HISTRION DIN ȘTREANG (POEME)

thumbnail (34)

Adrian BOTEZ

 

HISTRION DIN ȘTREANG (POEME)

 

(crochiuri, pe când te ștergi la ochi…)

 

ȘI  FAPTELE  POT  FI  SINUCIGAȘE  DROGURI

 

și FAPTELE pot fi SINUCIGAȘE DROGURI

când – EGOIST – le risipești  – TURBAT – în multe locuri :

ZEIASCĂ FAIMĂ – năzuind prin FAPTE

uiți să te scarpini – NATURAL – pe spate…

mult prea-arzător – te risipești SCÂNTEI

REFUZI SĂ-MPARȚIși BIRUINȚĂ  – și TEMEI :

POPOARE vrei – cu GURILE CĂSCATE

să te adore – -n RUGI EXTAZIATE !

COARDA SE RUPE… – …FAPTELE se șterg :

SINGUR rămâi  – DEMENȚE șușotesc – și-apoi CONVERG

cu PAVILIONUL PARANOIEI înălțat

în VIS PERVERS – încă ești ÎMPĂRAT

…pe-o INSULĂ PUSTIE – precum LEAR

ȚANȚOȘ îți porți – COROANE ÎN DELIR !

***

 

PETALĂ CU PETALĂ – AM DESFĂCUT UN CRIN

 

PETALĂ cu PETALĂ – am desfăcut un CRIN :

la RĂDĂCINA DE PETALĂ – CÂTE UN ȘARPE CU VENIN…

REVELAȚIA VIEȚII  – ASTA mi-a fost – mereu :

m-am plictisit să-mi fie GREU – și TOT MAI GREU !

 

mă voi călători – prin STELE – să văd și ALTE SORȚI

iar cei rămași în urmă – avea-vor GIULGI  DE  MORȚI :

nu-mi pasă de ”OPINII” – ”MUSTRĂRI” și ”ÎNDREPTĂRI” :

nu-nghit – NICIUNDE și NICICÂND – ETERNELE  TRĂDĂRI !

 

…va fi LOC DE POPAS – și pentru mine

într-o POIANĂ CU-INOROGI și ZÂNE…

va fi un LOC – până și pentru-un ”CRIMINAL

 

unde DREPTATEA  îi va fi PUMNAL !

…să fi pierit tot BINELE – din UNIVERS

pe unde calc eu – STRECURAT ÎN VERS ?!

*

 

…poate voi fi – cuiva – și de FOLOS

nu doar să etalez :”PONOS DUPĂ PONOS” !

…și-n GALAXIA ce mă va primi

s-o îndura – vreunul – ÎN OCHI a mă privi !

***

NU MAI EXISTĂ CETĂȚI – CASE – ȚĂRI : EXISTĂ DOAT MAUSOLEE

nu mai există

CETĂȚI – CASE – ȚĂRI : există doat

MAUSOLEE

REGII-și dorm

demni – ETERNITATEA :

CERȘETORII – mai puțin – mult mai

puțin…

…a fost – cândva – o

VREME BUNĂ DE

MURIT – și – toți

fără nicio

excepție – AU

PROFITAT

…iar acum – niciun

EXTRATERESTRU n-ar mai putea

reuși – REVERSIBILITATEA  – pe

PĂMÂNT : să facă

adică – din

MAUSOLEEÎNAPOI : ȚĂRI

CASE – CETĂȚI  – iar din

MORȚI – să facă – IARĂȘI

OAMENI

***

 

CĂRUȚAȘUL CÂNTĂ – CALUL NU-L ASCULTĂ

 

CĂRUȚAȘUL cântă – CALUL nu-l ascultă :

e prea BĂTRÂN – pentr-o-așa INSULTĂ !

…el știe DRUMUL – știe SFÂNT-COPACII :

ce să mai afle-un CAL – ”colegulVACII ?!

…se face tot mai NOAPTE – prin CUIBURI  PĂSĂREȘTI :

abia pe CRIST – ”CEL DINTRE PUI” – zărești :

e-o LUMÂNARE DE DREPTATE – în TĂRIE

și REGI foșnesc – prin BEZNE – ca SĂ ȘTIE

BLÂND CĂRUȚAȘîn seama CALULUI să lași

și DRUM – și CÂNTEC – și FOCUL DIN SĂLAȘI !

e totul pregătit : ULTIMA RUGĂCIUNE

 

a rânduit și STELE – și TĂCIUNE…

…să nu te sperii – OAME – de COROANE :

pot fi COPACI  –  pot fi  ZEI  DIN  BULBOANE…

*

ești SINGUR – CĂRUȚAȘULE-TRUVER

și ești BĂTRÂN : cărași prea multe – -ACOLO – -n VIGUROSUL CER !

…da – vin – pe URMA ta  (ORBITE – FASCINATE !)

înfruntă-AMURGURI – SEARĂ – și chiar NOAPTE :

POPOARE DE MIRESME…  – …și DE ȘOAPTE…

***

DEFINIRE CORECTĂ

 

FERICIREA : cea mai GRAVĂ – și STUPIDĂ – FORMĂ DE CINISM

SORA MARE-A  CIUMEI  MINȚII – ZISĂ :  CRETINISM !

orice CONTUR – și-orice FAPTĂ – PUTE A SADISM…

ZEUL s-a înconjurat de DRACI : SUFLET n-au – SĂRMANII

nu pot PLÂNGE – -OVAȚIONA : păzesc – doar – PLĂVANII…

ÎNGERII – SUPRASENSIBILI – au fugit din RAI :

ARIPILE și-au ars SINGURI – ZDROBESC orice NAI !

…la PITAGORA venit-au – sperând c-or AFLA :

dar MAESTRUL – de o vreme – nu mai NUMĂRA :

el CREA – din NEFIINȚĂ : EL ÎNFĂȚIȘA !

 

…RÂS și URLET DE DURERE – ASTA tot vrea ZEUL :

DRACUL e mai ponderat : gustă ALIZEUL…

…îmi tot bat CEASURI DE MOARTE : mi-e GÂNDUL ÎN RIMĂ

 

dar FIINȚA-MI RĂSTIGNITĂ – BLÈSTEMĂ – ”CU STIMĂ” !

…un OSPICIU-al FERICIRII este – -acum – PĂMÂNTUL :

eu am partea mea : TĂCEREA –  BUHA și MORMÂNTUL…

***

 

PEISAJ  EXPRESIONIST

 

ÎNGERII – FII AMURGULUI

s-au lăsat –  în NESIMȚIREA BURGULUI

peste FRUNZIȘU-ARĂMIU –  al PĂMÂNTULUI…

…se va face NOAPTE – în niciun caz – DIMINEAȚĂ :

DESTINUL RÂNJEȘTE : are – din nou – STRUNGĂREAȚĂ…

 

deocamdată – ici-colo – latră CÂINII MORMÂNTULUI

STEGARII MORȚII : CONȘTIINȚA VÂNTULUI…

ÎNGERII-au intrat în POTOPUL de-ARAMĂ :

nu se mai văd – de-atâta URĂ și TEAMĂ…

 

e-o SETE CUMPLITĂ de MOARTE … – …CRÂȘMELE CIOCLILOR – PLINE :

în PRAF a fost-aruncată – scuipată – o PÂINE :

a apărut un STRĂIN – nu mă-ntreba de-unde vine…

poate fi CRIST – poate fi DIAVOLUL : e CINE PE CINE…

***

 

PEISAJ  DE  LICHIDARE  A  STOCURILOR

 

la CINA din MARGINEA RAIULUI

ZDRENȚOSUL mimează CÂNTECUL NAIULUI :

HISTRIONI – peste tot – până și-n DULAPUL CIOLANELOR !

…s-a deschis – FESTIV – SEZON URAGANELOR…

 

…mă țin de-un COPAC – și-n COPAC este CRIST :

s-a suit să vadă : mai are-AMETIST ?

mai fi-va – vreodată – deodată : STIHIE și-ARTIST ?

…FRUNZELE cad – în RITM de PARADĂ…

MOARTEA zâmbește : MÂNDRĂ – HÂDĂ – NEROADĂ !

 

…TOAMNA nu-i de CLEȘTAR : e doar o-NCLEȘTARE :

CRIST și MAMONA : CARE PE CARE ?

…mai sunt de plecat – spre NORD LUMINAT – MULTE POPOARE

 

de prăbușit – au mai rămas DOUĂ CETĂȚI :

una-i LUMINA – cealaltă-i TRIUMF-ÎN-BUCĂȚI…

…amușinăm – precaut – MORȚII și TINA…

 

DĂRÂMĂTORILOR ARHANGHELI DE FOC nu li s-au făcut PLĂȚI :

deci – au lăsat din MÂNĂ – deocamdată – TÂRNĂCOP și TOPOARE

și-au plecat – și ei – ÎNCOTROVA – unde nu-i SOARE….

 

…dar – curând – pogoară-se CRIST : CUVÂNT DE MUSTRARE…

***

 

VORBE-N VÂNT – VORBE DE PĂMÂNT

 

VORBE-n VÂNT – VORBE de PĂMÂNT :

sunt un BLESTEMAT – n-am – niciunde – RÂND…

CABOTIN – printre GRAURI – STĂNCUȚE :

în toate BUZUNARELE – doar LACRIMI…micuțe…

 

blèstem – la rându-mi – SOARELE

RAZE de CLEȘTAR – IZVOARELE :

se bulucesc NORII – în PRIVIREA mea

tremur doar FULGERE – de INIMĂ REA…

 

…să-i iubesc – pe toți câți mă tăvălesc prin COLB ?

să mă fac FRATE-DE-SFINȚI   –  cu SFINXUL-CORB ?

mai bine mă târăsc printre ȘERPI – ORB

 

MĂTRĂGUNA LUNII : pe toată o sorb…

…am vrut să fiu  – REGEȘTE  :  POET și AED  !

am ajuns nici în PIROANELE CRUCII să nu mai cred…

***

 

TRIST HISTRION

 

TRIST HISTRION : GESTURI și VORBE – ETERN greșit tâlcuite

de toți cei ce le-ascultă – cocoțați – unii peste-alții – pe PLITE…

ÎNȚELEPCIUNI și SFINTE VERSETE –  -irosite :

ADÂNCURI de ICOANE – bălțat – demonic BOITE

CĂLCATE – ORB TULBURATE – de PAPAGALI și VITE…

 

LIMBA-ți – UMFLATĂ DE RUGĂCINI și de RAZE

clătește-o-n CIUBĂRUL PROSTIEI – cu RĂSUFLATE FRAZE :

rostește-ți RUGA de-a-NDOASELEA și CALPĂ :

doar astfel – poate – s-a mai izbi – CU ROST DRĂCESC – DE TALPĂ…

 

TRIST HISTRION – fătat de NEAGRĂ STEA :

întoarce-te în TOAMNĂ – și pleac-odat’ cu ea :

pentru MĂSURILE-ți – ZEIESC PECETLUITE

 

doar  IARNA te ferește de GLOATE SCHIMOSITE

doar IARNA îți păstrează și VORBA – cât și ISTMUL

pe cari te-așteaptă CRISTUL – păstrându-ți – CANDID  – RITMUL !

***

 

CIODĂNEALĂ CA LA VALAHI…

 

…acu’ – spune și

Tu  : CARE și

CUM ? – eu m-am luat de Tine – sau Tu

de mine – COMPLET AIUREA ? – …nici nu

apucasem – măcar – să mă trezesc – de-a

binelea – tocmai mă ștergeam de-ale

VISELOR SUDORI – de-ale

SOMNULUI  URDORI…. – …când – netam-nesam –

dintr-odată – așa – pâș-pâș – PARȘIV ca și

MOARTEA (…dar NU TOT AȘA DE

FRUMOS !) – vii Mata – DEȘTEPTUL

COSMIC – PE DOS ! – …cu MUSAFIRI CU TOT :

VIJELII și NINSORI… – cu-NTUNECARE DE LUME  – și

ÎNNEGRIRE  DE  FLORI…!

 

…vezi că scot – de-acum

CUȚITUL – pentru

TOATE NODURILE GORDIENE din

lume – și pentru

toți DUMNEZEII – care-mi stau – încă

de ieri după-amiază – cinchiți  – în

POALE  (…e drept – cam prea

VĂLUROȘI – cam prea

VAPOROȘI…)  – aparent

CUMINȚI – dar cu

BOT DE SMOALĂ – cu

MINTEA PE OALĂ! – …și

dintr-odată – se-apucă PROSTUL-ZEUL –  de

URLĂ – mai tare ca ORIȘICE

SURLĂ !  – (…mai tare – chiar – decât SMINTITA

CERNEALĂ – cu care-am uitat să mai

FIU – adică – am uitat să mai

SCRIU-DE-VIU !)  – …și-și – FĂȚARNIC – PROCLAMĂ – un

CHEF – MAMĂ-MAMĂ ! – TERIBIL

CHEF !  – …de

HÂRJONEALĂ !

 

…să nu-i zici vreo

DOUĂ – de să-i sară

PINTENII DIN OUĂ ?

 

…auzi – dom’le – eu nu mai pot – MI SE FRIGE

BUZA – de-o UNIVERSALĂ

RĂSCOALĂ !  – …iar DUMNEALUI  îi

arde – CULMEA ! – de TÂMPITA-I

HÂRJONEALĂ !

 

…numai că – din HÂRJOANELE

LUI și-ale LOR – ale

MUSAFIRILOR-ZEILOR… – …cine – oare – iese

REGULAT – MEREU – de

SOARTĂ (…MADAM 

SOARTA-CON-SOARTA”-ajutându-se – la

TOATĂ CHESTIA ASTA –  pe

șestache – firește ! – de

a SOARELUI

NEVASTA – cât și de SLUGILE-I

DE LEAC – DIN

VEAC TOCMITE  –  pe-un DEGET

ÎNVÂRTITE : INCOGNITO

CĂLĂI !) – …da – cine – oare – iese – din

toată AFACEREA ASTA

NASOALĂ – de COSMICI

CHIULĂI  (…cu

IZ DE PUCIOASĂ ȘI

SMOALĂ  – …și de

NĂTĂRĂI !) – …cine iese cel

UMFLAT – CUCUIAT – și

evident –  BĂTUT (cu-ADAMIC

MĂR !)  – de parcă-ar fi

CÂNTAT  FALS – și cu

NĂBĂDĂI – pe la NUNȚI-DE-DULĂI  – pe la

CEREȘTILE – CLANDESTINELE

CÂRCIUMI  – ori  prin

OCEANICELE  BĂI ?

 

…CINE ?! – mai ai – încă – OBRAZUL – să-ntrebi

CINE ? – …păi – DA – uite-AȘA : tot un

ÎNVĂȚĂCEL de-al

TĂU – ajuns  – SĂRMANUL – din

POETUL-CU-LIRĂ-ORFEU : FOST

DUMNEZEU : FĂRĂ ARIPI  – JUMULIT și

RĂU ! – …asta

pentru că – pân-acuma – am tot fost prea

POLITICOS – prea RĂBDĂTOR – prea

BINE CRESCUT… – și-am împlinit – ca

FRAIERUL – tot ce mi-ai – ORBEȘTE :

PORUNCO-CERUT !

 

 …ei – NU ! – de-acuma voi

ÎNVĂȚA să și MOR – să-mi fie și

DOR – dar să știu pune (FIE EL CEAS DE

MOFTUROASĂ  ZI – ORI CEAS DE

SCULPTATĂ NOAPTE !) – și MÂNA

PE ORICE

TOPOR  – când mai aud – fie și-n

SOMN – CEREȘTILE

PORUNCITOARELE  (…OBRAZNICE PRECUM

LAPTELE PROROACELOR STELE !)

CONVENȚIONALE – SUSPECT DE DIVINELE

ȘOAPTE !

***

 

UMILINȚE DE-ARTIST ȘI DE CRIST

 

din DORUL DE FRUMOS – azi s-isc’ CARICATURI

nu-ți sunt MODELE – ZEII ? – te uită la PICTURI !

uită – PE LOC ! – de MITURI și de POVEȘTI CU ZÂNE :

adu-ți  –  DEGRAB’ ! – –  ÎN SCRISU-ȚI – BORDELUL DE CADÂNE !

 

…SCĂLÂMBĂIATE MUME-ALE PĂDURII  : nu le amușină nici CÂINE :

au NASU-N DOS – …iar DOS… :

 SĂ MAI LĂSĂM PE MÂINE… !

 

…râvnești pe BOTTICELLI ? – …bate – la UȘI – PICASSO !

…NIMFA o ia la goană  – vrei s-o oprești : NU !  –  las-o !

e un DECRET – în CERURI : ”SE INTERZIC –  de az’ 

FEȚII-FRUMOȘI – LUMINA ! :  S-ADORĂ… SFÂNTUL PRAZ !

 

…să ardem – iar – ICOANE ! – să prăbușim COLOANE !

căci ZEU ne este-un VIERME – cu TREIZECI DE COLANE !

CINSTITUL” le-a neguțat prielnic : pe SUFLET – și pe MINȚI !

 

COLANELE-S  DOAR  RESTUL LA…TREIZECI DE ARGINȚI !

…El – VEȘNIC PRIGONITUL – suspină-n al meu CUGET

PICIOARELE-I RĂNITE și le-a gătit de UMBLET :

 

”…cât – oare – sili-veți CĂLCAREA mea –  prin MIRIȘTI

zdrobind  PĂCATUL MORȚII  – să v-aduc – vouă – LINIȘTI ?!

sunteți și LAȘI – NEMERNICI :  CRIMA mărturisind

GÂNDUL vă e la ALTA ! – …iar eu vă iert  – IUBIND !

 

…pe SINGURUL NAIV DIN UNIVERS  – cum vreți voi – Îl jucați :

SĂ VĂ IUBESC ORBEȘTE – IAR VOI SĂ MĂ SCUIPAȚI !

 

…dar asta-ntrece toate :  IADUL DEVINE REGE  !

pe Mine  – CREATORUL ! – mă scoți din propria-mi LEGE :

EU – ce-am greșit cu…”OMUL”… – …DAR AM DURAT ( SE VEDE !)  – ȘI BOLTA DE AZUR

să fac NAVETA – PURURI – pe un TRASEU ȘTIUT : din EMPIREU – GOLGOTA !  – …și…RETUR ?!”

***

 

BALADA PREGĂTIRILOR ȘI PREGĂTIȚILOR

 

VÂRCOLACI nu mâncă LUNĂ

că a-nghițit MĂTRĂGUNĂ

VÂRCOLACII mâncă SOARE

că – pe el – nimic nu-l doare !

 

SOARE părăsit de-ALBINE

nu ai făcut niciun BINE

ai ars Pământul și GRÂUL

ai istovit și PÂRÂUL !

 

SOARE cu RAZE DE LUT

ți-a trecut VREMEA – trecut :

așteptăm o NOUĂ STEA !

…numai dacă EA ne-o vrea…

 

SOARE – LUNĂ – MASCARÀ

om trăi și om vedea :

CRIST – în locul vost venea

pe SĂRMANI îi LUMINÀ !

 

de-or fi și de cei BOGAȚI

ăștia vor fi-ntunecați :

MOARTEA o veni să-i ia

și le-o arde PLAPUMA !

 

…nu v-am spus nicio POVESTE :

v-am vestit ce se grăiește !

în CUIB de FULGER CERESC :

sunt TRUVER : eu nu cerșesc !

 

vor veni LUMI de LUMINĂ

MAICA DOMNULUI – SENINĂ

trece OILE prin STRUNGĂ :

la JARUL STÂNII s-ajungă !

 

MOȘII – NOAPTEA s-or trezi

MAGI – cuvioși – s-or găti

și s-o face IESLE – LUMEA :

FLORI-NINSORI ține-or CUNUNA !

 

CUNUNĂ ÎMPĂRĂTEASCĂ

DREPTATE – din SPINI să crească !

…noi – cu CRIST ne vom ‘tâlni

de TOATE vom vorovi !

***

 

 

 

AM IEȘIT LA DRUM DE NEA

 

am ieșit la DRUM DE NEA

fără GRABĂ – fără STEA !

între FLORI eu m-oi plimba

FLORI DE GHEAȚĂ m-or umplea…

 

am ieșit – dar n-am venit

oi pleca – c-așa-i zvonit :

CORONAȚII REGI se pleacă

iar FÂNTÂNA nu mai seacă…

 

CORONAȚII REGI – din LUTURI

vin – în CERURI – tot SUB SCUTURI :

RĂZBOINI-ARHANGHELI iscă

ORICE RAZĂ ! – TOT CE MIȘCĂ !

 

…plecai VINERI dimineață  :

caut – mereu – FRUMOASĂ VIAȚĂ !

nu AICI – că-i TÂRG și ZVOANĂ

nu se iau COROANE-n seamă !

 

pleai iute – nu-ntrebai

de vreo CALE – de vreun RAI !

…căci eu tot mai zăbovesc :

POALE DE CODRI m-umbresc…

 

știu c-ațșteaptă – SUS ! – …nu-i bai :

în PISCURI – eu cânt din NAI :

încă mi-i drag de-astă LUME

pe-unde a păstrat MINUNE…

 

…SÂMBĂTA sfințesc IZVOARE

și dau drumul la ZĂVOARE :

PAJURI plutesc în TĂRII

și clădesc ÎMPĂRĂȚII !

 

…când TOATE voi rândui

DUMINICĂ simt c-o fi

și mă smeresc DRUMULUI

și iau STRAIUL FUMULUI…

 

…eu însumi sunt DRUM DE CEAȚĂ :

mii de suflete s-agață

dar COROANA MEA ÎN FLOARE

CRIST mi-a pus : ȘTIA că doare !

 

DOARE DULCE – ca un VIS

să m-apuc – și-n CER – de scris

să nu fie CRONICI MUTE

CRONICI MUTE și PIERDUTE…

 

ci – în MIJLOCUL DE FILĂ

să ardă – ca o FEȘTILĂ

ȘTIINȚA de DOMN din NORI

cari – și-acum – SÂNGERĂ FLORI…

***

 

HAI  LA DRUM  –  CĂ-S TOATE – SCRUM !

 

hai  la DRUM  –  că-s TOATE – SCRUM !

nu-i AICI – și nu-i ACUM :

DRUMUL MOȘILOR DE RAZE

n-are MĂSURI și UCAZE !

 

hai la DRUM – că-s TOATE – SCRUM !

toți câți la IZVOR șezum

mestecăm – scrâșnit – CENUȘĂ

și căutăm o ALTĂ UȘĂ

 

unde să cântăm din FLUIER

nu s-audă – mereu – ȘUIER !

dibuiți COȚII DE ȘARPE

nu-l lăsați – la DEAL – să SAPE !

 

hai la VALE – jos din CAR

că trece un CRIN-ALTAR !

închinați și SFÂNTUL DRIC :

NOAPTEA – n CER – nu-i scris NIMIC !

 

…puneți OSUL și TRUDIȚI

în GRĂDINĂ – TOT PLIVIȚI !

bucurați un CRIST prea TRIST

cu FLOAREA DE AMETIST !

 

bucurați pe CRIST – cu SLOVA :

dragă-i  Lui MINUNEA-VORBA :

El nu-nchide – în veci ! – CARTEA :

fiți – și voi – mai breji ca SOARTEA !

 

căci SOARTEA îți PORUNCEȘTE

pe când CRISTUL te IUBEȘTE !

SOARTEA vrea să-i slugărești :

CRIST – spre DUHUL tău grăbește !

 

SOARTEA-ți pune MÂNA-n GÂT

CRIST preface-te în SFÂNT !

…nu te zorì când ALEGI :

ZORI te-ntreab’ : ”CE STRAT CULEGI ?”

***

 

CUM STĂM CU ”SITUAȚIA

(crâmpei de DOINĂ GÂTUITĂ…)

 

instrumente  MUZICALE

instrumente MEDICALE

PANDEMIE cu SARMALE :

PARANOIE ÎN SANDALE !

 

SIMFONIE de TOLTECI

DOSURI de CERCOPITECI

care vând MORMINȚI DE MOȘI

la STRĂINII CEI BĂNOȘI !

 

DOAMNE – DOAMNE – CERESC TATĂ

scapă-ne – NAIBII ! – odată

de PAPAGALI și MAIMUȚE

de TRĂDĂTORI în HĂINUȚE :

 

dezbracă-i – DOAMNE – de PIELE

fă – din ei – GAZ și SURCELE

ca să ne-ncălzim la IARNĂ

TOCMAI cu CEI CE NE DARMĂ !

***

 

ASCULT – PE MALUL CELĂLALT

 

ascult – pe MALUL CELĂLALT – cum viersuiesc TRUVERII :

dintr-un TRECUT abia-nsăilat – TOAMNA-a furat CĂLDURA SFÂNTĂ-a VERII…

…biet HISTRION – cândva TRUVER – am răscolit CASTELE

și-am smuls – din ele – REGI-POEȚII – MINUNI – ca și MISTERE…

 

le duc – OFRANDĂ – pe ALTARUL DIVINEI ARMONII !

APELE STYXULUI oftează : nu mai sunt nici FRÂNGHII :

NIMIC de NIMENI nu desparte – sub RAZELE DE LUNĂ

ci doar un GREIERE – -n surdină – vestește…ZIUA BUNĂ !

 

…și de-o fi BUNĂ – de n-o fi : BREASLA își ține RITMUL

și CÂNTUL-ARMONIE – -n VECI ! – NU își așteaptă SCHIMBUL !

MIEZUL de MIEZ – cu RUGI-CREZ – aprinde STIH – în NOAPTE

 

…LUNA – uitându-și – iarăși – FIREA ! – varsă – din PIATRĂ – LAPTE !

…cu DRAGOSTE am fost primit – în RÂNDU-NTÂI AL ”VINII

de-NALTE DUHURI NEVĂZUTE : FLOARE – dând FOC  TULPINII…

***

 

COSMOS HISTRIONIC

 

peste PEȘTE – trece-o VESTE :

să se spânzure NEVESTE !

să se ia RÂIA din POD

s-o facă MIRIAPOD !

 

sunt prea TRIST – ca să explic

ce-am aflat – astăzi – în PLIC :

doar atât : că era NOAPTE

năpustind BESTII DE ȘOAPTE…

 

nu mai bateți TOBELE

opriți și MAȘINILE

să mergem la PESCUIT

chiar în CERUL PĂRĂSIT !

 

suge-ți PICIARE – în BURTĂ

să rămâi MOMÂIE SCURTĂ

și-așa – RĂSTIT și ATEU

să semeni cu…DUMNEZEU !

***

 

CÂND PORNESC – EU NU MĂ-NTORC

 

când pornesc – eu nu mă-ntorc

din CER – PLOILE le storc

să n-aud de CODRU – PLÂNS

că-l uitai – și n-am ajuns…

 

pe sub BOLTA de COPACI

trecui FULGER : ce-ai să-mi faci ?

și ajuns în PISC de MUNTE

lovii CERUL – drept în FRUNTE !

 

nu mai stați – CLOPOT sunați

să treziți STRĂJERI USCAȚI :

BOLI DE PLIN – FLOARE de PRUN !

…prin CERURI – ninge – acum…

 

…mă simt SINGUR și UITAT

am motiv de BUCURAT :

că la CRĂCIUN și la PAȘTE

FECIOARELE iar vor naște

 

FEȚI-FRUMOȘI vor învia

CRINII-ZEI s-or veșmânta

cât în LACRIMI – cât în SÂNGE

iar LUMINA nu s-a frânge !

 

…și din RĂNILE UIMIRII

va zbura PASĂREA FIRII :

uite-așa DORUL s-alină

iscând – iar – COSMICA RIMĂ !

***

 

DOINĂ

 

nu e BINE – ba-i NĂCAZ

când RÂZI PROST – și fără HAZ !

…ascult – ascult : MĂ SCÂRBESC

când văd cât RĂU născocesc…

 

nu doar OAMENI  –  că se ia

SOI DE RĂU –  și-n BURȚI  DE NEA :

am ciumat și LIGHIOANE

ba și PĂSĂRI – ‘NALTE TOANE !

 

…HISTRONII din ZĂVOI

se țin – iar – de TĂRĂBOI !

SFINTE VEGHETORI DE CÂNT

PUPEZE le RÂD  –  la RÂND

 

și le BOIESC – și le STRÂMBĂ…

…însă CÂNTUL NU SE SCHIMBĂ !

…STICLEȚI – SCATII – ba și CIORI

se dau că-s…PRIVIGHETORI !

 

…chiar în TOIUL BÂLCIULUI

s-a rupt RÂSA ZGÂRCIULUI :

în MIJLOC de CODRU  VERDE

SCHIMOSEALA tace – PIERDE :

 

nici PĂUN nu trâmbițează

nici RAMUL nu mai nechează :

dintr-o LACRIMĂ de LUNĂ

dintr-o DURERE STRĂBUNĂ

 

SÂNGE DE PRIVIGHETOARE

l-a trezit pe CRIST – din SOARE !

…e TIMPUL să ne privim

STRAIE să ne curățim

 

și să ne lăuăm în STELE

și NĂCAZ  – și  DORURI RELE :

RUGA doar să o păstrăm

PATRU RÂURI să-notăm

 

să aflăm CINEI – POTIR

și VESTMINTELOR – PORFIR :

să-nvățăm SĂ-MPĂRĂȚIM !

…tot ce-n VIEȚI – AGONISIM

smerit – SĂ ÎMPĂRTĂȘIM !

…iar cu CRIST – UN CÂNT SĂ FIM !

***

 

LĂMURIRE ȘI-AMINTIRE

suntem tare NĂCĂJIȚI

NE-MPLINIȚI și JIGĂRIȚI

JUMULIȚI : DE TOȚI – PROSTIȚI !

…tare suntem AMĂRÂȚI…

AMĂRÂȚI – NE-AJUTORAȚI

și – LA ARIPE – tăiați…

 

…cui pui VINĂ ? –  la CĂLĂU ?

ai – și tu – CUȚITUL tău !

scoate-l iute – FĂ LUMINĂ !

curăță – din tine – TINĂ !

 

și HRISTOS – FULGER a scos

de-a întors LUMEA pe dos !

nu uita că Îi ești FRATE !

nu sta – ”CĂȚELUȘ” ! – PE SPATE !

***

 

LUMEA DE AZI – SINISTRĂ PARANTEZĂ

 

lumea de azi – SINISTRĂ PARANTEZĂ

între ce-a fost EROIC – și ce va fi FRUMOS !

nu vi-L voi arăta pe DUMNEZEU-CU-FREZĂ :

cu DEGETU-L arăt – pe OMUL-CEL-RÂIOS !

 

nu vede RĂUL nici de-l CALCI PE GURĂ

nu pune MÂNA pe RETEVEIUL MAGIC :

preferă LINSU-N DOS al DRACULUI-DE-ZGURĂ

decât să ia de COARNE  – REGIZORUL cel SADIC !

 

tu – OAME – n-ai vrut – NICICÂND – să vezi DREPTATEA :

n-ai vrut decât CĂLDURĂ în ZONA-ȚI PUBIANĂ !

cu BUCURIE – ai prefirat CETATEA

 

și – IMBECIL – te delectezi cu FIECARE RANĂ

ce ai furat GOLGOTEI : DORINȚĂ SUVERANĂ

de-a fi HINGHERUL LUMII  ! – și astupând LUCARNĂ :

 

la tine fie VARĂ  –  la noi  – doar – PURURI – IARNĂ !

…cât despre SPONSORII DURERII – și-ai MORȚII-N  SARABANDĂ

de cum îi chemi PE NUME  – îți și plesnește-O GLANDĂ !

***

 

DOAMNE – TARE-S NĂCĂJIT

 

DOAMNE – tare-s NĂCĂJIT

că nu mă lași la PĂLIT :

s-au prăsit NE-OAMENII

s-au trufit și FAMENII !

 

lasă – DOAMNE – s-otânjesc

măcar VREO DOI – câți grăbesc

ca să-mi GÂTUIE FRUMOSUL :

ei mi-arată numai DOSUL !

 

nu e vorba de GĂBJIT

nu e vorba de TRUDIT  :

vreau doar LUMEA s-o PLIVESC

de-USCĂCIUNI ce o răzbesc !

 

CRISTE  :  SCUIPĂCIOȘI – MASONII

COVID le fac PANTALONII !

ei vor SĂ NE NIMICEASCĂ

eu – în BĂI să nimerească :

 

BĂI de PUCIOASĂ SPURCATĂ

în care MASONI nu-noată

BĂI DE FOC – și BĂI DE SOARE  :

ÎNTRE DÂNȘII SĂ SE-OMOARE !

***

 

CONSTATĂRI  ȘI  ÎNTREBĂRI

 

INTRĂRI – IEȘIRI – de MONȘTRI sunt păzite

de-OTRĂVILE ce le-am iscat – și-acum sunt ÎMPLINITE

în SFINCȘII CABALISTICI – ce ne-nghit

ori de-am intrat – ori de vom fi ieșit…

 

…în ce-or compune – descompune – recompune

DUHUL nostru firav  –  năuc  –  orbit de GIGANTISM ?

…POVESTEA – de aci-nainte – nu mai spune

ci doar imaginăm SCENARII  DE LIRISM….

 

…dar DUHUL ÎNSUȘI – poate fi-nghițit

topit – și-n NOI TIPARE – mistuit ?

o VIAȚĂ-NTREAGĂ am durat la TURNUL LUI

 

și-acum să se preschimbe-n PANA VÂNTULUI ?

…nu – MONȘTRI TÂRÂTORI și RĂZGÂIAȚI :

DUHU-MI e chiar LUMINA ! – …nu doar FRAȚI !

***

 

VIZIUNE PRIMARĂ

 

peste APE trece – senină

o LUMINĂ : se curăță – astfel

LUMI : de BEZNE  –  VERMINĂ !

 

COPACII FERMECAȚI s-au fost deschis în ZÂNE

COPACII FERMECAȚI îngână CÂNTURI

topind CARACATIȚA-TIMP  – și preschimbând-o-n

IERI și MÂINE !

 

ACUM este AZI – și AZI – VEȘNIC

rămâne ! – rostogolind VALURI

de CÂNT – STIH : TOT CE-AMINTIRILE- ALINĂ…

 

peste APE trece – senină

LEBĂDA-CRIST : VĂZDUHUL DE CLEȘTAR

ÎNCEPE – ÎNCEPE !   –  …dar NU SE MAI TERMINĂ !

 

…în CERURI – NOU ZIDAR

prăbușește ZADAR : din COCONUL DE-AZUR

iese FLUTURE RAR : NU FLUTURE DE HUZUR

 

ci FLUTUR DE SÂNGE ȘI FULGER

FLUTURE-VIS și FLUTURE-ÎNGER

FLUTUR DE LACRIMĂ CRINĂ

 

FLUTUR CE-N PALMA LUI CRIST

ADIE-SUSPINĂ : FLORI DIN SFÂNTA GRĂDINĂ

SCRISE-N VECIE  –  CU SOMN-VEGHE-SOMN   MURMURÂND – ÎL ALINĂ…

 

…am văzut MINUNEA – mie SORĂ BUNĂ

dușmănind GENUNEA : am îmbrățișat-o-n CEREASCĂ  IUBIRE

și s-au fost  văzut –  astfel – CLĂDITE – ÎNAFARĂ DE ORICE DURATĂ – POVEȘTI-FERICIRE !

***

 

 

 

 

ÎNGERI – FIII AMURGULUI

 

ÎNGERI – FIII AMURGULUI – zbor peste FLOAREA GRĂDINII :

ZEFIRUL lor – VREDNIC –  plivește – -n VIS – SPINII…

sunt VREMI DE PLECARE – dar ARMĂSARII ALBI – AI TRĂSURII

râvnesc înc-un CÂNT – din ADÂNC – din TĂRIILE GURII !

 

…toți au plecat – au rămas doar TRUVERII :

numai atât a cerut DRICUL VERII !

CASTELE și ZÂNE – vei vedea – peste PODURI :

aici pritocim VRĂJI – dezlegăm NODURI !

 

AMURG – AMURG DEMIURG – niciodată nu pleacă

nici CÂNTURI – nici STIHURI – ci doar se apleacă

spre-OGLINZILE APEI – cum RAMURA SEACĂ :

 

PLETOASELE ZÂNE – păzind la IZVOARE

slobozesc HERGHELIA : și ZVÂCNET și SOARE

și RANĂ DE CRIST – care-aici nu mai doare…

***

 

RÂNDUIREA-LOGOS

 

BUBUITOR – SUNETE plutesc pe APE :  DEMENTE – NE-NFRICATE CORĂBII

taie VĂZDUHUL – cu DEMIURGE FANTASME –

precum TĂIOASE SĂBII…

aici râvnește-EL s-așeze – CURAT și DÂRZ LOC – CHINOVIEI  LUNII

aici s-adun s-adore SFÂNT VISATĂ CLĂDIRE – STRĂMOȘI ce-or fi LUMII…

 

e LOGOS-ÎN-MIȘCARE – DUMNEZEIESCUL MURMUR al PORNIRII

e CEASUL DE NĂSCARE – SOLEMNE PREGĂTIRI-DE-MIRII !

EL – DUMNEZEU-CUVÂNTUL –  CU STRĂȘNICIE CUVÂNTEAZĂ

EL – DUMNEZEU-CUVÂNTUL :  SINGURUL – ce-n DELIR – ȘI  CUTEAZĂ !

 

…de-aici va începe ZVÂRCOL DE ISTORII – și ORBITOARE CRIME –

AICI se va-ntinde – -n AMIEZE – LACUL cu LEBEDE  CRINE

iar în LUMINIȘ DE PĂDURE vor începe LUCRARE- DE-MIERE – ALBINE…

IZVORUL DE SÂNGE-I ACOLO  – RĂZVRĂTIND POEZIE și CÂNTURI

 

și  – tot de AICI – s-or crăpa CATASTROFE – SORDID – BORȚI DE VÂNTURI…

mai târziu – CEASUL BUFNIȚEI SURE STÂRNI-VA – din COASTE DE MUNȚI – și FEMEIA :

CATASTROFA DIN URMĂ – CUMPLITĂ :  dar și VIEȚII SFÂNT-CHEIA !

 

…oricât vei căta – pe-ARHANGHELUL-FĂCĂTOR DE LUMINĂ

nu-l vei afla – căci EL se vădește prin ORIȘICE VINĂ !

…SLĂBICIUNI și VII PIZME – TRUFÌI – vor face să se umfle PĂMÂNTUL și BOLTA :

FORFOTIREA-STIHIE numi-se-va  – cu-ALT NUME-AL DEMIURGIEI : GOLGOTA !

 

…abia de AICI – va începe – în FIRE-PRIVIRE – și – SUPREMĂ BESTIE – OMUL :

cuteza-va – în CRIMĂ – până la CRUCE : COSMICĂ-MBRĂȚIȘARE DE DOMNUL !

…abia de AICI :  REGE-A-TOT-ȘI-A-TOATE fi-va PĂCATUL

abia AICI – s-or întâlni și-mpăca – CERȘETOR și-MPĂRATUL !

 

…a ațipit DEMIURGUL – gândindu-și – în TRĂSNET – LUCRAREA…

poate  – TREZIT – va uita : va-ncepe-și – DIN NOU ! – ORIUNDE și-ORICÂND – dar nu AICI și ACUM : SUPĂRAREA !

…AEZII APAR – din VĂGĂUNI DE VĂZDUH : CRONICARI ARMONIEI :

ei pândesc VOIA LUI – și-o vestesc  – RĂSTIGNIT și-NȚELEPT – OMENIEI !

 

asupră-le plutește TRAGICUL CHIP AL CASANDREI –  lui APOLLON VICLEANĂ :

ADEVĂRUL și DOAR ADEVĂR dezveli-vor – PE FAȚĂ și-n TAINĂ !

dar – ”pe ceas și pe clipă” – ORBI-VOR-SURZI-VOR – deolaltă : ÎNGERII-PĂSĂRI DE-AMURG  – și  TIRANII-MĂGARII…

…SFÂRȘIT și-NCEPUT nu fi-vor văzute – NICICÂND ! – decât de NEBUNI  NEVĂZUȚI : ARTIȘTI  – și PLUGARII !

*

…LEBEDE tac – dar TAIE APA : EXACT PE URMELE DE DEGET

cu care VEȘNIC-DEMIURGUL începe-și TRUDA FĂR’ de PREGET…

…COPACII – de pe MAL – dumìcă SUNETUL-DEMIURG  – în FOȘNET :

dar cui să-i pese de ”RĂȚUȘTE” – de VREASCURILE-aflate-n TROSNET  ?

 

…e ARMONIE peste FIRE : la ce să cugeți TRAGEDIA ?

mai RĂSTIGNEȘTE-TE o dată : PROȘTII-or pricepe…COMEDÌA !

…ÎNDRĂGOSTIȚII și NEBUNII : pe ei îi trece – doar – FIORUL

precum că-n toate ale LUMII – e necesar să știi…IZVORUL !

***

 

PROCESUALITATE

 

mi-am torturat GÂNDURILE – pân-am făcut – din ele –  -ADEVĂRURI !

am vânturat MĂRI și OCEANE – pân-am rămas cu-o STICLĂ DE SĂRURI…

…NIMENI nu te poate chinuì –  cât TU ÎNSUȚI te chìnui :

adormi cu o PASĂRE CENUȘIE pe UMĂR – și NIMIC să nu bănui…

 

sunt PRIETEN cu MOARTEA – n-am fost PRIETEN cu VIAȚA :

între timp – NIMIC n-am schimbat : ”tot atâta e PIAȚA”…

…mai rabdă – BĂTRÂNE : MĂ VOI DA DE POMANĂ

dar numai când ULTIMA-MI IDEE lăsa-va MÂINILE-N JOS – de tot VANĂ…

 

AMURGU-a trecut – LĂUTARII-s plătiți : sunt SINGUR PE TREPTE :

în sfârșit – fi-va-mi dat A VEDERE DOAR CELE CE-S DREPTE…

…n-am ÎNGERI – doar un DUH INSPIRAT – sub BĂRBIE

 

pe care-l învățai  (GREU – dar TEMEINIC !) –  GURA să-nchidă : -ACUM știe…

…a fost MULT – dar va fi MULT MAI MULT – în ISTORII :

în sfârșit – PRECAUT ! : ALTE LUMI împacheta-mă-vor – în ARMURI și în GLORII !

***

 

 

DACĂ TRECI MIEZUL DE NOAPTE

 

dacă treci MIEZUL DE NOAPTE

vei vedea STELELE COAPTE !

dacă nu – vei lâncezi

până-o PASĂRE-a veni :

 

PASĂRE MĂIASTRĂ

bate în FEREASTRĂ

să-ți aducă-aminte

că ești prea FIERBINTE…

 

lasă-te în APE

înoți la IZVOR :

răcorește-ți SUFLET

lasă DUH în ZBOR !

 

PASĂRE MĂIASTRĂ

voiesc TOT să știu

despre LUMEA ALTĂ :

ARMĂSAR MURGIU !

 

nu-mi da PRIGONIRE

nu-mi da nici ORBIRE :

în CLEȘTAR – INTRARE

în LUMI – ADORARE !

 

PASĂRE MĂIASTRĂ

pleacă din FEREASTRĂ

să văd PLOI DE SÂNGE

STIHUL mi se frânge

 

CRISTUL să-l alin

cu LACRIMI DE  CRIN

și să urc în MUNȚI

la STRĂMOȘI CĂRUNȚI

 

să-nvăț să fiu DUH

iar nu FIU DE STUH

și să uit de NUME

în oricare LUME !

***

 

ANTI-PATRIA

 

PATRIA PATRIEI este doar CRIST – și – pe DRUM

învățai cum RĂII treb’e să-i fac SCRUM :

în ȘTREAG să-i înalț – cum pe – STRĂIN – IUDA

și FOC să le dau – ca să vadă TRUDA !

 

de vor înțelege – SCRUM vor zvârcoli :

din CENUȘA MORȚII  – VIAȚĂ vor ivi !

da – PASĂREA PHOENIX și în DEMON zace :

strigă-n el PRILEJUL :  ÎNGER  – iar –  desface !

 

PATRIA PATRIEI este doar CRISTUL ”NEBUN

NOU ZIDAR DE DUHURI : RĂNI nu îi răzbun

ci le cercetez : pe TRUP mi le SCRIU – le-AȘEZ și RANDUIESC :

INSULE-ALE RAZEI  –  prin care-NȚELEG – și ALCATUIESC !

 

PATRIA PATRIEI e  doar CRISTUL PLUGAR

cu EL răzbesc CÂMPURI – cu EL trec prin JAR !

apoi  – mai departe – adiind MINUNI

urc în MUNȚII-MEȘTERI – să-ntâlnesc STRĂBUNI !

 

PATRIA și CRISTUL – STRĂBUNII și DUHUL :

cu COMORI ACESTE tămâiez VĂZDUHUL

cu COMORI ACESTE bucur SFINȚI MARTIRI :

NEAMUL  LUI  ZALMOXIS are AMINTIRI !

 

…PATRIA PATRIEI este HRISTOS – DUMNEZEU CIUDAT :

SINGURUL DIN CERURI care  – cu PROPRIUL SÂNGE – NE-A-NVĂȚAT !

astfel – smuls din BESTII – OMU-a renăscut !

 

…spune-mi – însă – FRATE :  a recunoscut ?

…căra CRISTUL – CRUCEA – ca pe LUMEA-NTREAGĂ :

CIRENAICU-L atinge – dar – vădit – în SILĂ :

 

n-are AMINTIRE – n-are PIC DE MILĂ !

…LIMBA CRISTICĂ noi am uitat-o – PRIMA !

din GENUNI se-ntoarce-ANTI-PATRIA : CRIMA !

***

 

TRIST HISTRION – MEREU SINGUR – ÎN STRAIUL-DE-VAN

 

TRIST HISTRION – mereu SINGUR – în STRAIUL-de-VAN

arestat de FANTASMELE-CHIPURI : CĂTUȘE de-OCEAN !

…depărtat și mai mult – în MIRAJE – până urlu-a PUSTIU….

doar STRĂINUL-cu-GLUGĂ și MERSUL SAȘIU

 

rânjește spre mine – din SCOICĂ – FUNEST

VIZITIU…

…eu nu joc MAREA cu VALURI – ci DUHUL mi-e STÂNCĂ 

pe cari – cățărat – DEMONUL TRAGIC tot tace : FIINȚA-i ÎNTREAGĂ – ZGUDUITĂ –  să plângă…

…fost-am TRUVER – dar PRIVIREA PIERDUTĂ-n DEPARTE-mi ia DREPTUL SĂ SCRIU

 

LĂUTA mi-o sparge de CERURI : nu-ndrăznesc A FI VIU 

nu-ndrăznesc să îmbrac – ZDRENȚOS – însă PRINȚ ! – STRAIUL DE ZORI – PURPURIU…

…scrâșnesc și OGLINZI în AMIAZĂ SECATĂ

încât toți NEBUNII văd …”FIINȚĂ DUBLATĂ”…

 

HISTRION : cel în care se-azvârle – OSÂRDNIC – cu PIETRE 

nu cumva să rămână VREUNUL – în LUMINĂ A CREDE !

HISTRION : CEL ZIDIT – cu FIINȚĂ și DUH – în SFÂNTUL PERETE !

MONASTIREA – CRUCEA își ține în STELE

când NEGHIOBII PĂMÂNTULUI ‘nnebunesc – și scap’ din CURELE !

 

…dar treci de PERETE – de CHIPURI-FANTASME

dar treci de-MPRUMUTUL – SILIT – de MIASME !

ACOLO – în MIJLOC DE FOCURI – sunt ZEUL în SPASME

sunt MIEZ DEMIURGIC – NESFÂRȘITELOR – ÎMBLÂNZITELOR  BASME !

***

 

VIERMI DE IERI

 

acceptând să trăim în ACEASTĂ LUME PUTRÌDĂ

ne-am pierdut DEMNITATEA : MAI JOS DE OMIDĂ !

COMPLICI DEZBRĂCĂRII DE STRAIUL UMAN – prin SCLAVIE

PACIENȚII OSPICIULUI – ÎNLĂNȚUIȚI : ”IUBIM NEBUNIE !

 

…strigăm că-i  ”NORMAL !” – săpăm ÎNCHISORI SUB PĂMÂNT

lăfăindu-ne-n PROPRIUL IAD  –  GURMAND : SCÂRNĂVII DE MORMÂNT :

CASTRAȚI STRIGOI  –  nu-i vedem pe VAMPIRI (COSMOS VAGANT !) !

…N-AȘTEPTĂM : înveșniciți – cu BOLDURI  – pe FILE DE HERBURI – priveghem în NEANT…

 

…încotro ? – NICĂIERI ! : suntem MORȚI DE-O VECIE !

FEȚE-N OGLINZI – RĂMASE LIPITE ÎN LUCIU ! – …de când ? – …cine știe ?!

NIMICUL e singura noastră – PUSTIE – ”MÂNDRIE”…

 

…am ales să nu punem MÂNA PE SPADE – CUMPLIȚI CAVALERI  !

și-acum – ne-afundăm în GUNOIUL MUNDAN : VIERMI DE IERI…

…”TEROARE DE VIERMI”     –    EXPONATUL ! – … OMIȘI ASASINI  –  ne-nfundăm în MAȚ DE VIÈRI…

***

 

GUNOIER DE TOAMNĂ

 

pe stradă – un GUNOIER – cu

NOAPTEA-N CAP – mătura-n BEZNE (…dotat cu toate cele…) – da – mătura PERSEVERENT  – ca un GÂNDAC FOJGĂITOR  – FRUNZELE – căzute din

GURILE ȘTIRBE ale

BOLNAVILOR COPACI…

 

le-a strâns într-un

MORMAN – pe care urmà – dintr-o singură

ROTIRE A MÂINII-CU-FĂRAȘUL – să-l zvârle în

CĂRUCIOR…

 

GUNOIERUL însă – deodată – își puse MÂINILE în

ȘOLDURI (…după ce aruncase – cât colo – FĂRAȘUL și

MĂTUROIUL !) – și

SCUIPĂ-NDESAT – ZGOMOTOS – peste

MORMANUL de FRUNZE

-ADUNAT : parcă

scuipa – cu năduf – VIAȚA și

SOARTA – drept între

OCHI !

 

…apoi – ridicăde jos – oftând

FĂRAȘUL și MĂTUROIUL : …mda…își continuă

MISIUNEA-I de CIOCLU…

 

…și – după câteva

CLIPE – îl auzii cum

FLUIERA : TARE – de ziceai că vrea să scoale tot

CARTIERUL : nu se știe CE anume

FLUIERA : semăna – mai mult – cu

îndeletnicirea ÎNȚELEPȚILOR

AEZI – din

VECHIME… – …parcă-i și

tradusesem – instantaneu și

involuntar – FLUIERATUL

cu ACCENTE STRĂBUNE… :

 

”-ei – și ce dacă ? – mama

mă-sii ! – …da : ce-o să mai

născocească – special pentru

mine – COTOROANȚELE astea DOUĂ : VIAȚA – și

SOARTA ? – …EU SUNT AICI ! – ȘI NU FUG

NICĂIEREA !”

 

FĂRAȘUL și

MĂTUROIUL ! – să văd dacă au curaj – CHISNOVATELE – MÂRȚOAGELE astea : VIAȚA și SOARTA mea – să se mai

apropie  de

INIMA și de

CÂNTECUL MEU  – DE-AMAR

de ALUNGĂTURĂ – și de

HUIDUIALĂ! …

 

…iar pe voi – BOIERI MARI ! – care DORMIȚI și

SFORĂIȚI  – NESIMȚIȚI – prin OARBELE voastre

PATURI ! – …pe

VREMURI ca ASTEA ! – …SĂ VĂ  IA

TOȚI  DRACII !

 

…peste doar o CLIPĂ – doar – de la

isprăvirea TRADUCERII mele – asupra ARIEI

FLUIERATE a GUNOIERULUI  –  nu se mai

auzi  – decât

FÂȘÂITUL – ÎNSPĂIMÂNTAT – al

HOITURILOR DE FRUNZE

MĂTURATE…

***

 

ÎNCET –  ÎNCET – FOARTE INCET – CÂT MAI ÎNCET !

 

încet –  încet – foarte încet – cât mai încet !

acoperiți STRĂNUTUL unui CÂINE – din BUFET !

colecționez noi LABE de VAMPIR – discret

găsite-n PRAF-de-FLOARE – în DEȘERT…

 

nu voi lua GLOBULE – ROȘII sau ALBE

nici în SÂN – nici în GÂND – nici pe TALPE :

ORNICELE ATOMILOR  – PERFECTE DIVINE SECREȚII

nu vor fi de față la niciun fel de DISECȚII

 

ORNICELE ATOMILOR  – de la-NCEPUT – au tăcut – PROFUND

semnalând – astfel – muțește – PREZENȚA UNUI MONSTRU AFUND…

nu vă sfiiți față de MONȘTRII – ONORABILI și SFINȚI :

ei doar vă traduc  – prin TĂCERE – că NU-I UTIL SĂ TE MINȚI…

 

…să fie LINIȘTE – și TIGRII  – BALENELE – să nu pufnească

atunci când eu – din LADA STRĂMOȘESC-PĂMÂNTEASCĂ

voi scoate VAN-MORMAN – de SCEPTRE și COROANE :

picură SÂNGE-ALBASTRU – scurs din PIROANE…

 

voi scoate – prăfuite – STIVELE DE STELE

ce-s smulse OARBE-ORBITELOR – MESCHINE – dar FIDELE :

voi scoate CHIP ÎMPĂRĂTESC – din LAMPADAR

 

să simt GLOGOTA – iar – ca pe-un ALTAR…

…încet – încet – foarte încet – cât mai încet :

prin fața voastră trec un ZEU și un PROFET !

 

…în PISCURILE MUNȚILOR – PĂSĂRI-MIRAJE dansează – ÎNCET :

nu e niciun BANCHET – ci COMPORTAREA CIVILIZATĂ – a unui MAG-ASCET…

***

 

SE-NALȚĂ – PRĂBUȘIT – TOT SOIUL DE CLĂDIRI 

 

se-nalță – PRĂBUȘIT – tot SOIUL DE CLĂDIRI :

zic ele că SE-NALȚĂ – dar că-s MOLOZ ! – vin ȘTIRI…

sunt VREMI de PARADOXURI : ZEI DIN SOC

vin pân’ la MARGINEA GENUNII – și-i dau FOC !

 

își bagă SFÂNTUL NAS în PULBEREA CĂDERII…

BÂRFA-ntre ei e-o SUMĂ DE MIZERII :

nu suferă – NICI UNUL ! – VERTIJUL ÎNTREBĂRII :

de-aceea – CĂZUTA VERTICALĂ are GUSTUL SĂRII…

 

nu vă împotriviți CĂDERII : COSMIC-IGIENA

seamănă – -n lini mari și făr’ de-EMFAZE – cu IERI-HIENA :

tot așteptând LEII STIHIILOR – din VEACURI ÎNVRĂJBITE

 

SALIVA-NJURĂTURILOR – ea  – cu grăbire – TOATĂ o înghite !

…nu vă băgați în CEARTA dintre ZEI și FIRE :

ca  între PIETRELE DE MOARĂ – din voi – rămâne-va doar o SCRÂȘNIRE…

*

 

VECINUL meu – MANOLE DECREPIT – durează

cât scaperi un CHIBRIT : în NOAPTEA TREAZĂ

auzi GÂFÂITURI de FIARĂ ce se crede TIMP :

NIMIC de NIMENI se lipește : TRANZIT spre-un OLIMP !

 

ce el credea c-ar CONSTRUI  –  cu MARAFET

se prăbușea – de fapt – în SINELE-NȚELEPT…

nu încercați nici TIMP și nici DURARE :

venit-a – pentru TOATE – VREMEA DE CULCARE !

 

 

…LUMINĂ înecată-n TINĂ :

n-o bâzâie nicio ALBINĂ !

…și – uite-așa – din EPOPEE

n-a mai rămas nici GUSTUL DE SCÂNTEIE…

***

 

NU MI-A PLĂCUT NICI PIESA – ȘI NICI CUM AM JUCAT 

 

nu mi-a plăcut nici PIESA – și nici CUM AM JUCAT :

PECEȚILE și ROSTUL – pe SCENĂ le-am sfărmat !

iar ZEII din CLOPOTNIȚI – i-am fost închis în ORNIC :

și VIAȚA – ca și MOARTEA – nu-mi spun nimic STATORNIC…

 

TRIST HISTRION – de HARUL MISTIC părăsit

tot rătăcesc prin CODRII ZÂNEI ce-am râvnit :

dar nu s-arată VREUNA – NU MERIT SĂ  SE-ARATE…

și merg tot înainte – pe CÂMPURI SÂNGERATE…

 

…jucam –  cândva – pe-un MUNTE : COCORI mă bântuiau…

CERUL – acum – e VEȘTED – iar MUNTE – făr’ să vreau

SĂLBĂTICIT și SINGUR – îl scad – îngrop : FRÂNG CRIN !

 

…ajuns-am CIOCLU mie – iar SCENEI – un STRĂIN…

…am luat în CÂRCĂ – VINA de-a fi și OM – și FIARĂ :

mușcat de MINE INSUMI – nu-mi aflu SCENA-SCARĂ…

***

 

ARTA NU-I BÂLCI : E  RANĂ  DE-NVIERE !

 

SĂLBĂTICIT și SINGUR –  porți – în VECIE – SPINII

pe FRUNTEA ta de PIATRĂ : dar nu mai arzi FĂCLIE !

nu mai găsești EROICELE ROSTURI :

ești doar o MLAȘTINĂ : NEVOIA-ți ține POSTURI…

 

ce-ar fi să ți se-arate o LEBĂDĂ – în VIS ?

dar nu mai ai nici VISURI – nu crezi în PARADIS…

cu toate că FRUMOSUL îți e FIDEL TOVARĂȘ

treci – peste el – cu TALPA : CAIN lucește – IARĂȘI !

 

din FRATELE-FRUMOSUL  – MISTICE RAZE zboară :

preferi  pe CARAGHIOSUL – ori un NEBUN-pe- SFOARĂ !

ARTA nu-i BÂLCI : e RANA de-NVIERE !

 

…de ce nu-ți scrii ACESTE – trezind – în tine – VRERE ?

de ce nu vrei să afli – din EPOPEI – PUTERE ?

MIRE să fii VECIEI ! – iar nu un HISTRION

care să-ngroape LUNA – în BURȚI de EMBRION !

***

 

SUBLIMUL ADĂPOST

 

LEBĂDĂ-a trecut – prin FULGII TIMPULUI

și a ajuns la mine : CULMEA SIMPLULUI !

eu nu mai sunt BĂTRÂN SCHILOD : doar ÎNȚELEPT :

MISTICE PĂSĂRI se închină CELUI  DREPT !

 

LEBĂDA stă DEASUPRA mea : un CURCUBEU !

HRISTOS  – FIDEL – e-n mine –  – suspinând – ca ”EU” !

…văd MUNȚII PARADISULUI : n-am SOLZI DE LUT – pe OCHI :

văd MĂRUL CEL ZĂNATIC : COROANĂ de DEOCHI !

 

MĂR : e TRUFAȘA SFERĂ-A GESTURILOR MARI !

de-i DESPICATĂ : DESPICĂ FIRI – CREDINȚĂ

încât MUȘCATUL ȘARPELUI – DEVINE : EXASPERATA  ”NEPUTINȚĂ” !

prin LIPSA SINELUI ÎNTREG : rămâi să vezi doar LABIRINT DE FAPTE – NU ZIDARI !

 

…nu mai jucați o FARSĂ  – ci : TRĂIȚI ÎN VECI !

PIETRELE sunt CULOARE : poți – în EXTAZ – să treci :

dar nu mai e nevoie ”SĂ FII ÎNCOTROVÀ” :

 

STAI – și PRIVEȘTI : ești ZEU ! – asta-i MOȘIA TA !

nu mai ciopli : la FIRE – la IDEAL – ori ROST :

tu ai STATUIA-NTREAGĂ – ÎN TINE : SUBLIMUL ADĂPOST !

***

 

CE-A AJUNS PATRIA MEA…

 

ajuns-a RAIUL ĂST’ – de PATRIE și ȚARĂ

de intri-n el – SĂ MORI : TUBERCULOZA PULMONARĂ

e FLEAC – pe lângă MOLIMI SCELERATE  ȘI MIOAPE

ce sar pe tine – TOATE : MUSAI SĂ TE

ÎNGROAPE !

 

ajuns-a RAIUL ĂST’ – de PATRIE și ȚARĂ

pent’  TIGRI și BALAURI  –  o ”JUNGLĂ TUTELARĂ” !

…hai cu STATISTICA – BĂIETE ! –  să vezi ce te așteaptă

de intri-așa – FĂȚIȘ-CINSTIT ! – pe LARGA NOASTRĂ POARTĂ :

 

CIUMA POLITICĂ e PRIMA PLAGĂ – și-i plină de MIZERII :

HAZNA – CORCITĂ cu LEGEA SANITARĂ – de LABIRINT-CRITERII :

NE-RESPIRATUL – DIVINĂ  DICTATURĂ INSTAURATĂ :

te duci la PEȘTII din OCEAN : dar ei te-nvață – despre BRANHII – tot cu… PLATĂ !

 

JECMĂNITORI și JECMĂNIȚI – sunt SECTE INEGALE :

primii-s PRIMARI și PREȘEDINȚII GHIFTUIȚI – iar ceilalți caută OALE

de răscolesc și-n FUNDUL MĂRII : amușin’ – toți – după MÂNCARE

măcar cât PUFUL DE PE GREIERI : i-așteaptă-n CER :  e ULTIMA STRIGARE !

 

…să ai ”CERTIFICATUL VERDE” – CEL de ”NE-RESPIRAT

înseamnă-a fi – pe MARGINI – ”ROBOTUL INSPIRAT” :

te-INSPIRĂ – pe o NARĂ – de-ndată – PANDEMIA

făcând cu tine – FĂRĂ SCRUPUL ! – …ce face GHEORGHE cu MARIA !

 

CIUMA PROSTIEI – -ar fi  –  SCOLASTIC – cea de

A DOUA PLAGĂ :

te lasă ORB  – și SCLAV – și MUT : VIAȚA TA ÎNTREAGĂ !

lipește-te de ”MASELE MUNCITOREȘTI” (…acum – doar JAVRE ȘMECHEREȘTI…) 

pentru a nu vedea – VREODATĂ – la SOARE ! – cine-AI FOST și – ABITIR ! – tot EȘTI…

 

fii  TOT MAI RECE ! – NU MÂNCA ! – NU TE MIȘCA !

și – astfel – EXPONAT MUZEELOR vei da :

un ”NENE” – ÎNDELUNG și  JIGĂRIT – MUDAR – MUCEGĂIT

făcut din ZGÂRCIURI – FLEGME – CHEAGURI – din PRAFURI DE MURIT !

 

SĂ NU ÎNVEȚI  – cumva – ”de la DUȘMANI !” – CĂ AI FI ”OAR’CE” OM :

să-ți uiți de ȚARĂ – de IZVOARE – ca și de SFÂNTUL POM !

…va rezulta – astfel – ”ȘOPÂRLA JOHĂNNEASCĂ”…

…s-a nărui – cu totul – astfel – chiar VATRA STRĂMOȘEASCĂ…

 

…ascultă de COBZARII-DIN-CUTII

de CIOCLII-TVR – ce…PARCĂ-S VII :

vei întruni PUNCTAJUL : SĂ FII SAURIAN

să îți înghiți toți FRAȚII… – …de ”DOIȘPE ORI PE AN” !

 

SĂ NU IUBEȘTI – doar SĂ URĂȘTI-CU-MĂȘTI

să sfarămi LIRA FERMECATĂ – din POVEȘTI :

în loc de MITURI – de FIRE și FIINȚĂ

s-ajungi – pe dată – ”FASTĂ LOCUINȚĂ

în care să se lăfăie și CORBUL – ȘOBOLANII – ȘERPII 

L.G.B.T.-iștii – MONȘTRII LUMII – STERPII !

…da – USCĂCIUNEA LUMII – și OARBA din GENUNE

cea despre cari  – MEREU (…cum bine știți…) – ”APOCALIPSA” spune…

*

 

…culcă-te în TUFIȘURI – tu – BEBELUȘ DE ȚARĂ

să nu te recunoască : NU TE COSEASCĂ – NIMICEASCĂ – IARĂ !

dormi – PRUNCULE – cu PĂSĂRI – prin SFINȚII NOȘT’I COPACI…

…DECÂT SĂ-NCAPI PE MÂNA CĂLĂILOR-ORTACI… !

 

…să nu te vadă NIMENI – DE VREI SA MAI TRĂIEȘTI :

adapă-te la ZÂNE – la ÎNGERI – la FLORI și la POVEȘTI…

și – poate – astfel – vei răzbi – cu MII DE RAZE – IEȘIND ÎN PRIMĂVARĂ

crescut ca FĂT-FRUMOSUL : DE ZECE ORI SĂ DAI CU VAR 

DIN CAR ! –  …peste toți MONȘTRII – ce PATRIA-mi SPURCARĂ !

*

 

NOAPTE BUNĂ ! – MICI SERAFI :

n-ajunge-ți IUDE – nici ZARAFI !

***

 

CUM SPUNEA BĂDICA GYR…

 

CRIZELE – ca VIERMII-n SFECLĂ – se lăfăie-n ROMÂNIE :

LOGOFEȚII DEPĂRTĂRII te ucid… – …da-n ARMONIE !

CORPORAȚII te jupoaie – GLIA-ți trag de sub PICIOARE

ca-n ZICALA ȚIGĂNEASCĂ : ”UNUL NAȘTE – ALTUL MOARE…

 

nu mai ai HOTARE – ȚARĂ : când n-o mai fi ce să-ți ia

trage-or LINIE – STRĂINII : te-anexează ”MAHALA” !

…MUNȚII tăi – plimbați în ZGARDĂ – prin ”MEDIUL PARIZIAN

AURUL din ei  – topit e  –  în : ”COLAN AMERICAN”…

 

…mișcă-te – și tu – ROMÂNE – de mai ai pe LUME – NUME :

simte-te – GHIAUR-MÂRLANE ! – și – pe dată – părăsește

și ICOANE – și BISERICI – MONASTIRI și pe HRISTOS

că-ți înfigem SĂRĂCIA – de-a dracului ! – PÂN’  LA OS !

 

…risipește – -n PATRU VÂNTURI – VATRA ta CEA STRĂMOȘEASCĂ :

STRĂINII-așteptară-ATÂTA ! – …deci – acum – se pregătească :

MORMÂNTUL ce-l lași în urmă – SÂNGERÂND GOLGOTIAN

 

este RAIUL lui AVRAAM : NOU – ”STAT ISRAELIAN” !

”….nu știai ? – învață-acuma – că ZALMOXIS-TUNĂTORUL

nu era…ceva…. – …pe-acolo : lui IAHWE – doar SLUJITORUL !

*

 

…ce PĂCAT DE BOGĂȚIE

ce BLESTEM – să fii REGINĂ !

tu – SĂRMANA ROMÂNIE :

te-au umplut PĂDUCHI și RÂIE

te-ai umplut DE-ORICE VERMINĂ !

 

…ești răpită de VAMPIRI !

fost-ai – ”DIN VEAC – PROGRAMATA” :

RĂSTIGNITĂ-N TRANDAFIRI !

pân’ la RĂDĂCINI – SCURTATĂ

de COROANE și MĂRIRI !

 

iar AVUTU-ți   –  ”CARAVANA” 

OMENIA – LIMBA-ți – HRANA

DUHUL tău – și DUMNEZEUL :

să le ștergi din CATASTIFE :

ți le-au luat VIFOR-TARIFE !

…românește : ”ALIZEUL”… !

 

(…să ții minte : că de NU

ai să cânți… ”AVAR-AMU” !)

 

…iar voi – GHEORGHE și IOANE

PAZNICI de SFINTE PIROANE

să priviți doar – de pe CRUCE

cum DUHUL – LA DRACI SE DUCE !

 

da – ”RĂBDARE ȚĂRĂNEASCĂ

până când dispari…sub MASCĂ :

toți STRĂINII – grijă-ți poartă

ca să ieși – degrab’ – pe POARTĂ

(…POARTA : cu LUNĂ – cu STELE

cu SOARELE – printre ele…) :

 

pândesc ORNICU-ți de SOARTĂ :

cu înfrigurare-așteaptă

ca să-ți strice STÂNĂ – STRUNGĂ

și sub COASTĂ să te-mpungă…

 

…MOARTE ? – bine ! – treacă și-asta

cum trecură VECI ! – și…BASTA !

dar de ÎNVIERE – -IOANE

RĂNILE de la PIROANE

îți aduc – GHEORGHE – aminte ?

 

că mai ai MORMINTE SFINTE

pe MOȘIA-ți (CÂNT-CUVINTE !) :

cu MARTIRI – MAGI – ÎMPĂRAȚI

cu DACI-ZEI – MUCENICI-FRAȚI

cu VOIEVOZI-ZIMBRI-ncruntați :

 

că le ești – la toți – dator

DIN ZARE – PÂNĂ-N PRIDVOR !

nu dator – ”GOGOȘILE

ci dator cu SÂNGELE !

nu dator cu ZĂRĂFÌA

ci…cu DUH și SCĂFÂRLIA !

 

GHEORGHE ! – GHEORGHE și IOANE

vă luați PAR – între CIOLANE :

când MOȘIA va striga

că – iar – vine FURTUNA

 

c-au umplut-o – ca și SPINII

numai LIFTELE-STRĂINII

dați cu PARUL – ”DAȚI LA BASCĂ

DUȘMANI să nu se-nmulțească

DUȘMANI să nu îndrăznească :

ALTFEL – SĂ NU MAI TRĂIASCĂ !

 

…NE VREM DUHUL ÎNAPOI !

ȘI MOȘIA – ȘI PE NOI !

LIMBA NOASTRĂ-MPĂRĂTEASCĂ

TOT PĂMÂNTUL SĂ DOMNEASCĂ !

FOST-AM CTÌTORII DE NEAMURI !

DIN NOI – TOȚI VĂ TRAGEȚI RAMURI !

 

…nu luptăm din FĂLOȘIE :

LUPTĂM PENTRU PÂINE VIE !

PENTRU CER  –  ȘI PENTRU IIE !

CĂCI PE IIE NE SUNT SCRISE

HRISOAVELE-PARADISE !

LUPTĂM PENTRU CER ȘI CÂNT :

CÂNT-COLINDĂ – CÂNTUL SFÂNT !

LUPTĂM PENTRU CER ȘI SÂNGE :

EU AM PRUNCI : NU VREAU A PLÂNGE

CERȘETORII NIMĂNUI !

NU-S DIN ȘANȚ : SUNT DIN SFÂNT GRUI !

 

…toate – -aicea – ne sunt SFINTE :

HRISTOS NE ESTE PĂRINTE !

toate – -aicea – ni-s ALTARE :

NEAM NĂSCUT  – DREPT DIN MĂRI-SOARE !

PENTRU NOI  –  TOTU-I MINUNE :

SUNTEM NEAMUL-RUGĂCIUNE !

 

…cum spunea BĂDICA GYR

(…acum REGE-N  PLAI  DE  MIR…) :

 

RIDICĂ-TE, GHEORGHE, RIDICĂ-TE, IOANE!
NU PENTRU-O LOPATĂ DE RUMENĂ PÂINE,
NU PENTRU PĂTULE, NU PENTRU POGOANE,
CI PENTRU VĂZDUHUL TĂU LIBER DE MÂINE,
RIDICĂ-TE, GHEORGHE, RIDICĂ-TE, IOANE!

PENTRU SÂNGELE NEAMULUI TĂU CURS PRIN ŞANŢURI,
PENTRU CÂNTECUL TĂU ŢINTUIT ÎN PIROANE,
PENTRU LACRIMA SOARELUI TĂU PUS ÎN LANŢURI,
RIDICĂ-TE, GHEORGHE, RIDICĂ-TE, IOANE!

(…) RIDICĂ-TE, GHEORGHE, PE LANŢURI, PE FUNII!
RIDICĂ-TE, IOANE, PE SFINTE CIOLANE!
ŞI SUS, SPRE LUMINA DIN URMĂ-A FURTUNII,
RIDICĂ-TE, GHEORGHE, RIDICĂ-TE, IOANE!”

***

 

APE CU ÎNGERI INUNDAU POIANA 

 

APE CU ÎNGERI inundau POIANA :

COPACII RĂSTIGNIȚI nu mai simt RANA

ci simt RĂCOARE și LUMINĂ – iar o FLOARE

deschide-și VII PETALE – ca să ZBOARE !

 

COPACII RĂSTIGNIȚI simt că sunt FLUTURI

iar din LUMINĂ și RĂCOARE – își fac SCUTURI :

LUMEA din RĂUL VĂII se fărâmă :

o ciugulesc STICLEȚII :  NU o-NGÂNĂ !

 

…din RAM în RAM – pogoară CRIST – cu LEACUL

COPACII-s FRAȚII Săi – de când e VEACUL :

PĂDUREA-NTREAGĂ și-a-mpărțit PĂCATUL LUMII

 

smeritu-s-a  –  -n PIROANE   –  FLOAREA SPUMII…

…APE CU ÎNGERI  dau MĂRTURII  LUMINII :

PĂDURE ? – nu : în locul ei – CRESC CRINII !

***

 

CUM SĂ TE PORȚI CU PRINȚUL ARTELOR

 

când LUMEA-CEA-REALĂ – devine-un ȘIR – de INFINITE DANDANALE

zvârlindu-te-n  – -IMBECIL și SADIC – în MLAȘTINI și HAZNALE

eu o înghesui pe-unde pot : prin DEBARALE !

..și-atunci – prin ZIDURI – devenite STRĂVEZII – zbucnește FOCUL ESTIVAL :

 

FRUMOSUL ARTEI : PRINȚ MĂREȚ – MEREU GĂTIT DE BAL

dar și EROU-RĂZBOINIC – cu FRUNTEA FRĂMÂNTATĂ-N STRATEGII

care cu-atât mai mult VOR IZBÂNDI – cu cât ORICARE LUPTE-S ELEGII !

 …cu el  –  ORICE DEVINE : ”OBÂRȘII-DE-CRISTAL” :

DOAR EL E DEMIURGUL IDEAL !

 

…un PRINȚ alcătuit din STRATURI și MINUNI DE RAZE :

STRATUL-CUVÂNT – ce spulber’ BEZNE – dar REVELEAZĂ-N FRAZE 

pe CRIST și EPOPEEA ÎNVIERII : nu e ”AVENTURĂ

ci este ÎNSĂȘI CEREASCA   –  -NTOARSA-N PARADIS : A TA FĂPTURĂ !

 

…și STRATUL-MUZICĂ – VULCAN DE VREMURI GRELE

cu care ai convins  CUVÂNTUL – SĂ DEVINĂ STELE !

…STRATUL-PICTURĂ – ce te dezbracă-n VIS

cu de-amănuntu-ntruchipând NĂIERI  DIN PARADIS !

…STRATUL-SCULPTURĂ : te-apleac’  peste PRĂPĂSTII – peste GÂND

de simți – pe PIELEA ta – doar MONȘTRI LUNECÂND !

 

…atâtea STRATURI are PRINȚUL : STRATURI-DE-MINUNI

încât cu el te legi – nu-n JURĂMINTE – ci-n CUNUNI !

…încât singurul LUCRU ce-ți rămâne-i SĂ-L IUBEȘTI :

de el – PE VECI DE VECI – TE-NDRĂGOSTEȘTI !

te zvârli-n LACUL DUMNEZEIEȘTII  LUI  FIINȚE – de STRANII – STRUNE-VEȘTI

ce-n LUCIU-i  – te preschimbă-n MII DE EPOPEI și de POVEȘTI…

…și scapi de AMINTIREA STÂNGACEI-SĂRACEI REALITĂȚI

ZBURÂND – ELIBERAT – peste CEREȘTILE CETĂȚI !

 

…NU MÂZGÂLI – NU BÂLBÂI și NU FALSA !

căci te întorci – îndată – -n MONOTONIA ta :

INFERNUL devine – iarăși – MICUL TĂU DEJUN

iar PRÂNZ :  ÎȚI EȘTI TU INSUȚI – OM NEBUN !

 

…DANSEAZĂ – VALSEAZĂ – DECLAMĂ – prin POIENI  SÂLHUI – DE ZEI

cari să te BÂNTUIE – ZI-NOAPTE : ORICÂT ÎȚI PLACE și CÂT  VREI !

…alege-a FI un FĂT-FRUMOS – în  IPOSTAZA-I CEA MAI ÎNDRĂZNEAȚĂ 

pe care SĂ N-O LEPEZI – SĂ N-O UIȚI – NICICÂND : NICI  DIMINEAȚĂ !

***

 

HISTRION DIN ȘTREANG

 

-HISTRION DIN ȘTREANG

te-ai suit în RANG

ori MI TE-AU UCIS

sau TE-AI SINUCIS ?

 

-nu m-am sinucis

RANG – n-am nici în VIS :

LUMEA s-a-ncleștat

LUMI am mâniat

și m-au luat de GÂT

să nu JOC – nu CÂNT

s-ajung în MORMÂNT

SĂ SLĂVESC URÂT !

…uite ce-am ajuns

LUMI cum m-au ascuns…

 

-HISTRION DIN ȘTREANG

LUMII n-ai fost drag :

nu i-ai făcut BINE ?

datu-o-ai de RUȘINE ?

 

-am adus mult BINE

pe ARIPI de-ALBINE

am iscat LĂUTĂ

din SORI și CUCUTĂ

și am CUVÂNTAT

NEAM am luminat…

 

-HISTRION NĂTÂNG

CRINII tăi se frâng !

văzut-ai tu DRACI

făr’ de-APLAUDACI ?

ca să fii în LUME

n-ai nevoi’ de STRUNE

ci SĂ LINGUȘEȘTI

AFIȘ să lipești

pe LUMI TRECĂTOARE

ca și pe-ORICE BOARE

precum că-s REGINE

VEȘNICE – SENINE

și FRUMOASE : CRINE !

…dacă nu – vezi bine

ce-au făcut din tine :

ROB-DE-ZILE-PLINE 

ȘI DE NOPȚI…”CANINE” !!

 

-asta n-am s-o fac :

să-i zic CRIST – lui DRAC !

nici ÎN VEAC DE VEAC !

stau – oricât – în ȘTREANG

țes RAZE de LUNĂ

nu ”curtez” MINCIUNĂ !

dezleg RUN și RUNĂ

dar nu isc MINCIUNĂ !

din LĂUTĂ CÂNT

nu fac – din DRAC – SFÂNT !

din LĂUTĂ cânt

dar nu să-mi ÎNCÂNT

RĂI fără CUVÂNT !

ci CÂNT TOT AMARUL

și scapăr AMNARUL

să se vadă MLAȘTINI

din ZARE – la BAȘTINI !

să trezesc în NEAMURI

DRAGOSTE și RAMURI

care să foșnească

pe CRIST să-L vestească :

LUMEA putrezește

pe OM mi-l sluțește

pe OM schilodește

și mi-l pângărește

și mi-l prăpădește…

 

-dacă e așa

să m-asculți nu-i vra

apoi – stai în ȘTREANG

să n-ai niciun RANG

până nu înveți

LUMEA s-o răsfeți

ca pe CUCUIEȚI…

LUMEA te-o strivi

La MORȚI te-o sui

GÂTUL ți-or plesni

și n-ăi mai cânta

nici la MAHALA…

 

-chiar cu JURĂMÂNT :

LUMII NU MĂ VÂND !

LUMEA – de-a voi

în ȘTREANG m-a strivi…

…de ucis îi place ?

DAR ROB NU M-A FACE !

chiar și GÂTUIT

chiar NĂPĂSTUIT

MÂNA-mi va zvâcni

LIRA VA CIUPI :

va cânta spre STELE

va stropși la IELE

până când HRISTOS

pune-mi-va – iar – OS :

FAUR – isc – iar GRAIUL

și mă lupt cu NAIUL

dobândind – – iar – RAIUL

pentru NEAMURI TOATE…

cât nu poți socoate !

 

-păi – rămâi cu DOMNUL

colo sus – în POMUL

fără ROD ori ROST :

nimerit-ai PROST

în ACEASTĂ LUME

LUME fără GLUME :

nu te-o răzgâia

ci-n ȘTREANG te-o ținea

și-așa te-o păstra !

până-i dispărea :

în PACE s-o lași

că-i LUME de LAȘI

de LAȘI și LINGĂI

și de CUCUVĂI

și de PROSTĂLĂI…

dar VICLENI și RĂI !

 

-dar eu vreau FRUMOS !

nu…”FRUMOS-PE-DOS” !

 

-ce vrei tu e VÂNT :

LUMII n-ai CUVÂNT !

LUMEA vrea STRIGOI

LUMEA vrea SLUGOI !

FRUMOS nu-i afla :

doar o MASCARÀ !

doar CARICATURI

fără FRUNȚI și GURI !

 

-dar ce-i de făcut

în ăst GRAJD ASTUT ?

eu vreau MĂREȚIE

în OMUL-DIN-VIE !

CINSTE și-ADEVĂR

ARTĂ – nu…CIUBĂR !

SFÂTA MEA REGINĂ

E ARTA SUBLIMĂ !

în  JOACA-NVIERII

pe când NING TOȚI MERII

să fiu HISTRION :

ACTOR – nu BUFON !

ACTORUL-PROFET

ÎNȚELEPT și DREPT !

ACTOR TINEREȚII

MAG AL BĂTRÂNEȚII !

după mine vină

NEAMURI de LUMINĂ

SCENA să le-arat :

RAIUL LUMINAT !

SCENA – NOUĂ LUME :

LUMEA-RUGĂCIUNE !

 

-mai așteaptă VEACURI

la astfel de FLEACURI !

…când vor ARDE ZEI

IARĂȘI – PESTE STEI !

…oglindi-s-or ZÂNE

în MII DE FÂNTÂNE :

PETALE DE SPUME !

…și-or fi PINTENOGI

SFINȚII INOROGI…

…pân-atunci – RĂNIT

stai SUS – RĂSTIGNIT

colo – -n ȘTREANG LUMESC

în cari se dospesc

SMOALA și PUCIOASA…

…LUMEA – MINCINOASA…

***

 

POEZIA NU ARE NEVOIE DE TITLURI

 

când tot AMARUL LUMII te sugrumă

îi dai vreun titlu – pe PAGINA DE GLUMĂ ?

când urlă – -n tine – TOȚI VULCANII SORȚII

scrii – pe VULCANI – data NĂSCĂRII – cum și-a MORȚII ?

 

când simți că-n TREI  SECUNDE – TE ÎMPUȘTI

mai ai nevoie de AFIȘ   –  pe CUȘTI ?

de ce să aibă POEZIA – TRÂMBIȚAȘI ?

ar însemna CUVÂNTUL – că-i CURVĂ PENTRU LAȘI !

 

nu ! –  POEZIA NU O VINZI LA KILOGRAM !

PREȚUL nu i-l înfigi – cu-OBRĂZNICIE – -n GEAM !

se cheamă POEZIE – RĂZVRĂTIREA CĂTRE ZEI

se cheamă POEZIE – CE DĂRUIEȘTI – NU IEI !

 

tot POEZIE : -i SÂNGELE DIN RĂSTIGNIRI

te lupți cu RAIUL – când ZEU-ți dă  – ÎN SCÂRBĂ ! –  POTICNIRI !

…EXTAZUL – FULGERÂND ÎN ULTIMUL SUSPIN

când te preschimbi în GRAAL ! –  și-n SFÂNTUL CRIN !

 

da ! – POEZIA E SUPREMA RUGĂCIUNE

când pornești A VÂNARE – ȘARPELE DIN SPUME

cu SABIA MUIATĂ-N MII DE RUNE :

când întâlnești pe CRIST – și scuipi pe LUME !

 

…de TITLURI – POEZIA E SĂTULĂ ȘI-I E SILĂ :

ea s-a născut ÎN ZALE – ca MINERVA : nu din MILĂ !

a secat STYX – și-a NEMURIT POPOARE :

nu se predă NICICÂND – și nici NU MOARE !

 

căci POEZIA nuse va lăsa PLĂTITĂ-RĂSPLĂTITĂ

cum nu se lasă LAVA VULCANULUI – CUMPLITĂ !

ea IZBUCNEȘTE – EXPLODEAZĂ – SFARMĂ

iar împotriva ei – CRIST nu ridică ARMĂ !

 

e RANA LUI – plutind pe CERURI – către-ETERNITATE

e RANA LUI – și se preschimbă-n NOUA LUI  CETATE !

iar SLOVA NEMURIRII – cu SÂNGE-O ZUGRĂVEȘTE :

noi o vedem – să ȘTIM CUM SE TRĂIEȘTE !

 

…de ce-ar avea nevoie POEZIA – de-APLAUZELE PLEBEE

din PIEȚE – -ARENE și PALATE – CASTELE-CURCUBEIE

când ea-i STRĂINĂ de-ORICE TINĂ : rămâne GALATEE 

ce ne preschimbă-n RÂURI și-n SCÂNTEIE !

 

…TITLURI ? – DUCESE – DUCI – CONȚI și MARCHIZI ?

închide-ți GURA : trece – prin NORI DE PLEAVĂ – prin GALERI de TÂRÂTOARE

REGINA CEA RĂZBOINICĂ :  SENINĂ – DEPLINĂ – ATOTBIRUITOARE și-ATOATESCHIMBĂTOARE !

 

E FIICA LUI ORFEU ! – NECRUȚĂTOARE

cu cei ce-o NEGUȚĂTORESC – în FLOARE !

căci FLOAREA-CU-O-MIE-DE-PETALE

e TRANDAFIRUL- CRIST : VIAȚĂ –  -ADEVĂR și CALE !

 

…e  SINGURĂ REGINĂ-N UNIVERS :

n-are nevoie DE MEDALII   –  DIPLOME ori PREMII ! – ci doar DE VERS !

iar VERSUL –  e VERSET :  căci DINTR-ODAT’  E DIMINEAȚĂ

în LUMEA PÂNGĂRITĂ – de CRIMĂ și de GREAȚĂ !

***

 

ÎN PANTHEON

 

în PANTHEON

nu e NEON :

ci LUMINĂRI și SFÂNTĂ-URGIE

VIBRAȚII DE DEMIURGIE

când CRIST se face – din ZEU – OM

spre-a umili TRUFAȘII  DIN…”GENOM” !

 

în PANTHEON sunt doar POEȚI

ZEII DIN OM – SE FAC PROFEȚI !

și nu prin ”SCIZIPARITATE

ci doar când CRIST îi spune ”FRATE

unui PRIBEAG  – cândva căzut din… ”MAIESTATE” !

da – OMUL POATE FI – IAR – ZEU

 

dar să renunți la CRIMĂ… – -i tare GREU…

ei bine – OAME : PANTHEONUL TE AȘTEAPTĂ

când CRIMA vei schimba-o-n STIH – și-n ȘOAPTĂ !

…ascultă – OAME – cu ce MUZICĂ DIVINĂ

îți spune CRIST : ”LA PIEPTU-MI – IARĂ – VINĂ

ȘI STAI CU MINE – ÎN TRONUL CEL CERESC

 

să vezi ce MONASTIRE-LUME – ALT’ !- GĂTESC !”

EL te iubește – OAME – cu ORIȘICARE  VINĂ

ce vei fi-mplântat – ACOLO JOS : SPIN lângă SPINĂ !

IUBIREA LUI  SE SCRIE SUS – PE STELE :

pe când – la EL –  vă veți întoarce : TU și ELE !

…lasă – PE VÂNTURI – ORICARE ”ȘTIINȚĂ

 

care-ți justific’ – FIROSCOS ! –  VICLEAN : ”CRIMI DE PRIINȚĂ” !

***

 

LĂSAȚI  SĂ CURGĂ : GÂNDURI – VÂNTURI – APE

 

lăsați să curgă : GÂNDURI – VÂNTURI – APE

și scoața LUTULUI să se subțìe – PÂN’ SĂ CRAPE !

toți suntem HISTRIONI – câți VIEȚUIM :

vrem s-arătăm că SUNTEM – CE NU ȘTIM !

 

nu ! – eu ÎMI HOTĂRNICESC – cu STELE –  NE-FIINȚA :

nu voi BUFON să fiu – nu sufăr UMILINȚA !

mai îngăduitor e NEVĂZUTUL – decât PLEBEA – ce-și vâră – -n toate – RÂTUL

 

sunt HISTRION – cu CRISTUL – în LIVADĂ

 (…pe-aici n-are-și SĂLAȘ – NICICÂND – GÂNDUL-URÂTUL !)

cu FLORI și FRUCTE – MIRESMELE-GRĂMADĂ !

…nu mă clintiți de lângă POMUL VIEȚII  – ce-n VEȘNICIE –  își mijește PLEOAPA:

 

încă se scurg – pe SCOARȚA-I – SÂNGELE și APA…

…NEAM DE TRUVER – ÎNVAȚĂ RĂSTIGNIREA

pentru TOȚI FRAȚII – -adică – pentru TOATĂ FIREA !

***

                                                             Adrian Botez

Mai citeste

Vasile Bele-DESPRE REVISTA NR 6/2021

despre Dialog Peste Ocean… recenzie *prof Victor Manole

Despre cartea Pasi de catifea

Invitatie -antologia GALAXY -ECOURI LITERARE ROMANESTI

Abonament PENTRU CITITORI revista TIPARITA

Abonament 4 numere/an. Revista de colectie de o calitate exceptionala, integral color, care cuprinde literatura, arta, interviuri, articole si evenimente culturale. Aboneaza-te si colectioneaza fiecare număr al revistei tiparite timp de un an pentru numai 55 dolari canadieni.

55,00 CAD

Doneaza din suflet pentru sufletul tau!

Vino alaturi de noi! Arata ca iti pasa! Sustine munca si seriozitatea de 2 ani a revistei noastre prin donatia ta de azi! Nicio suma nu este prea mica sau prea mare! Prin donatia ta de azi ne vei ajuta sa continuam sa oferim bucurii pentru suflet romanilor din lumea intreaga! Sterge cifra 1 si scrie in locul ei suma pe care doresti sa o donezi! Iti multumim anticipat!

1,00 EUR

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.