Poeta  Pica Maria N. Boștină se prezinta : cv literar

pica bostin a

Punându-vâ în temă cu activitățile din trecut încerc să aduc la cunoștința cititorilor dragostea și pasiunea mea pentru profesie pentru generațiile de copii care au fost la clasele unde am predat. Dar acesta a fost trecutul. Pentru mine acum este un prezent activ și sper să fie un viitor bun.  Încerc prezentul și viitorul să îmi ocupi timpul cât mai plăcut folosind Duma de tumultul de cunoștințe acumulate în timpul profesiilor domeniilor de activități ce l-am întreprins.

Cu drag pentru copii și semeni

Pica Maria N. Boștină

Educație:

Liceul de fete  nr: 3  Drobeta Turnu-Severin secția real Institutul de construcții București

Practică: Baia Mare

Școala Populară de Artă, Baia Mare

Profesor de tehnologie clasele V-VIII și 8 și IX-X

Creații modele industriale vestimentare, Drobeta Turnu- Severin,  Nichita Stănescu – București

Interpret dansuri ,,Izvorașul,, Drobeta Turnu-Severin Absolvit cursuri postliceale stenodactilografie București.

*

Profesii și activități

Creator modele industrial vestimentare Drobeta Turnu-Severin

Instructor și interpret – teatru Drobeta Turnu-Severin Dansator formația ,,Izvorașul,, Drobeta Turnu-Severin Profesor de educație tehnologică clasele V-VIII, Drobeta Turnu-Severin

Școala Generală Nr 1

Liceul ,,Traian,,

Școala complementară clasele X-XI – Calificare confecții textile și pielărie

– Utilaj și tehnologie

– Economie și organizare

– Desenare și proiectare

– Practică

Școala complementară Podeni / Mehedinți

Școala Generală Nr: 9 clasele V-VIII

Palatul Copiilor Drobeta Turnu-Severin

– cercul creație confecții

*

Alte activități

Spectacole și expoziții:

Muzeul de artă Drobeta Turnu-Severin

Liceul ,,Tudor,, Drobeta Turnu-Severin

Liceul ,,Traian,, Drobeta Turnu-Drobeta

Biblioteca franceză Drobeta Turnu-Severin

Casa de Cultură Drobeta Turnu-Severin

Biblioteca I.G. Bibicescu Drobeta Turnu-Severin   Palatul Copiilor București

Palatul Copiilor Craiova

Palatul Copiilor Timișoara

Palatul Copiilor Arad

Palatul Copiilor Deva

Palatul Copiilor Reșița

Palatul Copiilor Lugoj

Palatul Copiilor Caransebeș

Palatul Copiilor Târgu Jiu

Palatul Copiilor Strehaia

*

DONAȚII

Lucrări executate cu elevii clasele V-VIII,  X-XI

Mănăstiri:

Schitul Topolniței / Mehedinți

Bahna /  Mehedinți

Azil:

Gura Văii / Mehedinți

Ilovăț / Mehedinți

Casa de copii Drobeta Turnu-Severin

*

SCHIMBURI  DE EXPERIENȚĂ

FESTIVALURI, CONCURSURI, OLIMPIADE

-Palatul copiilor: București, Timișoara, Deva, Craiova, Caransebeș.

-Clubul Copiilor: Lugoj, Orșova, Reșița, Târgu-Jiu, Râmnicu Vâlcea.

*

OLIMPIADE:

Liceul agricol Halânga

Liceul Tudor Drobeta Turnu-Severin

Vaslui ,, Inventica,,

ZIUA EUROPEI

Spectacol – Parada Modei

Palatul Copiilor Timișoara

Palatul copiilor Deva

Palatul copiilor Arad

Palatul Copiilor Reșița

Palatul Copiilor Lugoj

Palatul Copiilor Caransebeș

An: 1999

S-au obținut diplome pe grupe și individual în fiecare an și la toate temele susținute în concurs.

*

ACTIVITĂȚI  CULTURAL-ARTISTICE

DANSURI, EXPOZIȚII PICTURĂ, CREAȚII VESTIMENTARE, CREAȚII MAROCHINĂRIE, CREAȚII DECORAȚIUNI INTERIOARE, CREAȚII ARTIZANALE, PICTURĂ ICOANE PE STICLĂ, ICOANE ÎN PUNCT DE LUCRU ȘI ACCESORII TEXTILE, OUĂ PICTATE,

susținute la:

– Casa de Cultură din Drobeta Turnu-Severin

– Casa corpului didactic Drobeta Turnu-Severin

– Școala generală Nr: 1 Drobeta Turnu-Severin

– Școala generală nr: 6 Drobeta Turnu-Severin

– Școala generală nr: 7 Drobeta Turnu-Severin

– Școala generală nr: 9 Drobeta Turnu-Severin

– Școala generală nr: 14 Drobeta Turnu-Severin

– Școala generală nr: 15 Drobeta Turnu-Severin

– Biblioteca franceză

– Grădinița franceză

– Școala Magheru

– Liceul Traian

– Liceul Domnul Tudor

– Liceul agricol  Halânga

– Muzeul de Artă Drobeta Turnu-Severin

*

DANSURI ,,IZVORAȘUL,,

Dansator -Casa de Cultură Drobeta Turnu-Severin.

Teatru -instructor și interpret Sindicatul Drobeta Turnu- Severin.

Sindicatele unităților locale.

*

VIZITE, SPECTACOLE  MASSMEDIA ȘI TELEVIZIUNILE LOCALE  SEVERIN

COLABORĂRI:

Ziarul ,,Datina,,

Ziarul ,,Gazeta de Severin,,

Ziarul ,,Student 2000,,

Ziarul ,,Concret,,

Ziarul ,,Observator,,

*

COLABORARE:

Teatrul liric – Craiova

Teatrul Constantin Tănase – București

Primăria Drobeta Turnu Severin

BOȘTINĂ MARIA CREATOR MODELE VESTIMENTARE  ( PARADA MODEI 1990 )

*

SCHIMBURI  DE EXPERIENȚĂ ȘI FESTIVALURI CU OCAZIA EXAMENELOR  DE ABSOLVIRE A ÎNVĂȚĂTORILOR  CARANSEBEȘ

*

DIPLOME OBȚINUTE

ÎN URMA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL ARTISTICE

 

DIPLOMĂ formație teatru a sindicatului Uzinei mecanice faza interjudețeană a celui de al V-lea festival teatru de amatori ,,Ion Luca Caragiale,, anul 1968

DIPLOMĂ formație teatru a sindicatului Consiliului Popular Județean Mehedinți faza interjudețeană a celui de al V-lea festival teatru de amatori ,,Ion Luca Caragiale,, anul 1968.

DIPLOMĂ de MERIT, Dansator în cadrul ansamblului de cântece și dansuri ,,Izvorașul,, al Casei de cultură din Drobeta Turnu-Severin cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de la înființarea acestui prestigios colectiv artistic. 10 iunie 1988.

DIPLOMĂ de EXCELENȚĂ

Palatul ,,Teodor Costescu,,

Primăria Drobeta Turnu Severin

cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înființarea ansamblului folcloric izvorașul în semn de recunoștință pentru activitatea deosebită și eforturile depuse în slujba artei populare anul 2018.

*

ROMÂNIA

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR

MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE

FILIALA JUDEȚEANĂ ,,DECEBAL,, MEHEDINȚI

DIPLOMĂ JUBILIARĂ

se acordă Doamnei Boștină Maria

Cu ocazia aniversării a cinci ani de la consfințirea prin H.G. 476 / 2010 ca ziua de 31 mai să fie ziua rezervistului și pentru raportul adus la îmbunătățirea relațiilor de colaborare și prietenie dintre membrii filialei și a celorlalte organizații de pensionari

Filiala județeană ,,DECEBAL,, Mehedinți

Drobeta Turnu-Severin

31 mai 2015

*

ROMÂNIA

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR

MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE

FILIALA JUDEȚEANĂ DECEBAL MEHEDINȚI

DIPLOMĂ ANIVERSARĂ

se acordă Doamnei Boștină Maria

cu ocazia aniversării ,,ZIUA REZERVISTULUI MILITAR,, în semn de apreciere deosebită pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului pensionarilor Militari în societatea civilă și în relațiile cu administrația locală sub deviza ,,PATRIE, ONOARE, DEMNITATE,,

Filiala Județeană Decebal Mehedinți

Anul 2016

*

Județul Mehedinți

Primăria Municipiului

Drobeta Turnu-Severin

INVITAȚIE / PARTICIPARE

profesor Boștină Maria

gala premiilor de excelență

2016 ediția a VII-a

spectacol decernarea premiilor de excelență, recitaluri artiști consacrați ai scenei naționale și internaționale.

*

Cenaclul literar artistic Steaua Severinului

DIPLOMA DE PARTICIPARE

doamnei Boștină Maria

  1. 11. 2018

*

Asociația culturală EUDAVA

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE

doamnei Boștină Maria

la Evenimentul ZIUA LIMBII ROMÂNE

în anul centenarului Drobeta Turnu-Severin

31 august 2018

*

Cenaclul literar Steaua Severinului

DIPLOMA DE PARTICIPARE

doamnei Maria Boștină

14 februarie 2019

*

Cenaclul literar Steaua Severinului

DIPLOMA

doamnei Maria Boștină

pentru promovarea poeziei românești

8 martie 2019

*

DANDES EDITORY

Cenaclul literar-artistic Steaua Severinului

DIPLOMA DE MERIT

se acordă doamnei Maria Boștină

pentru volumul de autor

ICONOGRAFIA LA ROMÂNI

25 iulie 2019

*

EDITURA DANDES PRESS

DIPLOMĂ

doamnei Maria Boștină

pentru fructuoasa colaborare cu editura DANDES PRESS

25.07.2019

*

DANDES EDITORY

Cenaclul literar artistic Steaua Severinului

DIPLOMA DE MERIT

Pica Maria N. Boștină

pentru colaborare în volume colective

21.02. 2020

*

Diploma de excelenta-ediția a VIII-a festivalul transfrontariel de poezie “Porni Luceafarul” 2020 Dr.Tr.Severin

-Trofeu pentru consecvența și creativitate pe parcursul anului 2020

Diploma-pentru conservarea și creativitate anul 2020 revista “Luceafărul din vale”

Diploma-pentru promovarea patrimoniului românesc Asociația

Cultural Civica Educatie si Dezvoltare “EUDAVA” 2021

Diploma-pentru colaborare în cadrul evenimentului cultural “Mesagerii cuvintelor” 2021

Diploma de excelenta-creație literară și aportul de pus în slujba poeziei editura DANDES

Diploma-Miguel de CERVANTES pentru talentul de scriitor și antologat al Editurii noastre Cervantes Ispirescu

Diploma-de merit pentru primul volum de poezii “Mozaicul vieții”

Diploma-pentru sectiunea versuri proza scurta volum de autor editura DANDES 2021

Diploma-Campionatul european de poezie 2022 Brasov

Diploma-Campionatul mondial de poezie

Diploma de excelenta-Sinaia 3 Iulie 2022

Festivalul de creație literară diploma de merit “Suflet de roman” dedicat zilei limbii române

Dan Dandesi

Diploma de excelență-pentru creație literară în slujba poeziei DANDES Editurii 2021

Diploma de merit-Banner Image Cristian Dumitru Sanda 2021

Diploma de excelentă-pentru realizare antologiei portul popular emblema unei națiuni cat și pentru activitatea depusă pentru promovarea și scrisului portului popular roman

Diploma-trofeul 2021 Concursul național de talente “Liga campionilor” Scenete teatru

Director artistic Mihai Traistariu

Diploma de excelenta-Vlăstare eminesciene antologia 2021 ediția întâi

Editura Lucval și KEN 2021

Diploma-pentru contribuția la antologia recunostinta prieteniei

Editura Lucval și KEN în cadrul grupului luceafărul din vale 2021

-Diploma 2022 Vlăstare eminesciene

Diploma-ansamblu folcloric “Flori de dor” festival internațional 2021 Bulgaria

Revista Amprentele Sufletului 2020/2021/2022

Director editorial Constantin Nicolae Gavrilescu

Din dor de Eminescu 2021 antolog Maria Giurgiu

Revista internațională de cultura Cervantes nr.29/2021

Fondator Mihail Gramescu si George Terziu

Antologie Literara contraste culturale ecourile inimii vol 1 coordonator Mariana Chis

Proiectul antologic Ecourile Inimi 2022

Editor Izabela Tanase

Vol.2 de poezi:

-Autor:Pica Maria Bostina

Viața speranță și destin

Curgera Clipelor Colecția Poeți de pretutindeni(Antologist Mihail Tanase Edit. ATU SIBIU Hermannstadt 2022)

Antologat Pica Maria Bostina

Firul ierbii în lucru(Antologist Mihail Tanase Edit. ATU SIBIU 2022 în lucru)

Antologat Pica Maria Bostina

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINȚI

DIDACTICA NOVA

simpozion 25-26 Noiembrie 1999

Casa corpului didactic Drobeta Turnu-Severin

Secțiunea: ACTIVITĂȚI  EDUCATIVE

Moderator: profesor Maria Boștină

26.11. 1999 -C.C.D. Mehedinți

DIPLOMA DE EXCELENȚĂ

*

România

Ministerul Educației și Cercetării

De la Palatul Copiilor Din Drobeta Turnu-Severin Mehedinți, ca semn de prețuire pentru activitatea adusă realizării obiectivelor educaționale la anul 2002

Colaborare cu

PORTES D’ESPERANCE

ASSOCIATION HUMANITAIRE

DE COPERATION ET DEVELOPPEMENT

–ore benevol pentru copii cu handicap ( o zi pe săptămână ) Burila Mare, județul MEHEDINȚI.

INVITAȚII

-program artistic,

-expoziții obiecte decorative,

-creații vestimentare,

-lucrări artizanale,

-parada modei.

LA CASA CORPULUI DIDACTIC,

Drobeta Turnu-Severin

cu ocazia invitațiilor din Spania

Juan Morejon Garcia

director IES Trajano Sevilla,

Juan Francisco de DIOS Hernanadez

– invitație cu program artistic, cu ocazia Olimpiada Națională de filozofie-economie în Drobeta Turnu- Severin, Liceul ,,Domnul Tudor,,

-invitație: Grupul Școlar agricol Halânga, Mehedinți Olimpiada – faza națională

-program artistic

-expoziție valorificarea costumelor populare și artei populare

*

CĂRȚI APĂRUTE ÎN TIMPUL ACTIVITĂȚII

GHIDUL DISCIPLINEI  EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ PENTRU  GIMNAZIU clasa a VI-a,  Editura Școala Mehedințiului, conform ordinului 3.156 / 26.01.1999

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic Mehedinți

*

ARTICOLE LA ZIARELE LOCALE

– Cu ocazia zilelor 1-8 martie în fiecare an

–  Ziua învățătorului,

– Sărbătorile Pascale și de iarnă,

– Zilele Naționale ale României,

– Zilele Naționale ale Europei

*

CĂRȚI APĂRUTE DUPĂ PENSIONARE

apariții în volume colective …

-Vestitorii Primăverii 2019 / -Flori de Mai 2019/ -Flori de toamnă 2019/ -Flori de iarnă 2020/ -Primăvara în versuri 2020, Dandes Editory.

*

Poezii publicate în revista ,,Hyperion,, -revistă de cultură și spiritualitate românească proiect cultural susținut de Primăria Drobeta Turnu-Severin.

*

VOLUM DE AUTOR

ICONOGRAFIA LA ROMÂNI 2019 -editura Dandes Press

*

MERITE DEOSEBITE

CERTIFICAT de la Oficiul de stat invenții și mărci numărul  403155/15.12.1997

Cu desene și modele industriale cu 10 clasificări internaționale apărut în buletinul oficial Nr 2/1997

GRADAȚIE DE MERIT pe 4 ani. Inspectoratul Școlar Mehedinți.

*

PALATUL COPIILOR

Activități Umanitare

Porțile Speranței

Asociația 73490

LA RAVOIRE

Asociație Franceză.

Există casete video care au fost trecute pe DVD-uri cu toate activitățile susținute pe decursul anilor.

–––––––––               //                ––––––––-

cu drag

Pica Maria N. Boștină

Mai citește: 

Scriitoarea Mihaela CD laureata a festivalului ”Fericirea -Vis Nepământean” la secțiunile: poezie și proză poetică

GABRIELA RAUCA ne invita la emisiunea sa : SIMFONIA CULORILOR la RADIO PRODIASPORA!

In curând va fi tipărită revista de colectie cu nr 9/2022

A aparut videoclipul volumului 2 al antologiei GALAXY

Poeţii nu mor niciodată

Silvia Mihalachi *UN GÂND FRUMOS-Impresii Revista de colectie PPSM nr 8/2022

Fericirea stă ascunsă în zâmbete

Ce mai e nou prin librărie?

PRIN OCHII MEI -format TIPĂRIT (softcover)

PRIN OCHII MEI este o carte de proza, eseuri, articole și cronici literare. Cartea este tipărita color si conține 242 de pagini. In aceasta carte scriitoarea Mihaela CD va invita sa priviți lumea prin ochii ei. Primele 100 cărți vor beneficia de transport gratuit ! Comanda acum cartea Prin ochii mei în format tipărit și primești și un semn de carte gratuit!

35,00 CAD

GALAXY -VOLUMUL 1-antologie de ecouri literare TIPĂRITĂ(softcover)

GALAXY -VOLUMUL 1-antologie de ecouri literare -autori români contemporani, este un dans al constelaţiilor cuvântului, plămădit din lutul iubirii eterne, într-o coregrafie unică cu tematica universală. In cele 384 PAGINI cuprinde 42 de scriitori contemporani. Transportul este inclus, livrare oriunde în lume! OFERTA LIMITATA!

35,00 EUR

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.