nume consacrat și apreciat pentru poezia sa profundă și sensibilă. Cu o carieră literară de peste două decenii,  Ana Munteanu Drăghici a reușit să atragă atenția publicului cititor prin versurile sale pline de emoție și înțelegere a vieții. Poeta trăiește atât la Sighișoara-ROMANIA,cât și la Chicago- USA, iar în versurile sale putem simți dragostea imensă și dorul ei  nesfârșit pentru ambele locuri însă cu precădere pentru țara mamă România pentru că prin venele poetei curge în fluviu limba română îmbrăcată în tricolor.Mi-a fost dat să am șansa  și bucuria să o aud recitând și pot să spun că poeta respiră și trăiește prin poezie. În poeziile sale, vom găsi o generozitate specifică și unică căci scriitoarea dăruiește bucățele  din sufletul său cititorilor, prin versuri pline de vibrație și trăire poetică.

***

„Nirvana” și „Cerească Grădină” sunt două cărți de poezii semnate de Ana Munteanu Drăghici, pe care am avut șansa  sa le primesc în dar de la autoare, ( cu autograf) și care surprind și încântă cititorul prin sensibilitatea și frumusețea versurilor.

„Nirvana”-publicata la editura Nico -Târgu Mureș-2015 -228 pagini

Volumul de poeme „Nirvana” al autoarei Ana Munteanu Drăghici este o carte de excepție, ce a  primit girul literar al Ana Munteanu Draghici (2) poetului Răzvan Ducan prin cuvântul sau din ”In loc de prefață”, care aduce în prim-plan tema contemplării vieții și a propriei existențe.Tot la începutul acestei cărți  găsim și  frumoase ”Confesiuni” ale autoarei  de unde aflăm parcursul literar -publicistic și  merituos al stimatei poete Ana Munteanu Drăghici

Cartea „Nirvana”  este în fapt o colecție impresionantă de poezii în majoritate în vers clasic, cu o melodicitate proprie, ce tratează în același timp realul și efemerul,  relația cu divinitatea dar și subiecte importante din viața noastră, cum ar fi: familia, dorul, amintirile, timpul,anotimpurile și natura.Versurile sale sunt pași de vals ce dansează pline de înțelepciune și sensibilitate, reușind să transmită o gamă largă de emoții și trăiri .”Mă pierd printre oameni și străzi/Departe de lumea visată/Speranța mereu amânată/Ascunsă-n singurătăți’‘(Căutare)

Expresivă, răbdătoare și tenace, distinsa poetă Ana Munteanu Drăghici,  prin poeziile cuprinse în volumul  ”Nirvana”  invită cititorul să mediteze atent asupra adevăratelor valori ale vieții și să caute balanța vieții prin echilibrul interior. ”Bunicul meu potrivea ceasul/Urmărind secundei nesațul” ( Dor de bunici) Fiecare poezie a poetei este ca o călătorie a sufletului care dezvăluie înțelepciunea și forța interioară a autoarei. Versurile sale sunt atent brodate cu metafore și imagini poetice uimitoare, creând astfel adevărate bijuterii  într-o atmosferă plină de frumusețe, lumină și sensibilitate.‘Sub genele mele ram inflorit/Primăveri se ivesc către tine/Ochiul de albastru zenit/Privirea iubirii sublime” (Ochiul anotimpului) 

ana munteanu draghiciPoeme de excepție dezvăluie o lume interioară melodică, complexă și profundă, precum ”o liniște albastra” prin care autoarea explorează modalitățile prin care ne putem descoperi esența și nevoile noastre cele mai adânci, pășind prin ”veșnicia de secunde”:”Aprind scânteia din gândire/In umbra clipei de iubire/Si ma strecor sclipind prin unde/In veșnicia de secunde”( Veșnicia  din secunde)

Profundă și sensibilă ca nașterea lacrimii,pendulând între retină și depărtarea zării,Ana Munteanu Drăghici folosește cu mare pricepere simboluri  precum: ”lacrima”, ”crucea”,” lumina”, ”aripile”,”zborul”, ”albastrul”, ”umbra”, etc  pentru a crea construcții poetice remarcabile. În poeziile sale despre timp, aceasta ilustrează frumusețea și fragilitatea vieții prin comparații cu anotimpurile și natura, evidențiind trecerea inexorabilă a timpului și necesitatea de a trăi în prezent. De asemenea, calea spre mântuirea sufletului este ilustrată prin poezii pătrunzătoare în care se reflectă subiecte precum credința, iubirea, adevarul, bunătatea și eliberarea de suferință. ‘Nu te lăsa târât de cele pământene! Ca hienele  iți mistuie din vreme…/Ci cată sanctuar de nemurire/Prin adevăr, frumos  și prin iubire!’‘ ( Coloana timpului)

În cartea sa de poezii, „Nirvana”, Ana Munteanu Drăghici descrie  cu o fluiditate  înnăscută, utilizând forme și expresii blând îngemănate în curgerea poemului, printr-o scriitură plină de har, teme precum descoperirea cunoașterii de sine și a unei vieți mai împlinite, prin introspecție și meditație, inspirată de calea spre nirvana din budism.”In calea mea către Nirvana /Trăiesc trecând prin anotimp/Hrănindu-se prin mine timp/In calea mea către Nirvana” (Nirvana)

Cu o abordare introspectivă și meditativă, poemele din „Nirvana” surprind drumul către liniștea interioară, spre o stare de armonie și împăcare cu sine. Ana Munteanu Drăghici este capabilă să radiografieze în versuri printr-o  măiestrie scriitoricească  acele stări de contemplare și contemplație care ne duc către lumea spirituală, către Nirvana. Poeziile sale sunt impresionante și înduioșătoare, inspirând cititorul să reflecteze asupra naturii efemere a existenței umane și să se bucure de fiecare moment, să îl traiască la maxim, savurându-l pe de-a-ntregul.

In concluzie, cartea de poeme „Nirvana”a autoarei Ana Munteanu Drăghici,  este o fascinantă călătorie poetică din suflet și pentru suflet care inspiră și încântă cititorul prin luminozitatea, generozitatea, eleganta și frumusețea sclipitoare a versurilor sale.

***

„Cerească Grădină”-publicata la editura Vatra Veche -Târgu Mureș-2020-76 pagini

„Cerească Grădină” este o carte de poezii ce însumează  40 de poeme  aparținând autoarei Ana Munteanu Drăghici Scriitorul  și cronicarul Nicolae Băciut este cel care semnează cuvântul de început în această carte, denumit:” Poezia în Cereasca gradină” urmat fiind de  o pagina- dedicație ”In memoriam”  Adrian Ioan Drăghici -fiul poetei decedat la 8 iunie 2018.Poemele cuprinse în  această carte sunt axate in principal  pe tematica religioasă, fiind marcate de credință și de  sentimentul de tristețe profundă datorată pierderii premature a fiului iubit.

ANA MUNTEANU DRAGHICIDurerea din inima sfâșiată de mamă este incomensurabilă și veșnică :”La căpătâiul sufletului meu/Sta rugăciunea pentru fiul meu” Impresionante sunt versurile distinsei poete Ana Munteanu Drăghici îmbrăcate în iubirea încântătoare și unică de mamă:”Rază de lună, în drumul meu,/Auresc în caratele soarelui tău”(Petale de dor)Viața și Moartea nu pot exista una fără cealaltă,ele se îngemănează pentru a forma întregul și se despart pentru a se distinge precum  răul cu binele și ziua cu noaptea,lăsându-și umbrele pe cupola universului. „Suferința nu mai doare/Când ne-ntoarcem către noi/Lacrimă sorbită-n soare/Strălucind pe-aripi de ploi! ” ( Către noi) 

Poeme stelare  pline de lacrimi, durere,compasiune dar și de înțelegere, reușind să transmită totuși o stare de liniște și împăcare răzbat din versurile poetei  iar prin intermediul lor, cititorul poate ajunge la o mai bună înțelegere a sensului vieții și a legăturii noastre cu divinitatea:”Atunci o blândă mireasmă/Învăluind universul/Si minunea din agheasmă/Îmi sfințise-n lacrimi versul ”( Pâinea credinței)

In cartea „Cerească Grădină” vom găsi versuri de esență  care definesc relația omului cu DUMNEZEU, și ne arată calea spre spiritualitate prin rugăciune și pocăință.”Să ne rugăm/ Cu frumosul din noi/Pentru Lumină’‘(Cerească Grădină) Niciodată nu e prea târziu să ne întoarcem  fata către Dumnezeu, să cerem iertarea păcatelor, să închinăm sfinte rugi  spre indurare și pace, asa cum face poeta.„As vrea urmaș cuvântul meu/Sa urce către Dumnezeu/Învăluind o rugăciune/De pace și Închinăciune” (Ruga cuvântului meu)

Fiecare vers este o părticică de suflet, un fir  dintr-o cascadă uimitoare și fascinantă de trăiri, ce  transmite o emoție unică, iar metaforele și simbolurile sunt folosite cu o deosebită pricepere artistică și poetică pentru a ilustra credința profundă a autoarei.” Din aceasta vie îmbrățișare/Ce-a lăsat în  palma mea venin/Așezând uitare cu uitare/ Mi-am  făcut o scara  spre senin”( Dincolo de bine și de rău)

Oferind cititorului un tablou atent pictat al crezului întru divinitate, versurile pline de har  ale autoarei evocă imagini  ale diverselor sărbători religioase îmbrăcate în haine poetice pline de lumină creștină creând o atmosferă evlavioasă.  ‘Preoți păstorind locașul/Care sfințește orașul/A Crucii Sfânta-nălțare/Casa lui Dumnezeu-închinare” (Înălțarea Sfintei Cruci) Autoarea descrie într-un mod unic și original  o imagine complexă și frumoasă a legăturii dintre om și natură privită prin prisma credinței în Dumnezeu.” De sărbători /Plânge salcia cu flori/Grădinile privesc prin petale/Presărând culorile-n cale” ( Secunda cu gene de zori)

Poeziile  încântă prin frumusețea lor și prin abilitatea autoarei de a surprinde esența vieții și a relației noastre cuAna Munteanu Draghici-2 divinitatea. ”Urcând Golgota către regăsire/M-am poticnit de-atâtea ori pe brânci /In căutarea căii sacre spre iubire/Pe crucea sângerând de răni adânci…” (Calea regăsirii) Ana Munteanu Drăghici este o autoare care știe să comunice prin cuvinte profunde și simboluri puternice, reușind să inspire cititorii să reflecteze asupra vieții și a sensului existenței noastre cautând calea spre lumină : ”Se va-împlini cum se cuvine/Ce-i rânduit și pentru tine/Pan’ la apusul vieții tale,/Din scurta viată călătoare” (Scara de lumină)

Distinsa poetă Ana Munteanu Drăghici reușește să creeze scene emoționante cu impact puternic pentru cititor, care ne invită să ne gândim, să cercetăm și să descoperim importanța trăirii  adevărate .”Dă-mi o secundă-un veac să trăiesc!/Dă-mi un veac-să trăiesc o secundă…”( O undă) Deasemenea poeta invită cititorul pe calea regăsirii, a iertării, a pocăinței, a mântuirii  prin conectarea cu divinitatea prin rugăciune.”Rugăciunea sfântă, credința-n Isus/Cugetul iți poartă prin rugă mai sus. ‘‘(Biserica mamă)

În concluzie„Cerească Grădină” este o  superbă carte de poezii care prin temele spirituale și religioase, explorând relația noastră cu Dumnezeu ne oferă gândul creștin și ne inspiră să căutăm mereu frumusețea și armonia în viață, să o iubim și să o respectăm mai mult.

***

Privite în ansamblu,  cele două cărți de poezii  „Nirvana”  și „Cerească Grădină” desi  au fost publicate la o distantă de 5 ani intre ele,  ambele cărți poartă aceeași delicatețe și frumusețe aparte a conținutului. Poeziile scrise de Ana Munteanu Drăghici au un stil unic, plin de metafore și viziuni poetice, care încântă și inspiră cititorul. Aceste cărți sunt o lectură ideală pentru cei care caută să se conecteze cu natura și cu propria lor spiritualitate, aducând lumină și înțelegere asupra vieții și a relației noastre cu lumea înconjurătoare.

Ana Munteanu Drăghici este o autoare deosebit de talentată și sensibilă, care deține un filon creator valoros,  cu o pornire interioară puternică, care își exprimă gândurile și sentimentele prin creații ce pătrund adânc în sufletele cititorilor. Ceea ce impresionează în mod deosebit  este lirismul său profund și modul în care reușește să creeze imagini pline de forță și emoție.Autoarea analizează în poeziile sale viața și efemerul, fiind sensibilă  și atentă la schimbările anotimpurilor și la frumusețea naturii, explorând-o și descriind-o cu o precizie și o delicatețe uimitoare.Poeziile sale sunt o împletire între vis și realitate,atingând adâncurile emoțiilor și trăirilor ,lumea interioară a ființei umane, încercând să înțeleagă sensul existenței, relația noastră cu lumea înconjurătoare și importanța fiecărei clipe pe care o trăim .

232972839_818471112170660_6148535918964083029_n (2)În concluzie, cărțile „Nirvana” și  „Cerească Grădină” sunt două opere poetice de o valoare inestimabilă, prin intermediul cărora  distinsa  poetă Ana Munteanu Drăghici ne împărtășește gândurile sale profunde despre viață, timp, natură, calea spre Nirvana și credință. Recomand aceste două bijuterii literare tuturor celor ce caută să se descopere și să descopere sensul și frumusețea vieții.

Mihaela CD

TWUC, LSR, WPAC

Mai citește: 

MIHAELA CD-cronica-Dumitrel Plopeanu  aduce în actualitate tema întrebărilor existențiale

ANA MUNTEANU DRĂGHICI* ,,ANOTIMPURI RETRO”la CHICAGO

ANA MUNTEANU DRAGHICI-RĂSĂRITUL DE CLIPE NE-NVINSE

Ana Munteanu DRĂGHICI, MIHAELA, NUME ANIVERSAR

Ce mai e nou prin librărie?

 ”6 CĂRȚI PENTRU ROMANIA -2023” 

 ”6 CĂRȚI PENTRU ROMANIA -2023” 

A început derularea Proiectului   ”6 CĂRȚI PENTRU ROMANIA -2023  pe care îl anunțam la finalul anului trecut,   este vorba despre un proiect de 6 cărți  noi la care lucrează scriitoarea  Mihaela CD împreună  cu colaboratorii săi de la editura Globart Universum din Montreal și care își propune sa doneze un număr cât mai  mare de cărți bibliotecilor  din Romania, căci  după cum va anunțam cererea este foarte mare, bibliotecile vor aceste cărți dar nu au fonduri, motiv pentru care am apelat la ajutorul și sprijinul dumneavoastră. 

Acestea sunt  cele 6 cărți ale proiectului  mai multe detalii click pe  imagine!

  Mockups-All

Și tu poți participa la acest proiect  prin :

-Donație de bani ( gofundme acceptă donații de la minim 5 dolari)
-Distribuind – Share- și făcând publicitate acestei campanii
-Comentând și împărtășind cu noi și cu prietenii dvs despre campanie și pe alte platforme de socializare.
 

SUSȚINE PROIECTUL 6 CĂRȚI PENTRU BIBLIOTECILE DIN ROMANIA

Doneaza 10 euro sau multipli de 10 euro pentru a susține acest proiect care își propune sa doneze un număr cât mai  mare de cărți bibliotecilor  din Romania, căci  după cum va anunțam cererea este foarte mare, bibliotecile vor aceste cărți dar nu au fonduri, motiv pentru care am apelat la ajutorul și sprijinul dumneavoastră. Va mulțumim!

10,00 EUR

PRIN ROUA GÂNDURILOR TIPĂRITĂ (softcover)

Cartea PRIN ROUA GÂNDURILOR autor MIHAELA CD este o carte de proza scurta, articole, eseuri și cronici literare care va va purta prin roua de gânduri a scriitoarei ajutându-va sa pătrundeți în lumea sa plina de iubire și bunătate. Comanda cartea în format tipărit și beneficiază pentru un timp limitat de transport gratuit și un semn de carte cadou!

35,00 CAD

ÎNDUMNEZEIRE TIPĂRITĂ (softcover)

ÎNDUMNEZEIRE este o carte de poezii în care Mihaela CD ne arata importanta de a ne trai viata frumos făcând pași către ascensiunea noastră spirituala, spre Indumnezeire. O carte care nu trebuie sa lipsească din biblioteca ta. Comanda cartea în format tipărit și beneficiază pentru un timp limitat de transport gratuit și un semn de carte cadou!

35,00 CAD

MĂSURÂND CLIPA TIPĂRITĂ (softcover)

MĂSURÂND CLIPA este un volum de versuri nemuritoare scrise cu pană sufletului de doua dintre cele mai îndrăgite poete contemporane Mihaela CD și Aurelia Oanca care reușesc sa tina cititorul în lumea nemuririi pe tot parcursul lecturii. Comanda acum volumul de versuri în format tipărit și vei beneficia de transport gratuit și de un semn de carte cadou!

35,00 CAD

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.