VIITORUL EUROPEI ÎN SECOLUL XXII

AL FLORIN TENE
MILITANTISMUL MUSULMAN ȘI VIITORUL
EUROPEI. ÎN SECOLUL XXII EUROPA VA FI
ISLAMISTĂ SAU MAI DEGRABĂ ORTODOXĂ ?

Autor: Al Florin Tene 

Există o gândire a politicienilor europeni care susțin
faptul că încurajarea invaziei în Europa a unor popoare
musulmane, asiatice și africane vor putea fi asimilate din punct
de vedere cultural, religios și social, astfel că acestea vor putea
suplini lipsa forței de muncă existentă în spațiul european.
Pentru a demonstra că asimilarea acestor neamuri
străine de spiritul european nu pot fi asimilate, am să mă întorc
la istoria țiganilor și migrația acestora, care de mai bine de 600
de ani au venit în Europa și, totuși nu au putut să fie asimilați.
Țiganii erau o sectă din Bizanț care practicau
izolaționismul, iar limba lor fiind similară cu alte limbi indiene
precum hindi.
Țiganii sunt originari din nord-vestul Indiei și nord-estul
Pakistanului. Ei faceau parte din casta Ksatriya a rajpuiților. In
1192 armatele aliate ale principilor din Rajput au fost înfrânte
în Bătălia de la Tararori, la nord-vest de Delhi. După
înfrangerea suferită în lupta cu Mohamed Ghur, clanul
războnic nord – indian Rajput (casta Ksatrya), ar fi plecat
împreună cu familiile spre ținuturile arabe si turce, iar mai apoi
în Europa.
Tiganii au migrat în Iran și în Asia mediteraneană,
începând din secolul V, apoi în Imperiul Bizantin în secolul IX,
de unde au pătruns în sud-estul și centrul Europei (secolele X –
XIV), ca si în nordul Africii. In secolul XV au patruns în
Europa apuseană (în special în peninsula iberica) iar din
secolul XIX în cele doua Americi.
Unii cercetatori consideră ca au existat mai multe valuri de
migrație din India. Și astazi există triburi nomade sau seminomade
în India, susținand teoria că romii au fost nomazi de la
început, au părăsit India în timpul unei invazii și apoi au fost
împinsi înspre Europa de razboaie și invazii ulterioare. O alta
teorie consideră romii ca fiind o castă de războinici adunată să
lupte cu invadatorii musulmani, care a părăsit India ulterior.
Limba țigăneasca are importante influențe persane și
armene, ceea ce dovedește trecerea țiganilor prin aceste țări. Se
pare că din Armenia (probabil datorită invaziei turce), țiganii sau
despărțit în trei grupuri, mergând înspre nordul Mării Negre,
sud (până în Egipt) și vest spre Imperiul Bizantin. Țiganii care
au mers spre Imperiul Bizantin sunt cei care urmează să se
răspândeasca în toata Europa. Abundența de cuvinte din limba
greacă sugerează o prezență relativ îndelungată în Imperiul
Bizantin. Probabil datorită invaziei turce (din nou), tiganii au
intrat în Balcani în secolul al XIV-lea, și după cucerirea
balcanilor de catre forțele otomane unii au pătruns în vestul
Europei.
In Europa, țiganii au fost ținuți în sclavie în Balcani (în
special Moldova și Țara Românească), ori și-au continuat
călătoria răspândindu-se în toata Europa, din Spania (1425)
până în Finlanda (1597). Pentru a obține permise de trecere
prin tările din apus, unii țigani au pretins că sunt creștini din
Egipt veniți în pelerinaj (iar mai apoi, când nu au putut să le
obțină, au falsificat astfel de permise). Acest lucru, asociat cu
înfățisarea lor străină, duce la denumirea engleză de „gypsy” și
cea spaniolă de „gitano”, de la egiptean.
S-au scurs atâta amar de vreme și această etnie nu a fost
asimilată de europeni și nici de americani, acest fapt mă face să
afirm că nici musulmanii care au invadat Europa nu se vor
asimila, își vor păstra tradițiile, religia și obiceiurile. Încercând
chiar, prin drepturile omului, să le impună
europenilor.Multiculturalismul europen va impune, în
majoritatea cazurilor, tredițiile și religia migranților.
O parte din europeni, mai ales cei din occident, susțin
că ei nu au probleme cu Islamul, ci numai cu extremiștii
violenți. Peste o mie de ani de istorie demonstreacă contrariu.
Între creștinătatea occidentală, dar și cea ortodoxă, și Islam nu
a existat relații amicale.Au fost chiar furtunoase.
A existat un conflict, parțial efemer, între liberalismul
occidental și marxismul-leninismul impus de tacurile rusești,
improriu spus sovietice, în comparație cu relația conflictuală și
îndelungată dintre Islam și creștinătate. John Esposito spune în
The Islamic Threal: Myth or Reality, carte apărută la New
York, Oxford University Press, 1992, pagina 46, că dinamica
lor istorică a dus, nu de puține ori, la competiții ce au angajat
lupte mortale pentru putere, teritoriu și suflete. De-alungul
secolelor cele două religii au trecut prin măreție dar și prin
decădere. În perioade de expansiune, pauze de pace și
contraexpansiune.
Arabii mulsumani, încă de la începutul secolului al VIIlea
până la mijlocul secolului al VIII au avut o expansiune
vertiginoasă, cucerind Peninsula Iberică, Africa de Nord,
Orientul Mijlociu, nordul Indiei și Persia. Totuși creștinii au
recucerit Peninsula Iberică, treptat, și Granada. Otomanii au
atacat printr-un ultim asalt, Viena, în 1683. Având eșec armata
musulmană a început să se retragă.La aceste lupte împotriva
otomanilor musulmani au contribuit și popoarele ortodoxe din
Balcani și Țările Române. Se ajunsese după primul Război
Mondial să mai rămâie doar patru țări musulmane, printre care
Republica Turcă, Arabia Saudită, Iran și Afganistan. Prăbușirea
Imperiului Sovietic (Rus ) a permis altor societăți mulsumane
să-și recapete independența. Astfel s-a ajuns ca 45 de state să
ajungă cu populații majoritar musulmane.Daniel Pipes scrie în
cartea sa In the Path of God: Islam and Political Power,
apărută la New York Basic Books, 1984, la paginile 102-103 și
169-173 că 50% dintre războaiele dintre state cu religii diferite
au fost purtate între musulmani și creștini în perioada 1820-
1929. Conflitul secular dintre cele două religii sunt fenomene
constante care au început din secolul XII-lea, aceste divergențe
conflictuale din cauza diferenței dintre ele, dintre conceptul de
Islam ca mod de viață, care unifică religia cu politica, și
conceptul creștin occidental de separare între Biserică și stat.
Sunt trei factori care a intensificat conflictual dintre
Islam și Occident la sfârșitul secolului XX și începutul
secolului XXI. În primul rând este creșterea populației
mulsumane, care se datorează tocmai religiei islamice. Această
situație a făcut ca majoritatea tinerilor musulmani să nu aibe de
lucru.Aceștea au exercitat presiuni asupra țărilor vecine. Al
doilea factor este renașterea islamică care a dat musulmanilor o
încredere în caracterul unic, slăvind meritele civilizației și ale
valorilor lor, în comparație cu cele ale Occidentului.Atributele
acestor merite slăvite de imam au restricționat emanciparea
femeilor , a bărbaților și a cocietății. Imam ,în limbile arabă:
إمام imam plural ة ائم a’immah, persană: امام|امام , este o poziție de
lider islamic, de multe ori de conducător al unei moschei sau
unei comunități. Preot sau prelat musulman; conducătorul
rugăciunii colective într-o moschee. Ca lider spiritual, imamul
conduce rugăciunea în timpul adunărilor islamice. Membrii
comunității islamice se adresează imamului pentru rezolvarea
unor probleme religioase. Imamul poate fi și liderul
comunităților mai mici, conform unor regulamente locale. În
cazul sunnismului, imamul nu este membru al clerului. În
limba arabă, cuvântul imam înseamnă conducător. Se spune că
imamul este liderul comunității, conform primilor teologi
sunniți. De asemenea, prin imam se mai înțelege că este cel
care îi conduce pe credincioșii musulmani la rugăciune. Se
poate spune că imamul este sinonim cu noțiunea de calif.
Cuvântul imam are două înțelesuri în șiismul duodeciman.
Primul este acela de conducător, îi conduce pe ceilalți la
rugăciune, ca și în sunnism, iar al doilea sens îl numește pe
imam ca fiind unul dintre cei doisprezece succesori ai
Profetului. Pentru a înțelege sensul aparte al cuvântului imam,
este necesar să se știe diferența fundamentală între șiism și
sunnism. Despre aceste diferențe vom vorbi cu altă ocazie.
Religia creștină spre deosebire de cea islamică nu a
împiedicat, și chiar a încurajat, evoluția societății și civilizația,
pe când islamul prin doctrina acesteia a impus păstrarea
tradițiilor ancestrale. În felul acesta societatea mulsumană a
bătut pasul pe loc.
Nivelul de violență al conflictului dintre Islam și
Creștinism a fost influențat și de declinul demografic, de
dezvoltarea economică, de schimbările științifice și tehnologice
și de intensitatea zelului religios care la mulsumani, datorită,
califulul ce a fost o frână în civilizarea societății musulmane, a
pierdut startul spre dezvoltarea societății. Nouăsprezece dintre
cele douăzeciși opt de conflicte intercivilizaționale de la
mijlocul anilor 1990, dintre musulmani și nonmusulmani, au
fost între musulmani și creștini. În unsprezece au fost implicați
creștinii ortodocși.Aceste conflicte violente au avut loc chiar pe
linia de demarcație dintre. Occident și Islam, aceasta fiind
conflictual dintre croați și bosniaci.
Datorită faptului că Biserica Catolică nu mai este
frecventată de enoriași, și sediile acesteia sunt pustii, sau
închiriate, Bisericii Ortodoxe Română, aceasta din urmă, cu
timpul, va predomina Europa. Românismul va pătrunde în
conștiința europenilor, contribuind din plin ca stavilă la
înaintarea islamului în inima Europei. În 1991, după falimentul
Războiului Rece antagonismul dintre cele două religii a fost
foarte bine explicat de Barry Buzan, identificând mai multe
motive pentru care un război rece social era inițiat între
Occident și Islam, în care Europa va fi în mijlocul frontului.
În 1990, Benard Lewis, specialist European în
domeniul islamului scria că “fenomenul” contradicțional dintre
islam și creștinism este, practie, o ciocnire a civilizațiilor.El
atenționează ca europenii să nu se lase provocați și să nu avem
o “reacție la fel de istorică și la fel de irațională împotriva
acestui adversar.” Ziaristul egiptean Mohammed Sid-Ahmed,
scria în 1994 că“există semen neîndoielnice ale unei ciocniri
din ce în ce mai puternice între etica iudeo-creștină occidental
și mișcarea de renaștere islamică. “Această renaștere a fost
încurajată de clasa politică a Germaniei, în anii 2015 și, astfel
Europa a fost invadată, practic, de islamiști. Aceștia în loc să
accepte civilizația occidental încearcă să impună religia
tradițiile și obiceiurile lor.Ba, mai mult, unele state ca Franța,
Germania și o parte din țările nordice îi încurajează și le
construiesc moschee.
În Europa întâlnim moschei cu influențe arhitecturale
europene. Moscheea este locul unde musulmanii socializează
conform tradiției islamice. Cea mai importantă perioadă a
anului in tradiția islamică este Ramadan-ul, când musulmanii
merg foarte des la moschee pentru a se ruga și a îndeplini
datinile. Conform tradiției, musulmanii nu au acces în moschee
decât după ce se spală și își lasă încălțămintea la intrare.
Conform Coranului femeile se pot ruga acasă, dar și la
moschee. Rugăciunile se țin în sala de rugăciuni a moschei
unde există locuri separate de rugăciuni pentru femei și bărbați.
Barbații musulmani, la nevoie, se pot ruga la ceasurile potrivite
și în afara moscheii, în orice loc s-ar găsi. Începând cu anii
’80, Arabia Saudită a finanțat un proiect de construcție a
moscheilor în toată lumea în valoare de miliarde de dolari din
care s-au construit în total 1500 de moschei.
Păstrând proporțile Biserica Ortodoxă Română a cumpărat și
construit sute de biserici în Europa și în lume, prin care
propagă românismul și cultura noastră.Astfel avem: Mitropolia
Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale este o
parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române. Este condusă
de mitropolitul Iosif Pop.
Ea are în responsabilitate coordonarea activităților pastorale și
misionare ale eparhiilor ortodoxe române care au jurisdicții
canonice în următoarele țări: Franța, Elveția, Belgia, Olanda,
Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda, Islanda, Italia, Spania și
Portugalia.
Din Mitropolie fac parte următoarele unități
administrative:Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei
Occidentale, cu jurisdicție în: Franța, Elveția, Belgia, Olanda,
Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda și Islanda,Episcopia
Ortodoxă Română a Italiei, cu jurisdicție în Italia,Episcopia
Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, cu jurisdicție în
Spania și Portugalia.
Episcopia Ortodoxă Română din America
(în engleză Romanian Orthodox Episcopate of America) este
una dintre cele trei eparhii etnice ale Bisericii Ortodoxe din
America – Orthodox Church in America (OCA) și o fostă
episcopie a Bisericii Ortodoxe Române. Centrul diecezan este
situat la Jackson, Michigan.
Jurisdicția sa include parohii, mănăstiri și misiuni
situate în 26 de state din Statele Unite ale Americii, precum și
în șase provincii din Canada – Alberta, Arizona, California,
Colorado, Columbia Britanică, Connecticut, Florida,
Georgia, Illinois, Indiana, Louisiana, Manitoba, Maryland,
Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New
Hampshire, New Mexico, Nevada, New York, Ohio, Ontario,
Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island,
Saskatchewan, Tennessee, Texas, Virginia și Washington.
Actualul episcop de Detroit și al Episcopiei Românești
este Nathaniel Popp. El a fost hirotonit ca episcop de Dearborn
Heights și episcop vicar al Episcopiei Românești la 15
noiembrie 1980. Episcopul Nathaniel a fost întronizat ca
episcop titular al eparhiei la 17 noiembrie 1984, după
retragerea arhiepiscopului Valerian Trifa. A fost ridicat la
rangul de arhiepiscop la 20 octombrie 1999.
Eparhia este grupată geografic în opt protopopiate,
fiecare dintre ele fiind formată din mai multe parohii. Fiecare
protopopiat este condus de un preot parohial, cunoscut sub
titlul de protopop.
Protopopii coordonează activitățile parohiilor din zona
sa și raportează episcopului diecezan. Protopopiatele actuale
ale Episcopiei Ortodoxe Române din America sunt
următoarele:Protopopiatul Atlanticului. Protopopiatul Canadei
de Est, Protopopiatul Canadei de Vest, Protopopiatul de
Michigan, Protopopiatul de Midwest, Protopopiatul de Ohio și
al Pennsylvaniei de Vest, Protopopiatul Pacificului,
Protopopiatul de Sud.
Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și a Noii
Zeelande este o eparhie a Bisericii Ortodoxe Române, ce are
jurisdicție asupra comunităților ortodoxe românești
din Australia și Noua Zeelandă. A fost înființată în anul 2007,
ca o eparhie în jurisdicția directă a Patriarhiei Române. Are
sediul în Melbourne (Australia) și este condusă de
episcopul Mihail Filimon.
Politicienii Statelor Unite afirmă că islamiștii implicați
în cvasi-război sunt o mică minoritate care folosește violența și
că marea majoritate a musulmanilor moderați nu sunt de acord
cu violența. Eu zic că poate este adevărat, dar lipsesc dovezile
în acest sens. Până în present nu s-au înregistrat proteste
împotriva violenței antioccidentale în țările musulmane și nici
atentate organizate de creștini împotriva musulmanilor în țările
islamiste.
Pentru Occident problema nu este fundamentalismul
islamic. Populația islamică este convinsă de superioritatea
culturii lor și sunt obsedați de inferioritatea forței lor.
Pentru ei Occidentul are o civilizație diferită, a cărei
membri sunt convinși de universalitatea culturii lor superioară
în toată lumea.
Acestea sunt scânteile care alimentează conflictual dintre
Islam și Occidentul creștin. Creștinism catolic care începe să se
laicizeze, luându-i locul acesteia, încet și sigur, Biserica
Ortodoxă.

 

7-carti-2

Mai citeste: 

TAINA SCRISULUI – SCOTOCIND PRIN LADA CU AMINTIRI

MARELE NOROC AL LITERATURII ROMÂNE,EMINESCU

METAFORA CA RITM AL GÂNDIRII POETICE

ELOGIUL CRIMEI PRIN PRISMA IMANENŢEI TRAGICULUI DIN LITERATURA POPULARĂ – OEROARE MORALĂ ŞI ESTETICĂ

ALIANŢA DISCRETĂ ŞI FECUNDĂ DINTRE POEZIEŞI FILOZOFIE

MIHAI VITEAZUL – MARELE BAN AL CRAIOVEI

EROSUL CA ARTĂ ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA ROMÂNESC

Abonament PENTRU CITITORI revista TIPARITA

Abonament 4 numere/an. Revista de colectie de o calitate exceptionala, integral color, care cuprinde literatura, arta, interviuri, articole si evenimente culturale. Aboneaza-te si colectioneaza fiecare număr al revistei tiparite timp de un an pentru numai 75 dolari canadieni.

75,00 CAD

Doneaza din suflet pentru sufletul tau!

Vino alături de noi! Arata ca iti pasa! Sustine munca si seriozitatea de 4 ani a revistei noastre prin donația ta de azi! Nicio suma nu este prea mica sau prea mare! Prin donatia ta de azi ne vei ajuta sa continuam sa oferim bucurii pentru suflet romanilor din lumea intreaga! Sterge cifra 1 si scrie in locul ei suma pe care doresti sa o donezi! Iti multumim anticipat!

1,00 EUR

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.