REGULAMENTULFestivalului – concurs Național de Interpretare și Creație a Romanței„Crizantema de Aur“ — Târgoviște, Româniaediția a 55-a, 20-22 octombrie 2022

logo-cda-unesco-2022-770x291

REGULAMENTUL
Festivalului – concurs Național de Interpretare și Creație a Romanței
„Crizantema de Aur“ — Târgoviște, România
ediția a 55-a, 20-22 octombrie 2022

 1. ORGANIZATORI

Primăria și Consiliul Local Municipal Târgoviște, Teatrul „Tony Bulandra” Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și cu Uniunea Muzicienilor din Moldova și în parteneriat/coproducție cu alte instituții de cultură și mass-media naționale, organizează în perioada 20-22 octombrie 2022 cea de-a 55-a ediție a Festivalului-concurs Național de Interpretare și Creație a Romanței „Crizantema de Aur“, Târgoviște, România, denumit în continuare Festivalul-concurs sau Festivalul, potrivit prezentului regulament.

Festivalul-concurs se desfășoară sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Programul Festivalului are ca temă principală „Romanța – tezaur cultural național” și își propune să celebreze Romanța – gen muzical de patrimoniu al culturii naționale – care a avut de-a lungul secolelor o contribuție însemnată în cultura națională prin promovarea poeziei românești, a limbii române literare și a spiritului unionist. Totodată, istoria Romanței reprezintă o parte însemnată din istoria muzicii românești și a inspirat generații de compozitori în creația lor muzicală.

 1. SCOPUL FESTIVALULUI – CONCURS

Festivalul-concurs este deschis participării interpreților și compozitorilor de romanțe, având drept scop afirmarea și lansarea interpreților de romanțe, stimularea creatorilor de romanțe, precum și conservarea, perpetuarea și promovarea Romanței ca gen muzical care aparține patrimoniului cultural național.

 1. CONCURSUL DE INTERPRETARE- fișa de înscriere este anexată prezentului regulament (Anexa 1)

Condiții și documente de participare la concursul de interpretare

 • Vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani;
 • fișa de înscriere-tip, anexată prezentului regulament;
 • DVD cu 2 înregistrări video: 2 romanțe interpretate de concurent, cu acompaniament de pian (sau 2 romanțe înregistrate din participări recente la concerte/concursuri).
 • curriculum vitae (date personale) la zi;
 • copie act de identitate;
 • fotografie color artistică;
 • chitanța/documentul de plată care atestă achitarea unei taxe de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti la data înscrierii concurentului pentru preselecție, în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CUI 27309416; CONT IBAN:RO11TREZ2715006XXX008472).

Nu este permisă înscrierea la mai multe preselecții regionale în același an.

Documentele de participare și înregistrările video ale concurenților trebuie să fie transmise, înainte cu 3 zile de data fiecărei preselecții, pe e-mail la adresa cetatearomantei@gmail.com

 1. ORGANIZAREA PRESELECȚIILOR PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Pentru obținerea unei participări la concursul de interpretare care să asigure un nivel ridicat de exigență și competitivitate, vor fi organizate preselecții regionale, în România și în Republica Moldova, astfel:

 • Constanța, preselecție regională – luni, 16 mai 2022, ora 11.00, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța
 • Brașov, preselecție regională – sâmbătă, 21 mai 2022, ora 11.00, Filarmonica Brașov, Sala mică
 • Iași, preselecție regională – vineri, 27 mai 2022, ora 11.00, Casa de Cultură a Studenților, Sala Azur
 • Craiova, preselecție regională – vineri, 03 iunie 2022, ora 11.00, Opera Română Craiova (sediul nou – str. Popoveni nr. 3c, Business Center)
 • Târgoviște, preselecție regională – vineri, 10 iunie 2022, ora 11.00, Muzeul „Casa Romanței” Târgoviște
 • București, preselecție regională – vineri, 17 iunie 2022, ora 11.00,Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”
 • Preselecție online – sâmbătă, 18 iunie 2022, ora 11.00, pentru concurenți din Diaspora și din alte zone ale României în care nu au avut loc preselecții.
 • Republica Moldova, preselecție regională, realizată în perioada 01-15 iunie 2022, în colaborare cu Uniunea Muzicienilor din Moldova și cu Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” din Chișinău (organizator și persoană de contact: Președinte – Director: Svetlana Bivol).

Neparticiparea la preselecție atrage după sine neparticiparea la concurs.

Concurenții care au obținut la edițiile anterioare ale Festivalului-concurs Trofeul „Crizantema de Aur”, Premiul I sau trei ani consecutivi diverse alte premii nu mai au dreptul de a participa la Concursul de Interpretare din anul 2022.

Calitățile vocal-interpretative, valoarea și dificultatea repertoriului, precum și prezența scenică sunt criterii pe care organizatorii le consideră importante în vederea acordării dreptului de participare în concurs.

Câștigătorii preselecțiilor vor fi anunțați telefonic și/sau prin e-mail, precum și pe site-ul festivalului, după finalizarea tuturor preselecțiilor regionale, până cel târziu în data de 30 iunie 2022.

Câștigătorii preselecțiilor sunt obligați să anunțe organizatorii până cel târziu în data de 31 august 2022 dacă se află în imposibilitatea de a participa la Festivalul-concurs, situație în care organizatorii pot decide dacă este necesară completarea locului vacant din lista candidaților participanți la preselecție.

Precizare: Preselecția online se va desfășura în sistem de tip videoconferință, cu respectarea calendarului precizat în Regulament. Detaliile tehnice vor fi anunțate pe site-ul www.crizantemaaur.ro și pe site-ul www.cetatearomantei.ro. 

 1. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE INTERPRETARE

În urma preselecțiior regionale vor fi selecționați maximum 16 concurenți, care au obligația să participe ulterior la „Ateliere de romanță”, stagii destinate pregătirii concurenților finaliști ai Concursului de interpretare.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorți. Concurenții vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs și participarea la programul de repetiții.

Pe durata desfășurării festivalului, inclusiv a repetițiilor, organizatorii asigură cazarea și masa concurenților admiși în etapa finală.

Concurentul care nu se conformează rigorilor prezentului regulament va fi eliminat din concurs, fără drept de a solicita daune morale și materiale.

Repertoriul de concurs

Repertoriul de concurs al interpreților admiși după preselecție va cuprinde două romanțe: o romanță veche din patrimoniul genului și o romanță din dintre cele lansate/premiate la concursurile de creație ale Festivalului.

Stabilirea repertoriului pentru concurs al interpreților admiși în finală se va face de comun acord cu directorul artistic al festivalului și va avea în vedere tematica festivalului și evitarea repetării unor romanțe în cadrul concursului.

Criteriile de jurizare sunt:

 • Calitățile vocal-interpretative;
 • valoarea și dificultatea repertoriului;
 • prezența și atitudinea scenică.

În cadrul concursului, membrii juriului vor acorda punctaje de la 5 la 10 puncte, pentru fiecare dintre criteriile de jurizare. Premiile vor fi ierarhizate ca urmare a punctajelor totale obținute de concurenți, iar în caz de balotaj va decide punctajul cel mai mare obținut de concurent pentru calitățile vocal-interpretative. În cazul în care balotajul se va menține, va prima punctajul cel mai mare obținut pentru dificultatea repertoriului și prezența scenică.

 1. PREMII ȘI DISTINCȚII PENTRU CONCURSUL DE INTERPRETARE

Tuturor concurenților finaliști li se vor acorda diplome de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

CONCURSUL DE INTERPRETARE:

Trofeul „Crizantema de Aur” Târgoviște 2022 – 7.500 lei

 • Premiul I – 6.000 lei
 • Premiul al II-lea – 5.000 lei
 • Premiul al III-lea – 4.000 lei
 • Premiul special „Ioana Radu” – 3.000 lei
 • Premiul special „Tinerețea Romanței” – 2.500 lei
 • Premiul special „Romanța ne unește”- 2.500 lei
 • Premiul special „Cetatea Romanței”-2.500 lei

Având în vedere amploarea și tradiția Festivalului-concurs național de interpretare și creație a romanței „Crizantema de Aur“, nivelul artistic al concurenților și solicitările unor sponsori de a oferi premii, organizatorii pot permite acordarea unor premii speciale fără a afecta numărul premiilor din regulament și fără a diminua valoarea acestora.

 1. GALA LAUREAȚILOR

Laureații vor participa obligatoriu la concertul de gală.

Înregistrările realizate de organizatori și de Televiziune și/sau Radio în timpul concursului nu sunt remunerate.

În cazul în care organizatorii intenționează să realizeze un CD/DVD cu înregistrările din concurs și din Gala Laureaților, toate drepturile care decurg din Legea drepturilor de autor sunt cedate organizatorilor, concurenții semnând aceasta în fișa de înscriere.

Concurenții distinși cu Trofeul „Crizantema de Aur” și, respectiv, Premiul I, vor participa de drept, ca invitați speciali, la următoarea ediție a festivalului cu câte un micro-recital de romanțe.

 1. JURIZAREA FESTIVALULUI-CONCURS

Jurizarea Festivalului-concurs va fi făcută de două jurii distincte pentru concursul de interpretare și pentru concursul de creație. Deciziile artistice ale juriilor nu pot fi contestate.

 • Juriul Concursului de Interpretare va fi format din personalități ale scenei muzicale românești, preocupate de interpretarea și de promovarea Romanței.

Activitatea de jurizare va fi asistată tehnic de câte un secretar al juriului, desemnat de organizatori pentru fiecare secțiune.

 • Juriul Concursului de Creație va fi format din 4 compozitori desemnați de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, 2 compozitori desemnați de Uniunea Muzicienilor din Moldova și 1 poet, autor de versuri pentru romanță, desemnat de organizatori. Președintele Juriului va fi desemnat de UCMR. Juriul secțiunii de creație va juriza și preselecția romanțelor în primă audiție care vor fi selecționate pentru concurs în cadrul preselecției naționale online organizate în perioada 20-25 iunie 2022.
 1. CONCURSUL DE CREAȚIE – fișa de înscriere este anexată prezentului regulament (Anexa 2)

Concursul de creație este organizat în colaborare cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și cu Uniunea Muzicienilor din Moldova și este deschis tuturor creatorilor, membri sau nu ai uniunilor de creație din România și din Republica Moldova Preselecția romanțelor pentru Concursul de creație se va face în România de UCMR și în Republica Moldova de UMM.

În România, Juriul de preselecție pentru Creație va fi alcătuit din 4 membri desemnați de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și 1 poet autor consacrat de versuri de romanță desemnat de organizatori.

În Republica Moldova, Juriul de preselecție pentru Creație va fi desemnat de Uniunea Muzicienilor din Moldova.

Jurizarea pentru Preselecția concursului de creație în România va fi asistată de directorul artistic al Festivalului. Pentru faza finală, vor fi selectate maximum 12 romanțe în primă audiție pentru a participa la Concursul de Creație.

Membrii juriului de preselecție nu ierarhizează, ci doar selecționează romanțele pentru participarea în cadrul concursului de creație.

Președintele juriului concursului de creație va fi unul dintre cei patru membri desemnați de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Durata fiecărei romanțe în primă audiție nu trebuie să depășească 5 minute.

Fiecare compozitor poate ajunge în finală doar cu o romanță.

Nu pot participa la preselecția pentru concursul de creație romanțe în primă audiție aparținând unor persoane decedate.

Plata interpretului, a autorului versurilor și a orchestrației romanței în primă audiție intră în sarcina compozitorului concurent.

Membrii juriului nu au voie să aibă romanțe înscrise în concursul de creație.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE CREAȚIE

Compozitorii care doresc să participe la concursul de creație vor expedia până la data de 18 iunie 2022 următoarele:

 • un CD cu romanța/romanțele interpretate – voce și pian,
 • partitura originală și versurile,
 • fișa de înscriere-tip anexată,
 • fotografie color artistică
 • un curriculum vitae (date personale) la zi,
 • copie a actului de identitate;
 • chitanța/documentul de plată care atestă achitarea taxei de înscriere de 100 RON. Suma, nerambursabilă, se va plăti la data înscrierii în contul de Trezorerie al Teatrului „Tony Bulandra” (CUI 27309416; CONT IBAN: RO11 TREZ 2715 006 XXX 008 472).

Înscrierile pentru concurs vor fi trimise astfel:

 • prin poștă/curier la Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 46A, et. 2, Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu mențiunea
 • pentru Festivalul Național de Romanțe „CRIZANTEMA DE AUR”, ediția 2022, Concursulde Creație,
 • pe e-mail la adresa cetatearomantei@gmail.com

Organizatorii vor anunța compozitorii și lucrările admise în concursul final, până la data de 30 iunie 2022 telefonic și/sau prin e-mail, precum și pe site-ul festivalului.

Compozitorii ale căror lucrări au fost admise în faza finală trebuie să aleagă interpreți profesioniști, recomandăm laureați ai Festivalului „Crizantema de Aur”, interpreți care să poată pune în valoare romanțele în primă audiție și să contribuie la creșterea calității artistice a concursului. Compozitorii trebuie să comunice organizatorilor numele interpreților și să expedieze pentru aceștia, pe una dintre adresele indicate mai sus, o fotografie color 4/6 și o biografie artistică actualizată a acestora.

Compozitorii trebuie să predea orchestrația romanței care a fost selecționată pentru finala concursului de creație în format profesionist (partitura generală de orchestră + partiturile pentru instrumente) pe adresele indicate în Regulament până la data de 31 august 2022.

Etapa finală a concursului de creație va avea loc în perioada 20 – 22 octombrie 2022. Interpreții vor fi prezenți pentru repetiții la data comunicată de organizatori.

 1. PREMII ȘI DISTINCȚII PENTRU CONCURSUL DE CREAȚIE

Tuturor concurenților finaliști ai Concursului de Creație li se vor acorda diplome de participare.

Se vor acorda premii, în urma jurizării, astfel:

-Trofeul „Crizantema de Aur” – Creație 2022 – 7.500 lei

 • Premiul I – 6.000 lei
 • Premiul al II-lea – 5.000 lei
 • Premiul al III-lea – 4.000 lei
 • Premiul special „Ionel Fernic” – 3.500 lei
 • Premiul special „Tinerețea Romanței”- 3.000 lei
 • Premiul special „Romanța ne unește”- 3.000 lei
 • Premiul special „Cetatea Romanței” – 3.000 lei

Romanțele premiate vor fi prezentate în concertul de gală al Festivalului-concurs.

Pentru înregistrările realizate de Televiziune și/sau Radio în timpul Festivalului-concurs, nu se plătesc drepturile aferente compozitorilor, autorilor de versuri și interpreților.

Romanțele premiate la concursul de creație vor intra în repertoriul propus pentru edițiile viitoare ale concursurilor de interpretare, în vederea promovării acestora și pentru înnoirea repertoriului național de romanțe și vor intra în atenția organizatorilor pentru editarea unor culegeri muzicale cu romanțe laureate la concursul de creație ale Festivalului.

 1. ORCHESTRE ȘI ORCHESTRAȚII

Organizatorii asigură concurenților secțiunilor de interpretare și de creație, precum și invitaților în concerte și recitaluri, acompaniament orchestral profesionist.

 1. ALTE MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE FESTIVALUL – CONCURS „CRIZANTEMA DE AUR”

Pentru ediția din anul 2022, cu tema „Romanța – tezaur cultural național”, precum și în timpul desfășurării festivalului-concurs vor fi organizate, în funcție de bugetul alocat, numeroase evenimente asociate: lansări de carte și de CD-uri/DVD-uri cu romanțe ale compozitorilor și invitaților prezenți în recitaluri, editare de antologii, broșuri și culegeri cu romanțe pentru omagierea corifeilor romanței și marilor poeți români, expoziții, dezbateri și mese rotunde legate de creația muzicală și poetică românească și despre interpretarea Romanței, despre geneza și evoluția Romanței, precum și despre apartenența ei la marea familie a genurilor muzicale care fac parte din patrimoniul cultural național și european, având în vedere că Romanța este un gen muzical de patrimoniu al culturii naționale.

ATELIERE DE ROMANȚĂ

După desfășurarea preselecțiilor regionale, vor fi organizate „Ateliere de romanță”, menite să-i pregătească pe finaliștii Concursului de Interpretare. Perioada și detaliile desfășurării acestora vor fi anunțate finaliștilor concursului de interpretare de directorul artistic al festivalului.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONCERTE
„ROMANȚA, REGINA INIMILOR”

Programul Național de Concerte „Romanța, regina inimilor” reprezintă un proiect emblematic pentru tematica ediției din 2022 a Festivalului și va consta într-o suită de concerte asociate festivalului, care se vor desfășura în anul 2022 în zone istorice din România și Republica Moldova și va fi organizat de Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște în colaborare cu instituții muzicale profesioniste, cu centre județene de cultură, cu instituții mass-media naționale și regionale din România, Republica Moldova, din Diaspora și cu alte instituții interesate de promovarea Romanței.

NOTĂ: Aceste evenimente asociate vor putea fi organizate numai în funcție de bugetul alocat festivalului, de parteneriatele realizate cu instituții muzicale profesioniste și de alte finanțări atrase prin colaborări, sponsorizări și donații.

 1. DIRECȚIA ARTISTICĂ A FESTIVALULUI

Asociația Culturală „Cetatea Romanței” Târgoviște asigură direcția artistică a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”, ediția a 55-a – 2022 și a tuturor evenimentelor artistice asociate acestuia pe parcursul anului 2022.

 1. COLABORĂRI CU MASS-MEDIA

În baza unor contracte ferme de colaborare cu posturi locale și regionale de televiziune se vor asigura înregistrări, transmisiuni în direct, emisiuni de promovare ale fazelor de preselecție și ale recitalurilor și concertelor extraordinare de romanțe, precum și a altor evenimente asociate festivalului.

Transmisia TV în direct a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur” Târgoviște 2022 va fi asigurată de un singur post național de televiziune (care să aibă și rețea de posturi regionale) cu care organizatorii vor încheia contract de coproducție. De asemenea, organizatorii vor încheia un parteneriat de promovare și cu un post național de radio (care să aibă și rețea de posturi regionale) în vederea mediatizării și promovării festivalului și a tuturor etapelor desfășurării acestuia.

Teatrul „Tony Bulandra” Târgovişte
Manager,
Mihai Constantin Ranin

Asociaţia Culturală
„Cetatea Romanţei” Târgovişte

Preşedinte,
Teodor Emilian VASILIU

 

Pentru a citi sau descărca Regulamentul Festivalului, vă rugăm să accesați acest link: REGULAMENTUL OFICIAL Crizantema de Aur 2022 (.pdf, 997 kB).

În regulament sunt anexate fișele de inscriere la Concursurile de Creatie și Interpretare.

logo-cda-unesco-2022-lat-1024x151

 

 

invitatie la revista nr 9

 

Mai citește:

Toamnă cu parfum de romanță – Festivalul Crizantema de Aur- ediția 54 -Târgoviște.

Crizanteme la Craiova-Concertul “Tinerețea Romanței”…

Adrian Beldiman locul 1 la Festivalul Crizantema de Aur- ediția 54 -Târgoviște

Premiul”CetateaRomanței”-la Crizantema de Aur-câștigat  de compozitorul Bela Andrasi cu ”O mie de cuvinte’

Camelia Florescu  strălucind pe scena  Festivalului  ”Crizantema  de Aur” 2021

REVISTE DE COLECTIE

Doneaza din suflet pentru sufletul tau!

Abonament PENTRU CITITORI revista TIPARITA

Abonament 4 numere/an. Revista de colectie de o calitate exceptionala, integral color, care cuprinde literatura, arta, interviuri, articole si evenimente culturale. Aboneaza-te si colectioneaza fiecare număr al revistei tiparite timp de un an pentru numai 75 dolari canadieni.

75,00 CAD

Doneaza din suflet pentru sufletul tau!

Vino alături de noi! Arata ca iti pasa! Sustine munca si seriozitatea de 4 ani a revistei noastre prin donația ta de azi! Nicio suma nu este prea mica sau prea mare! Prin donatia ta de azi ne vei ajuta sa continuam sa oferim bucurii pentru suflet romanilor din lumea intreaga! Sterge cifra 1 si scrie in locul ei suma pe care doresti sa o donezi! Iti multumim anticipat!

1,00 EUR

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.